Til spennende prosjekter i Salten søkes 

Kalkulatør

Om oss

Moldjord Bygg og Anlegg AS er en veletablert entreprenørbedrift med en solid historie og tilstedeværelse i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Meløy.

Vårt selskap har opprettholdt en god årsomsetning på mellom 200 og 250 millioner kroner de siste årene, med en arbeidsstyrke på mellom 60 og 80 dedikerte ansatte. Vår nåværende ordrebeholdning er betydelig og gir oss et godt grunnlag for fremtidig vekst og suksess.

Vi spesialiserer oss på totalentrepriser, hvor vi tar ansvar for hele byggeprosessen fra grunnarbeid til ferdige konstruksjoner. Vår ekspertise dekker et bredt spekter av prosjekter, inkludert VA-infrastruktur, skolebygg, forretningslokaler, boligblokker, fabrikkanlegg, kraftverk, veiutbygging, kaianlegg, broer og komplekse betongkonstruksjoner.

Moldjord bygg og anlegg har ved inngangen til 2024 en meget god portefølje av prosjekter, og vi trenger flere dyktige medarbeidere.  Vi søker nå etter kalkulatør.  

Dine arbeidsoppgaver som kalkulatør

Hos oss får du muligheten til å innta en nøkkelrolle i en bedrift med en god kundegruppe. Rollen som kalkulatør er helt sentral, og du vil være ansvarlig for tilbudsprosessen fra den første dialogen med kunder til leveransen av tilbudet og produksjonen er satt i gang. Som kalkulatør blir du en viktig del av ledergruppen.

Arbeidsdagen din vil være variert og til tider travel. Du vil blant annet analysere anbudsforespørsler for å vurdere muligheter og risiko, lede kalkulasjonsarbeidet og sikre kvaliteten på kalkylene før tilbudene sendes ut. Du vil også være ansvarlig for å videreføre anbudskalkylene til produksjonskalkyler og støtte prosjektledelsen både ved oppstart og gjennomføring av prosjekter. Etterkalkulasjon, sluttprognoser og erfaringsoverføring vil også være en del av dine ansvarsområder, slik at vi kan sikre kontinuerlig forbedring.

Du vil samarbeide tett med tverrfaglige team, inkludert ingeniører og prosjektledere, for å forstå kompleksiteten i hvert prosjekt og identifisere potensielle kostnadsdrivere. Derfor vil du trenge å innhente data fra ulike disipliner. Din evne til nøyaktighet, strategisk tenkning og samarbeid vil være avgjørende for suksessen i denne stillingen.

Dine kvalifikasjoner

Ideelt sett søker vi en kandidat med en ingeniør- eller sivilingeniørutdanning innen bygg- og anleggsfaget, eller tilsvarende teknisk bakgrunn. Erfaring med kalkulasjon og tilbudsarbeid er nødvendig. 

Vi verdsetter en solid forståelse for kostnadsanalyser og anbudsprosesser. Evnen til å kommunisere klart og presist, både muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk, er viktig for å trives og lykkes i denne rollen.

Foto: G.S. Indregård

Personlige egenskaper

Du har gode mellommenneskelige ferdigheter og er dyktig i samhandling med andre. Du er nøyaktig med god struktur og planmessighet i ditt arbeid.

Selvstendighet i utførelsen av arbeidsoppgaver er en fremtredende egenskap hos deg, og du viser evnen til å håndtere flere oppgaver samtidig på en effektiv måte.

Du har en positiv holdning til læring og er villig til å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter for å møte kravene i rollen.

Foto: G.S. Indregård

Vi tilbyr

  • Gode og konkurransedyktige betingelser. 
  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Korte rapporterings- og beslutningsveger.
  • Mulighet til å ta del i mange typer oppdrag/prosjekter.
  • Kurs og faglig oppdatering etter ønsker og behov.

Spørsmål om stillingen

Finn Nikolaisen
Daglig leder Moldjord Bygg og Anlegg
456 10 920
finn@moldjord.no

Leif Magne Hjelseng
Rekrutterer NNL
971 93 409
lmh@nnl.no

Spørsmål om stillingen

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med: 

  • Daglig leder Finn Nikolaisen – 456 10 920 – finn@moldjord.no 
  • Rekrutterer Leif Magne Hjelseng/ NNL – 971  93 409 – lmh@nnl.no 

https://moldjord.no/intro

Søknadsfrist: 25. mars 2024
Arbeidsted: Bodø

 
Moldjord Bygg og Anlegg – Kalkulatør