Kirkenes VGS – lærere Helse- og oppvekstfag

Troms og Finnmark fylkeskommune, Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda, er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Troms og Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb – tidsklemma merker vi ikke så mye til. På våre nettsider finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen til oss!

Beskrivelse arbeidssted

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 500 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Vi har tett samarbeid med Fagskolen innen Anlegg og bergverk, som er en del av Fagskolen i Nord. Gjennom flere samarbeidsprosjekter medvåre naboland, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. Vi fokuserer på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på www.kirkenes.vgs.no

Vi søker

Vi søker en lærer i fast 100 % undervisningsstilling ved avdeling Helse- og oppvekstfag med tiltredelse 01.11.2022, eller etter nærmere avtale. I tillegg er det ved samme avdeling ledig et vikariat for en lærer i 100 % med tiltredelse 01.12.22 til 01.11.23. Vi søker fortrinnsvis etter lærere med kompetanse innen helsefag, som sykepleier, vernepleier eller tilsvarende. Menn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsstillingene er innen programområdet Helse- og oppvekstfag. Lærer som tilsettes må påregne og undervise i alle programfag innen Helse- og oppvekstfag, samt undervisning/veiledning av elever med særskilt tilrettelagt opplæring. Det kan også være aktuelt å samarbeide med eksterne partnere innenfor fagområdet.

Krav til kompetanse

Godkjent lærerutdanning for undervisning på aktuelt programområdet/linje som f.eks.

–     Yrkesfaglærerutdanning

–     Fagbrev, fagskole og PPU

–     Minst 180 studiepoeng inklusive minst 60 studiepoeng innen aktuelt programområdet/linje og PPU

Søkere med flere fagbrev, relevant utdannelse og undervisningskompetanse i flere fag vil bli foretrukket.

Søkere uten godkjent pedagogisk og / eller yrkesteoretisk utdanning kan tilsettes på vilkår.

Skolen er organisert i team og seksjoner. Det kreves utstrakt lærersamarbeid blant alle skolens lærere, på tvers av de ulike avdelingene. Det forutsettes aktiv bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen.

Personlige egenskaper

Vi søker en lærer som er en tydelig voksenperson og som har gode samarbeidsevner. Søkere må være innstilt på å jobbe i tråd med skolens profil, og vi ønsker å knytte til oss en lærer som kan være med å videreutvikle skolen.

Andre opplysninger

Søkerne må regne med å bli kalt inn til intervju.

Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

  

Vi tilbyr

– Dekning av utgifter i forbindelse med intervju

– Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

– Meget god pensjonsordning

– Hjelp med å skaffe bolig

– Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark

Se www.finnmark.no

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem.  Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes videregående skole, tlf. 78 96 33 00

Fylke:
Troms og Finnmark

Jobbtype:
Fast

Heltid/Deltid:
Heltid

Arbeidstid:
Dag

Søknadsfrist:
27.09.2022

Tiltredelse:
01.11.2022

Arbeidssted:
Hesseng

Kontaktpersoner:
Bjørn Tore Andersen
mob: +47 99017994

Kari Pettersen
mob: +47 92250181

Hjemmeside:
kirkenes.vgs.no

Adresse:
Hessengveien 10,
9912 Hesseng

Troms og Finnmark fylkeskommune Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i regionen, med 530 elever fordelt på yrkesfaglige og
studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt
sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World School. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. Ett slikt prosjekt er ArcticSkills som er en yrkesfaglig konkurranse mellom land i Barentsregionen. Vi fokuserer på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innafor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Troms og Finnmark fylkeskommune – Kirkenes VGS – lærere Helse- og oppvekstfag