Ferievikarer sommer 2023

Ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter!

Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33, og tilbyr stillinger opptil 100 %. 

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter!

Vi søker etter deg som er helsefagarbeider, sykepleier, spesialsykepleier, sykepleierstudent, jordmor, jordmorstudent, vernepleier, vernepleierstudent, medisinerstudent med/uten lisens (pleieassistent) og medisinstudent med lisens. Vi ønsker oss positive, selvstendige og engasjerte mennesker som ønsker å bidra til at pasienter og deres pårørende får gode opphold i sykehuset. Hos oss vil du ha varierte og spennende arbeidsoppgaver!

Vi oppfordrer også sosionomstudenter, barnevernspedagogstudenter, politistudenter og psykologstudenter til å søke ferievikariat hos oss. Søkere med slik fagbakgrunn har spesielt relevant kompetanse for arbeid ved klinikk for psykisk helsevern og rus.

Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33., og tilbyr stillinger opptil 100 %.

Informasjon om arbeidsoppgaver ved de ulike klinikkene
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Du vil bli gitt mye ansvar og tillit. Vi har gode støttefunksjoner og mange dyktige fagressurser på jobb til enhver tid. Hos oss får du praktisere ditt fag gjennom å jobbe tett på pasienter og pårørende, og du får blant annet utøve praktiske prosedyrer, undersøkelser, testing, dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid i tråd med våre verdier kvalitet, respekt og trygghet.
Arbeidsoppgavene er mangfoldige og vil variere ut i fra din utdanning og kompetanse, avdeling og pasientgruppe.

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser. Samt ambulant- og poliklinisk behandling og døgnbehandling.
Klinikk for medisin og nevrologi utreder, diagnostiserer og behandler mennesker med ulike diagnoser innen medisin og nevrologi.
Klinikk for kirurgi behandler kirurgiske tilstander i muskler, skjelett, indre organer, kjertler, blodårer, øre, nese, hals og øye. Klinikken har også ansvar for kreftbehandling og all akuttmedisinsk virksomhet.
Klinikk for kvinne, barn og familie har ansvar for et helhetlig, spesialisert helsetilbud for kvinner, barn/unge og familier i nordre del av Trøndelag.

Vi har flere seksjoner tilknyttet våre klinikker. De ulike seksjonslederne er listet opp under kontaktpersoner.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon der det kreves
 • Lisens der det kreves
 • Gode norskkunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges

Personlige egenskaper

 • Positiv, selvstendig, engasjert, fleksibel
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En innholdsrik arbeidshverdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver som vil gi deg personlig og faglig utvikling
 • Introduksjonskurs, god opplæring og veiledning
 • Et engasjert og trivelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode velferdsordninger – rabatt på treningssenter
 • Mulighet for forlengelse av arbeidsavtale
 • Arbeid i turnus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til overenskomst

Kontaktinformasjon

 • Annbjørn Johansen, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling tlf. 742 15 529
 • Steven Kudra, Avdelingsoverlege anestesileger tlf. 454 24 584
 • Heidi Berger, Seksjonsleder med.sekretærer tlf. 742 15 906
 • Lill Tove Halmøy, Seksjonsleder IKS tlf. 742 15 611
 • Sissel Brattbakk, Avdelingsleder Gyn/Føde/Barsel tlf. 742 15 706
 • Hanne Heglum, Avdelingsleder Medisin H5C tlf. 742 15 967
 • Lill Therese Tufthaug, Avdelingsleder H5 tlf. 742 15 981
 • Marianne Moen Langås, Seksjonsleder akuttmottak tlf. 742 15 399
 • Charlotte Myrvold, Seksjonsleder Kirurgisk H3 tlf. 742 15 879
 • Espen Barstad Aune, Seksjonsleder Akutt tlf. 742 15 655
Søknadsfrist: 26.02.2023

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter!

Vi søker etter ferievikarer på kjøkken som kokk eller assistent, på renhold og ferievikar som gartnerassistent.

