Vil du være med og lede fremtidens NTNU?

Dekan - Fakultet for arkitektur og design

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Dekanen skal stimulere til fremragende faglige resultater, til at fakultetet skaffer seg ressurser i internasjonal konkurranse, tilby attraktive studier samt rekrutterer talentfulle studenter og høyt kompetente medarbeidere.

Fakultet for arkitektur og design har ca. 1350 studenter og 200 ansatte. Fakultetet har faglig virksomhet i Trondheim og Gjøvik.

Dekanen har ansvar for den samlede virksomheten ved sitt fakultet og rapporterer direkte til rektor og er en del av rektors utvidede lederteam. Arbeidssted er i Trondheim.

Nærmere opplysninger om fakultet finnes på: https://www.ntnu.no/fakulteter/

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og implementere fakultets virksomhet i tråd med NTNUs strategi
 • Bidra til institusjonens strategiske arbeid og stimulere til nyskaping
 • Utøve god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning, forskning, formidling og nyskaping
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av fakultetet
 • Representere og posisjonere fakultet og institusjon, og bidra til å fremme internt og eksternt samarbeid
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere og lede medvirkningsbaserte prosesser i forskning og undervisning
 • Ivareta samarbeid og medbestemmelse overfor arbeidstakerorganisasjonene
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og ivaretakelse av HMS-rutiner
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av fakultetets fagområder
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet i et institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Erfaring med universitetets kjerneoppgaver
 • God organisasjonsforståelse og evne til å lede omstillingsprosesser
 • Evner å være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og nettverk
 • Relasjonsbyggende og samlende
 • Gode strategiske evner
 • Beslutningsdyktig og tydelig

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Dekanen ansettes på åremål for fire år med varighet tom. 31.07.2025. Ønsket tiltredelse er 01.08.2021. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som dekan (kode 1474).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter de organisatoriske endringer og vedtak som fattes.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Anne Borg, tlf. +4741662984/e-post: anne.borg@ntnu.no eller organisasjonsdirektør Ida Munkeby, tlf. +4741431508/e-post: ida.munkeby@ntnu.no. Ta evt. kontakt med vår samarbeidspartner Jefferson Wells v/Anne Dordi Alseth, tlf. +47 92 44 82 68/epost: anne.dordi.alseth@Jeffersonwells.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU-nr. 45/20

 Søknadsfrist: 07.03.21

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.

Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 8800 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø. 

Søknadsfrist

7. mars 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Trondheim

Dekan – Fakultet for arkitektur og design – NTNU – Jobbnorge