NANNESTAD KOMMUNE
søker

Senior økonomirådgiver

Nannestad kommune er i vekst, og vi går en spennende tid i møte hvor fremtiden for kommunen formes.

I løpet av våren flytter vi inn i nytt kommunehus med bibliotek, kulturhus og kultur-tun. Vi bygger ny skole, barnehage og svømmebasseng, og utviklingen i kommunen er preget av vekst i befolkning og næringsliv.

Vi søker kandidat med bred erfaring fra regnskap, controlling, eller økonomirådgiving, fortrinnsvis i kommunal sektor.

Senior økonomirådgiver

– Stedfortreder for økonomisjef

Vi søker kandidat med bred erfaring fra regnskap, controlling, eller økonomirådgiving, fortrinnsvis i kommunal sektor. Du må være analytisk, god til å formidle økonomi til ikke-økonomer, og ha et engasjement for utvikling av økonomistyring i Nannestad kommune.

Du vil jobbe i nært samarbeid med lederne i de enkelte kommunalområdene med rådgivning og controlleroppgaver. Det er oppfølging av budsjett og nøkkeltall, økonomiske analyser og prognoser, og du vil jobbe med rådgivning og opplæring av ledere innen budsjettering og rapportering.

Videre vil du sammen med dine kollegaer i økonomiavdelingen jobbe med kommunens styringsdokumenter som økonomiplan, årsbudsjett, rapportering og årsmelding, og budsjettoppfølging tverrsektorielt. Avdelingen har i dag 12 ansatte.

Du er engasjert og interessert i faget ditt, kvalitetsbevisst og  utviklingsorientert, med et ønske om å bidra og videreutvikle gode og effektive økonomiprosesser. Videre må du være analytisk og strukturert, kunne ta initiativ, arbeide selvstendig, samtidig som du trives med arbeid i tverrfaglige team og prosesser, med god organisasjonsforståelse og kan jobbe strategisk med et langsiktig økonomisk blikk.

Du må ha relevant høyere økonomisk utdanning på masternivå, eventuelt lang erfaring i tillegg til relevant bachelor utdanning. Relevant arbeidserfaring gjerne fra kommunal/offentlig sektor, med oppgaver innenfor økonomistyring, controlling og rådgivning, og du må ha gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy.

For nærmere informasjon kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, CRUIT as, på telefon 402 82 150, eller kommunedirektør Runar Kristiansen på telefon 901 13 448.

Søknadsfrist 16. mai 2023

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt oss: Rådgiver Cruit, Rune Frøyslie, tlf 4028 2150, Researcher Cruit Sean Kennair, tlf 940 65 911, eller Enhetsleder Eiendom og prosjekt Cecilie Bjerkli Stokstad, tlf: 900 62 288

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

SEAN KENNAIR,
Researcher Cruit
mob. +47 940 65 911 sean.kennair@cruit.no

CECILIE BJERKLI STOKSTAD,
Enhetsleder Eiendom og prosjekt
mob. +47 900 62 288 cecilie.bjerkli@nannestad.kommune.no 

Kommunedirektør Runar Kristiansen:

“… stolt av at vi leverer gode tjenester til alle innbyggerne våre.”

Om Nannestad

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. 

Mer informasjon om Nannestad kommune finner du her.

Nannestad kommune – Cruit – Senior økonomirådgiver