Vi ønsker oss positive, selvstendige og engasjerte mennesker som ønsker å bidra til at pasienter og deres pårørende får et godt opphold på sykehuset.
Hos oss vil du ha varierte og spennende arbeidsoppgaver!

Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33., og tilbyr stillinger opptil 100 %.

Arbeidsoppgaver
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Du vil bli gitt mye ansvar og tillit, vi har gode støttefunksjoner og mange dyktige fagressurser på jobb til enhver tid.

Arbeidsoppgavene på kjøkkenet er blant annet produksjon av lunsjretter, middag, desserter, frokost, kveldsmat, kaffemåltid og dietter. Samt utporsjonering av mat ved bånd og generell renhold/oppvask.

Som gartnerassistent er det en forutsetning at du trives med fysisk utendørsarbeid da sykehuset har store utearealer som til enhver tid skal holdes i orden. Det vil være en fordel om du har erfaring med bruk av diverse hagerelatert utstyr og maskiner, men det er ikke et absolutt krav.

Våre renholdere utfører renhold etter insta 800, og som ferievikar renhold hos oss er det ønskelig at du kan bistå oss i dette arbeidet. Daglig renhold i pasientrom og fellesarealer er arbeidsoppgaver som hører til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon der det kreves
 • Lisens der det kreves
 • Gode norskkunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges

Personlige egenskaper

 • Positiv, selvstendig, engasjert, fleksibel
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En innholdsrik arbeidshverdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver som vil gi deg personlig og faglig utvikling
 • Introduksjonskurs, god opplæring og veiledning
 • Et engasjert og trivelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode velferdsordninger – rabatt på treningssenter
 • Mulighet for forlengelse av arbeidsavtale
 • Arbeid i turnus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til overenskomst

Kontaktinformasjon:

 • Arne J. Påsche, Seksjonsleder eiendom, arne.jorgen.pasche@helse-nordtrondelag.no
 • Monica O.Rekstad, Seksjonsleder renhold, tlf. 958 73 449
 • Bjørn Sandnesmo, Seksjonsleder kjøkken, tlf. 742 15 778
Søknadsfrist: 26.02.2023

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter!

Vi søker etter deg som er helsefagarbeider, helsesekretær, sykepleier, spesialsykepleier – intensiv, operasjon og kreft, sykepleierstudent, radiograf, jordmor, jordmorstudent, barnepleier, ergoterapeut, ergoterapeutstudent, vernepleier, vernepleierstudent og medisinerstudent uten lisens.

Vi oppfordrer også sosionomstudenter, barnevernspedagogstudenter, politistudenter og psykologstudenter til å søke ferievikariat hos oss. Søkere med slik fagbakgrunn har spesielt relevant kompetanse for arbeid ved klinikk for psykisk helsevern og rus.

Vi ønsker oss positive, selvstendige og engasjerte kolleger som ønsker å bidra til at pasienter og deres pårørende får et godt opphold på sykehuset.
Hos oss vil du få varierte og spennende arbeidsoppgaver!

Vi har ulike seksjoner knyttet til både klinikk for medisin og rehabilitering, klinikk for kirurgi, klinikk for psykisk helsevern og rus og klinikk for kvinne, barn og familie og avdeling for bildediagnostikk. De ulike seksjonslederne er listet opp under kontaktpersoner.

Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33, og tilbyr stillinger opptil 100 %.

Arbeidsoppgaver og mer informasjon
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Du vil bli gitt mye ansvar og tillit. Vi har gode støttefunksjoner og mange dyktige fagressurser på jobb til enhver tid. Hos oss får du praktisere ditt fag gjennom å jobbe tett på pasienter og pårørende, og du får blant annet utøve praktiske prosedyrer, undersøkelser, testing, dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid i tråd med våre verdier kvalitet, respekt og trygghet.
Arbeidsoppgavene er mangfoldige og vil variere ut i fra din utdanning og kompetanse, avdeling og pasientgruppe.

