Personvernerklæring for Frantz AS

1. Innledning

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi behandler personopplysninger om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er data som kan kobles til fysiske personer. Frantz AS (registreringsnummer 962 223 729) (heretter “Frantz“) er behandlingsansvarlig for personopplysningene Frantz behandler i forbindelse med sin virksomhet. Det innebærer at Frantz er ansvarlig for at innsamling, lagring, sammenstilling og annen bruk av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regler, herunder personopplysningsloven.

Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller vurderinger av personopplysninger gjort av Frantz, kan du kontakte oss på post@frantz.no.

2. Når samler vi inn personopplysninger?

2.1 Oversikt

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

• Du har sendt oss en henvendelse gjennom kontaktskjemaet på våre hjemmesider.

• Du besøker vår hjemmeside https://www.frantz.no. 

• Du besøker en annonse som vi har plassert.

2.2 Henvendelser gjennom kontaktskjema på våre hjemmesider

Når du fyller ut kontaktskjema på våre hjemmesider lagrer vi oppgitt navn, e-postadresse, telefonnummer og firma.

Formålet med behandlingen av disse opplysningene er å kommunisere målrettede annonser basert på målgruppens nettadferd, og utelukkende kommunisere annonser til mottakere som er i målgruppen for annonsen.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Frantz har berettiget interesse i å besvare mottatte henvendelser, og behandling av navn, epost, firmanavn og telefonnummer er nødvendig for å for å kunne svare på, og ha en dialog rundt mottatte henvendelser. 

2.3 Besøk på våre hjemmesider

For informasjon om hvordan vi bruker cookies på våre hjemmesider, se vår cookie-erklæring som du finner her.

Personopplysninger samlet inn og lagret i henhold til vår cookie-erklæring sammenstilles og benyttes til automatiserte avgjørelser, herunder profilering, for å kommunisere stillingsannonser på sosiale medier[/internett] utelukkende til målgruppen for annonsen, og til statistikk- og analyseformål for å gi kunder informasjon om relevans og effekt av annonseringen.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger, er samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake dine samtykker til behandling av personopplysninger, som er samlet inn via cookies, ved å klikke på “administrer cookies” nederst på våre hjemmesider.

3. Hvilke rettigheter har du?

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss en epost til post@frantz.no. Vi svarer deg senest innen 30 dager etter at du har tatt kontakt, og det er kostnadsfritt for deg. 

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert på deg, og du kan når som helst ta kontakt med oss for å få en slik oversikt. Du kan be oss korrigere opplysninger som er feilaktige eller misvisende om deg, og i noen situasjoner be oss slette opplysningene vi har om deg. I gitte situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 

Du kan protestere mot behandling av personopplysninger som behandles med grunnlag i berettiget interesse, og du kan be om overføring av opplysninger, som behandles med grunnlag i samtykke til deg eller en annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger dersom du mener vi ikke behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende regler. Vi setter pris på om du sier til oss først slik at vi kan rette eventuelle misforståelser eller feil, men du kan også klage over vår behandling av personopplysninger direkte til Datatilsynet ved å følge fremgangsmåten angitt her.

4. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Frantz lagrer dine personopplysninger i 12 måneder før de slettes.