Tilsetting av programfaglærer i elektrofag

Vi søker en fremtidsrettet og utviklingsorientert yrkesfaglærer innen elektrofag i inntil 100 % fast stilling. Til stillingen ligger det undervisning i elektroniske kretser og nettverk, energi- og styringssystemer og yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2.

Utdanning og erfaring:

Til stillingen søker vi en yrkesfaglærer med fagbrev innen Elektrikerfaget, Gruppe L, Energimontørfaget, Energioperatørfaget eller Automatiseringsfaget.
For fast tilsetting i undervisningsstilling kreves det praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL). 
Kvinner oppfordres til å søke. 

Søkere med relevant fagbakgrunn med minimum fagbrev i 2 år, kan søke selv om søker ikke har godkjent praktisk pedagogisk utdanning. Ved ansettelse vil en bli tilsatt på vilkår og skolen vil legge til rette for å kunne ta utdanningen ved siden av jobben.  

Personlige egenskaper: 

  • er selvstendig og initiativrik 
  • har gode samarbeidsevner 
  • er innstilt på å videreutvikle Vg1 og Vg2 Elektrofag 
  • er en lærer som har eleven og elevens læring i fokus 
  • har gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig 

Det vil ved ansettelse bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. 

Som ansatt hos oss får du: 

  • utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
  • en raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
  • lønn og arbeidsvilkår som fastsatt i lov, forskrift og avtaleverk
  • offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Avdeling: Vest-Lofoten videregående skole
Arbeidssted: Leknes
 
Kontakt:
Sten Kolloen 
pedagogisk leder
950 39 280
 
Søknadsfrist:
17.01.2021
Nordland fylkeskommune – Programfaglærer i elektrofag