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser. Samt ambulant- og poliklinisk behandling og døgnbehandling.

Klinikk for medisin og rehabilitering utreder, diagnostiserer, behandler og rehabiliterer mennesker med ulike diagnoser innen medisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og revmatologi.

Klinikk for kirurgi behandler kirurgiske tilstander i muskler, skjelett, indre organer, kjertler, blodårer, øre, nese, hals og øye. Klinikken har også ansvar for all akuttmedisinsk virksomhet, kreftbehandling og portørtjenesten innenfor den somatiske delen av sykehuset.

Klinikk for kvinne, barn og familie har ansvar for et helhetlig, spesialisert helsetilbud for kvinner, barn/unge og familier i nordre del av Trøndelag.

Avdeling for bildediagnostikk utfører bildediagnostiske (radiologiske) undersøkelser etter henvisning fra sykehusets sengeavdelinger, poliklinikker og primærhelsetjenesten. tilbyr vanlige røntgenundersøkelser, CT, MR, mammografi, ultralyd og nukleærmedisinske undersøkelser, samt en rekke spesialundersøkelser som avbilder enkelte organer ved bruk av kontrastmidler. Utstyret er moderne og heldigitalisert.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon der det kreves
 • Lisens der det kreves
 • Gode norskkunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges

Personlige egenskaper

 • Positiv, selvstendig, engasjert, fleksibel
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En innholdsrik arbeidshverdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver som vil gi deg personlig og faglig utvikling
 • Introduksjonskurs, god opplæring og veiledning
 • Et engasjert og trivelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode velferdsordninger – rabatt på treningssenter
 • Mulighet for forlengelse av arbeidsavtale
 • Arbeid i turnus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til overenskomst

Les mer på www.hnt.no

 • Astrid Tromsdal, Avdelingsleder Akuttmedisin, tlf. 740 98 017
 • Astrid Rokseth Helland, Seksjonsleder, tlf. 478 51 554
 • Vibeke Rosvoll Veie, Seksjonsleder, Avd. rus og avhengighet, tlf. 456 08 708
 • Lars Andreas Løding, Seksjonsleder, Seksjon akutt, tlf. 924 87 371
 • Olga Marie Midtaune, Seksjonsleder, Seksjon psykoser, tlf. 740 98 786
 • Ole Jegtvolden, Seksjonsleder, Seksjon Allmenn døgn, tlf. 740 98 603
 • Inger Anne Sporild, Seksjonsleder, Seksjon spiseforstyrrelser, tlf. 740 98 697
 • Nina Linaker, Seksjonsleder, Seksjon Sikkerhet, tlf. 740 97 904
 • Wenche Sagvold Kluken, Avdelingssykepleier, Medisin B, tlf. 740 98 055
 • Vibeke Amundsen, Avdelingssykepleier, Medisin D, tlf. 740 97 712
 • Thea Skårdal Hegstad, Avdelingssykepleier, Dialysen, tlf. 740 97 737
 • Solfrid Romundstad, Avdelingsoverlege, Medisin Leger, tlf. 740 84 052
 • Rune Wagnild, Avdelingsleder, Bildediagnostikk, tlf. 740 97 797
 • Randi Nordbach Skevik, Seksjonsleder, Kirurgisk poliklinikk, tlf. 740 98 124
 • Lise Elden Hustad, Seksjonsleder, Operasjon, tlf. 740 98 036
 • Lars Gunnar Hågensen, Avdelingsleder, Steril forsyning, tlf. 740 97 946
 • Laila Fagerstad, Seksjonsleder, Gyn./barsel, tlf. 740 97 971
 • Kari Auran Sjølyst, Avdelingssykepleier, Medisin H, tlf. 740 98 044
 • Hilde Sundal, Avdelingsleder, Barn og habilitering, tlf. 740 97 635
 • Hans Bremer Mejdal, Seksjonsleder, Inntak/kontor/støtte, tlf. 740 97 850
 • Hanne Kristin Guddingstua, Avdelingssykepleier, Medisinsk overvåkning, tlf. 412 37 284
 • Gunn-Kristin Hansen, Seksjonsleder, Ortopedisk post 4, tlf. 740 98 189
 • Gjertrud Vada Wold, Avdelingssykepleier, fys.med.rehab. tlf. 740 98 084
 • Elin Aanes Haugskott, Seksjonsleder, Kirurgen 3, tlf. 740 98 987
 • Eli Hoem, Seksjonsleder, Kontor med. avd. Tlf. 740 98 785
 • Eirin Hustad, Seksjonsleder, Kir.1/Gastrokir. Tlf. 930 61 634
 • Christina Fjesme Sundby, Seksjonsleder, Akuttmottaket, tlf. 740 98 493
 • Bård Voldsund, Seksjonsleder, Medisin A, tlf. 740 98 056
 • Anne Lise Olsen, Avdelingsleder, Avd. kreftbehandling, tlf. 740 98 850
Søknadsfrist: 26.02.2023

