Vi søker
Avdelingsleder innen miljø og bærekraft

Insenti leverer prosjektledelse for byggherrer i Osloregionen. Vi tror vår kommersielle og handlingsorienterte tilnærming har gitt, og gir oss mange spennende jobber. Vi er i dag 68 ansatte med en kvinneandel på 27 prosent. Kombinasjonen av tradisjonell prosjektledelse og aktiv bygging gir oss kunnskap og erfaring som er unik. Samtidig er vi en uavhengig rådgiver for byggherren. De siste tre årene har de vi ledet prosjekter med en total kostnadsramme på rundt 12 milliarder kroner. Insenti er en kompetansebedrift bestående av sivilingeniører, ingeniører, håndverkere, økonomer og andre administrative roller. Flere av våre ansatte er autorisert BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP) og sertifiserte prosjektledere. Våre ansatte har bakgrunn fra byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

Insenti har som mål å være det ledende prosjektlederselskapet innen miljø. Som leder for avdelingen miljø og SHA, vil du lede og påvirke vår strategiske satsning og oppbygging på miljø og bærekraft. Vi jobber i alle faser av prosjektene, fra mulighetsstudie og utvikling, til byggefase. Du vil være en del av et sterkt prosjektledelsesmiljø som gir unike muligheter til å påvirke og legge til rette for at miljø og bærekraft blir godt forankret og følges tett opp gjennom alle deler av prosjektene. Du vil lede en avdeling på 5 erfarne medarbeidere innen miljø og SHA. Være en del av ledergruppen og rapportere til administrerende direktør. Du vil også jobbe selvstendig inn i prosjekter ut fra egen fagkompetanse.

Vi ser etter deg med solid erfaring, kompetanse og engasjement for bærekraft og miljø innen bygg- og eiendomsbransjen. Du er gjerne sivilingeniør innen bygg / tekniske fag, ev andre relevante fagbakgrunner med spesialisering innen miljø og bærekraft. Du har god forretningsforståelse, evner å holde oversikt og tenke helhetlig, samtidig som du liker å etablere og utvikle gode kunderelasjoner. Du har gjerne ledererfaring fra før, men det viktigste er at du er klar for å ta lederansvaret sammen med god faglig forankring.

Hos oss er du ikke bare en ansatt, du er en viktig del av Insenti-familien. Vi tilbyr en stilling med mulighet for kontinuerlig vekst og utvikling. Du får arbeide med dyktige og dedikerte fagfolk i et høykompetent miljø, hvor vi deler kunnskap og erfaringer og etterstreber høy kvalitet. Vi ønsker å gi deg en arena hvor du kan utvide ditt eksisterende nettverk og skape nye relasjoner, få utvikle ditt faglige nivå og ditt lederskap.

Søknadsfrist: 26. mai 2024

Insenti leverer prosjektledelse for byggherrer i Osloregionen. Vi tror vår kommersielle og handlingsorienterte tilnærming har gitt, og gir oss mange spennende jobber. Vi er i dag 68 ansatte med en kvinneandel på 27 prosent. Kombinasjonen av tradisjonell prosjektledelse og aktiv bygging gir oss kunnskap og erfaring som er unik. Samtidig er vi en uavhengig rådgiver for byggherren. De siste tre årene har de vi ledet prosjekter med en total kostnadsramme på rundt 12 milliarder kroner. Insenti er en kompetansebedrift bestående av sivilingeniører, ingeniører, håndverkere, økonomer og andre administrative roller. Flere av våre ansatte er autorisert BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP) og sertifiserte prosjektledere. Våre ansatte har bakgrunn fra byggherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

Insenti – Avdelingsleder miljø og SHA