Rektor på ny videregående skole i Trondheim

Avdeling for utdanning, Trøndelag fylkeskommune

Har du lyst på en lederstilling med ansvar for å planlegge en ny skole i Trondheim?
I forbindelse med at det etableres en ny videregående skole i Trondheim øst, lyses det nå ut en spennende lederstilling som rektor i Trøndelag fylkeskommune. Den nye skolen kommer på Falkenborg i Trondheim, og vi planlegger med en kapasitet på inntil 700 elever. Skolen står ferdig høsten 2024, men allerede høsten 2022 fases den nye skolen inn i midlertidige lokaler. 

Har du spennende tanker om den nye skolens pedagogiske profil? Er du handlingskraftig og får til å sette gode tanker ut i praksis? Kan du tenke deg å være med å planlegge og utvikle en helt ny videregående skole i Trondheim? Da er dette en spennende og utfordrende lederstilling som gir muligheter for å være med å påvirke prosessen helt ifra begynnelsen. Den nye skolen vil tilby fire utdanningsprogram: Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, Helse- og oppvekstfag og Teknologi og industrifag. 

Arbeidsoppgaver

I fasen fra tilsetting og frem til 1.8.2022 vil stillingstittelen være prosjektrektor. I denne fasen vil hovedfokus være på å planlegge en ny organisasjon og et nytt skolebygg. I tillegg vil prosjektrektor rekruttere både administrasjon og lærere. Det er utarbeidet en pedagogisk profil som skal ligge til grunn for planlegging av den nye skolen.
Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte. Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk

Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.

Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Medarbeidere med høy og tverrfaglig kompetanse

Andre opplysninger

Du må regne med at det blir noe reising i jobben. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetting av ansatte. Alle som tilsettes i videregående skole må fremlegge politiattest. Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Søknadsfrist

07.02.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Rektor

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 99694805
 vegiv@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Rektor