Saltdal kommune er en fremoverlent kommune med fokus på bærekraftig utvikling. Vi søker nå etter en avdelingsdirektør for Tekniske tjenester som skal være med på å forme fremtidens tekniske tjenester i kommunen.

Avdelingsdirektør for
Tekniske Tjenester

Vi søker en dynamisk og engasjert avdelingsdirektør som vil få det overordnede administrative, faglige og økonomiske ansvaret for avdelingen. Ansvarsområdene inkluderer byggforvaltning, planarbeid, kommunalteknikk (veier, vann og avløp), arealplan, byggesak, landbruk, beredskap, kart og oppmåling, prosjektering og byggeledelse. Stillingen innebærer en sentral rolle i kommunens utvikling og en aktiv deltakelse i kommunedirektørens ledergruppe. Som avdelingsdirektør vil du ha en nøkkelrolle i utviklingen av kommunens samfunnsutvikling.

Stillingen rapporterer til kommunedirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og utvikling av teknisk sektor: Styring, samordning, utvikling og effektiv drift av tjenestene.
 • Planlegging og samfunnsutvikling: Lede og gjennomføre overordnede planprosesser som sikrer helhetlig, langsiktig og tverrfaglig utvikling av kommunen.
 • Politisk samhandling: Sikre god samhandling med politisk nivå, ansvar for politiske saker innenfor sektoren og gjennomføring av politiske vedtak.
 • Målstyring og tjenestekvalitet: Lede og samordne sektoren mot fastsatte mål og sikre en god tjenestekvalitet i samsvar med tilgjengelige ressurser.
 • Bærekraft og omstilling: Implementere omstillings- og endringsprosesser for å sikre et bærekraftig tjenestetilbud.
 • Team- og relasjonsutvikling: Fokus på å utvikle sterke team og relasjoner samt fremme medarbeiderskap.
 • Kompetanseutvikling: Leder- og medarbeiderutvikling med vekt på kompetansefornyelse og -deling.
 • Organisatorisk samarbeid: Være en pådriver for samordning og samarbeid på tvers i organisasjonen.
 • Innovasjon og prosjekter: Bidra til innovasjon og ledelse av sentrale prosjekter som skal møte framtidens utfordringer.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad innen ansvarsområdet.
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring fra en eller flere av avdelingens ansvarsområde.
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring.
 • Erfaring fra strategisk arbeid og samfunnsutvikling.
 • Ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å bygge relasjoner gjennom involvering og medvirkning.
 • Tydelig og med god gjennomføringsevne
 • Helhetsperspektiv og utpreget rolleforståelse i en politisk styrkt organisasjon vektlegges.
 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Evne til å bidra til et godt partssamarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Vi tilbyr

 • En spennende og meningsfylt stilling med stort ansvar og handlingsrom.
 • Mulighet til å påvirke den strategiske utviklingen av kommunen.
 • En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.
 • Mulighet for videreutdanning og personlig utvikling.
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og innovasjon.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet:

Send din søknad elektronisk innen søknadsfristen. Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjøring må oppgi dette i søknaden. Søkere kan likevel bli offentliggjort selv om de har bedt om å bli unntatt fra offentligheten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet.

Arbeidsplassene i Saltdal kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile Saltdals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Saltdal kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Kontaktinformasjon:
Stein Ole Bauer-Rørvik
Kommunedirketør
Mobil: 489 59 731
E-post: stein.ole.rorvik@saltdal.kommune.no

Søknadsfrist: 28. juli 2024
Arbeidssted: Rognan

Avdelingsdirektør for Tekniske Tjenester – Saltdal kommune