NANNESTAD KOMMUNE
søker

Prosjektleder/
Senior Prosjektleder Bygg

Er du prosjektlederen som vil jobbe med spennende prosjekter i regi av offentlig byggherre?

Prosjektleder/Senior Prosjektleder Bygg

Eiendom og prosjekt, Nannestad kommune

Nannestad kommune er en kommune i sterk vekst som skal investere i bygg for nærmere 700 mill. kroner i de nærmeste 4 årene framover. Nannestad tilby langsiktig og stabil arbeidssituasjon, med spennende prosjekter og et viktig samfunnsoppdrag. Investeringsporteføljen består av bl.a. utvidelse/rehabilitering av kommunehus, ny svømmehall, utvidelse av Maura skole, store Midtbygda barnehage og bokollektiv for mennesker med demens.

Vi søker derfor etter en dyktig, erfaren og engasjert prosjektleder, som har kompetanse og erfaring innen gjennomføring av byggeprosjekter. Vi ser etter deg som vil være en pådriver for innovasjon, smarte løsninger og god prosjektmetodikk, og som vil bidra til å gjøre Nannestad kommune til Romerikes beste bokommune.

Arbeidsoppgaver:
Som prosjektleder er hovedoppgaven å håndtere byggeprosjekter i samsvar med «beste praksis». Dette innebærer å sikre at alle prosjekter gjennomføres i henhold til vedtak, avtalte mål og rammevilkår. Prosjektlederen har ansvar for å arbeide med konsept, planlegging og utførelse av nybygg- og vedlikeholdsprosjekter.

I tillegg har prosjektlederen et omfattende ansvar, inkludert totalansvar for helse, sikkerhet og miljø (SHA/HMS), kvalitetssikring, jevn rapportering om prosjekters fremdrift og økonomisk styring, alt i tråd med kommunens retningslinjer.

Det er også viktig for prosjektlederen å ivareta brukermedvirkning, opprettholde gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, samt sørge for en god overføring til drift. Videre bidrar prosjektlederen i arbeidet med å etablere, oppdatere og videreutvikle ny prosjektmetodikk.

Ved eventuelt en redusert prosjektportefølje, vil prosjektlederen også bidra til annet arbeid som f.eks. utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, salg/utvikling av eiendom, strategiske planer m.m. Dette vil bli tilpasset ift. kompetanse og behov.

Kvalifikasjonskrav:

For å være kvalifisert for stillingen må du ha relevant utdanning innen bygg og anlegg, fortrinnsvis ingeniør eller sivilingeniør. Du bør også ha betydelig erfaring fra tidligfase/utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter etter ulike entrepriseformer, gjerne også erfaring fra prosjekter med offentlig byggherre.

Erfaring med å bruke dataverktøy/MS Office, er ønskelig. Videre forventes det at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Du må inneha førerkort klasse B, og det kan også være aktuelt å stille privat bil til disposisjon for tjenesten, med godtgjørelse i henhold til gjeldende retningslinjer. Det er også ønskelig med miljø eller LCC-kompetanse.

Personlige egenskaper:
Som kandidat til denne stillingen bør du være en dyktig relasjonsbygger, med evne til å motivere og sikre god brukermedvirkning. Du bør ha gode evner til å arbeide selvstendig, være strukturert og planmessig i en hektisk hverdag.

Dine personlige egenskaper bør inkludere en sterk resultat- og løsningsorientering. 

Nannestad kommune legger vekt på mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø hvor du vil ha gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Du vil få muligheten til å jobbe med en spennende prosjektportefølje.

Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid.

Lønnen vil bli fastsatt i henhold til avtale, og du vil få en god pensjonsordning.

Søknadsfrist: 24.10.2023

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

Adresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad, Norge

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt oss: Rådgiver Cruit, Rune Frøyslie, tlf 4028 2150, Researcher Cruit Sean Kennair, tlf 940 65 911, eller Enhetsleder Eiendom og prosjekt Cecilie Bjerkli Stokstad, tlf: 900 62 288

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

SEAN KENNAIR,
Researcher Cruit
mob. +47 940 65 911 sean.kennair@cruit.no

CECILIE BJERKLI STOKSTAD,
Enhetsleder Eiendom og prosjekt
mob. +47 900 62 288 cecilie.bjerkli@nannestad.kommune.no 

Kommunedirektør Runar Kristiansen:

“… stolt av at vi leverer gode tjenester til alle innbyggerne våre.”

Om Nannestad

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. 

Mer informasjon om Nannestad kommune finner du her.

Nannestad kommune – Cruit – Prosjektleder Senior Prosjektleder Bygg