Grane kommune - Trofors

Spennende mulighet i nord!

Vi søker:
Landmåler/oppmålingsingeniør

Landmåler/oppmålingsingeniør

Nasjonalparkkommunen Grane ved foten av Lomsdal-Visten og Børgefjell nasjonalparker skal inn i en omstillingsfase i de kommende årene, og søker derfor etter en landmåler/oppmålingsingeniør.

Den som ansettes vil bl.a. jobbe med oppmålingsforretninger, matrikkelføring, kartlegging av vann- og avløpsledninger, utarbeidelse av ulike temakart, delta i naturbaserte utbyggingsprosjekter, mm. Siden vi er en liten administrasjon vil også andre oppgaver falle naturlig inn under stillingen, og
arbeidsdagen er variert og givende.

Grane er en attraktiv innlandskommune og første kommunen du møter på i Nordland når du kommer sørfra langs E6. Totalt bor det ca. 1500 innbyggere i Grane. Kommunesenteret Trofors ligger gunstig plassert for store naturopplevelser, med den mektige Børgefjell nasjonalpark på den ene siden og Lomsdal-Visten nasjonalpark på den andre. Grane kommune er en nasjonalparkkommune som også er en del av Vefsna regionalpark.
Grane har et godt utbygd tjenestetilbud, og har en klar ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som det skal være godt å bo, arbeide og leve i.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har minimum 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet.
 • Du er autorisert landmåler eller har mulighet for å ta autorisasjonsprøven
  for landmålerbrev.
 • Du har god kunnskap i bruk av GIS.
 • Du har god fremstillingsevne på norsk, samt gode kommunikasjons- og
  samarbeidsevner.
 • Du har førerkort klasse B.

Vi vektlegger også at:

 • Du er effektiv, resultatorientert og strukturert.
 • Du har godkjent kurs i matrikkelføring.
 • Du har god kjennskap til relevant lovverk.Personlige kvalifikasjoner for stillingen vil være avgjørende.

Hvorfor Grane kommune?
Vi er en stor kommune, med få innbyggere og store hjerter! Her er det rom for alle, og vi kan friste med både urørt og storslagen natur, men også et variert, lokalt kulturtilbud så vel som kort vei til festivalbyen Mosjøen, med sine flotte kafeer og historiske gater.

I Grane kommune finnes mange opparbeidede stier og møteplasser ute i naturen, så vel som laksefiske og rafting i ett av Norges flotteste vassdrag sommerstid, samt et aktivt snøscootermiljø på vinterstid. Løypenettverket er av de største i Norge, og strekker seg helt inn i Sverige. Det er likevel like vanlig å ta seg en tur i lysløypa på vinterstid, som å feste fjellskiene på føttene og ta til fjells. Vi er omkranset av toppturfjell som Kjerringtind i øst, og Kvigtind i sør, for ikke å nevne kort vei til verdens flotteste kyst: Helgelandskysten. Bor man i Grane kommune er valgmulighetene store, og man kan boltre seg ved kysten en dag, for å finne pudder i fjelltraktene mot Sverige neste dag.

Her har vi trygge oppvekstvillkår for barn og unge, med en kommunal barnehage med stor utendørs boltreplass, og et personale som har tid og ikke minst hjerterom for alle. Vi har mer enn 50 barn fordelt på fire avdelinger, og det er fem barn pr. ansatt. I nærområdet finnes det akebakke, gapahuker, turstier og lysløype, og ikke minst blir Grane bygdetun og Grane Helsetun flittig besøkt. Hos oss får barna en trygg og aktiv start på livet. Barnehagefakta

Vi har også en fremoverlent barne- og ungdomsskole med et systematisk fokus på barnas psykiske og fysiske helse, samt konkrete tiltak for å hindre utenforskap. De har pedagogisk bruk av IKT som satsningsområde, men samtidig skal digitale som ipad være et supplement til vanlig undervisning, og ikke erstatte dette. For å lese mer kan du gå hit: Satsningsområder

I tillegg har Grane kommune SFO med fokus på mye utelek, men også kreativitet som maling, tegning og bygging av lego. Her kan du lese mer om ordningen: SFO i Grane kommune Kulturskolen er et populært alternativ for mange familier, og den er åpen for alle barn og unge opp til 20 år. Barn og unge prioriteres selvsagt, og det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen. Her finner du mer informasjon om kulturskolen: Informasjonsside

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
Telefon  75 18 22 26
Mobil  91 83 17 18

Ikke klar for å søke ennå, men er interessert?

Søknadsfrist: 18. august 2024

Landmåler/oppmålingsingeniør – Grane kommune