Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 9 stillinger ledig innen flere fagområder.

Stipendiatstillinger

Litt om stillingene

En stipendiatstilling er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. 

Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. 

Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak, inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

En doktorgrad gir muligheter for videre arbeid med forskning og undervisning og andre interessante stillinger i privat og offentlig sektor. 

UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Stipendiatstillinger – UiT – Jobbnorge