Vil du jobbe innen våre viktigste satsningsområder som er bærekraft, entreprenørskap og arbeidslivsintegrering?

Ni spennende stipendiatstillinger ledig ved våre campus

Blir du med og virkeliggjør vår strategi?

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har om lag 18 000 studenter og 1900 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campuser.

USN utdanner arbeidstakere med kompetanse og kvalifikasjoner for et arbeidsliv i endring. Vi samarbeider med privat og offentlig sektor om forskning, utvikling og utdanning. Vi bidrar til at nye ideer og løsninger blir oppdaget, og utdanner studenter som utfordrer det vante tankesettet.  Vi vil fremme en bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette er de tre pilarene i strategien vår – arbeidslivsintegrert, entreprenørielt og bærekraftig.

Vi lyser nå ut ni stipendiatstillinger, og fellesnevneren er at prosjektene skal bidra til å virkeliggjøre vår strategi.

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Ved iinstitutt for realfag og industrisystemer har vi ledig:

PhD Research Fellow in visualisation techniques using virtual/augmented reality in industrial/real.

Frist 3. januar 2021.

Tine Poppe

USN Handelshøyskolen

  • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap søker:  

PhD Research Fellow in Digital Transformation and Innovation of Retailing

  • Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap søker:

PhD Research Fellow in Digital Transition of Marketing and Markets

Frist 6. januar 2021

Tine Poppe

Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap

  • Institutt for pedagogikk søker:

Stipendiat i pedagogikk

Frist 30. januar 2021

  • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag søker:

Stipendiat i karriereveiledning for flyktninger

Frist 11. januar 2021

Tine Poppe

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Tine Poppe

Om Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ni spennende stipendiatstillinger ledig ved våre campus – USN – Jobbnorge