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter!

Vi søker etter ferievikarer på kjøkken som kokk eller assistent, på renhold og ferievikar som gartnerassistent, postvert og portør.

Vi ønsker oss positive, selvstendige og engasjerte kolleger som ønsker å bidra til at pasienter og deres pårørende får et godt opphold på sykehuset.
Hos oss vil du få varierte og spennende arbeidsoppgaver!

Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33, og tilbyr stillinger opptil 100 %.

Mer informasjon
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Du vil bli gitt mye ansvar og tillit, vi har gode støttefunksjoner og mange dyktige fagressurser på jobb til enhver tid.

Arbeidsoppgavene på kjøkkenet er blant annet produksjon av lunsjretter, middag, desserter, frokost, kveldsmat, kaffemåltid og dietter. Samt utporsjonering av mat ved bånd og generell renhold/oppvask.

Som gartnerassistent er det en forutsetning at du trives med fysisk utendørsarbeid da sykehuset har store utearealer som til enhver tid skal holdes i orden. Det vil være en fordel om du har erfaring med bruk av diverse hagerelatert utstyr og maskiner, men det er ikke et absolutt krav.

Våre renholdere utfører renhold etter insta 800, og som ferievikar renhold hos oss er det ønskelig at du kan bistå oss i dette arbeidet. Daglig renhold i pasientrom og fellesarealer er arbeidsoppgaver som hører til stillingen. Det er også behov for renholdsassistent ved operasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgavene som postvert består blant annet av matservering og oppfølging av pasienter for å tilstrebe god ernæring. Ansvar for daglige kjøkkenrutiner, deriblant renhold. Bestilling av varer og tøy til pasienter og ansvar for å holde orden på utstyr og varer. Det er også ønskelig at du bidrar til å holde avdelingen ryddig og i orden og at du er behjelpelig med forfallent arbeid.

Som ferievikar i portørtjenesten vil dine arbeidsoppgaver blant annet være betjening av miljøhall, transport internt på sykehuset og til St. Olavs hospital, sending av prøver, bistand til poliklinikk, operasjonsstuer og sengeposter, følge pasienter til røntgen og arbeid ved kapell. Mange av arbeidsoppgavene er fysisk krevende.

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Positiv, selvstendig, engasjert, fleksibel
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En innholdsrik arbeidshverdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver som vil gi deg personlig og faglig utvikling
 • God opplæring og veiledning
 • Et engasjert og trivelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode velferdsordninger – rabatt på treningssenter
 • Mulighet for forlengelse av arbeidsavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til overenskoms

Kontaktinformasjon

 • Kjell Idar Tangen, Seksjonsleder, Portørtjenesten, tlf. 740 98 765
 • Wenche Sagvold Kluken, Avdelingssykepleier, medisin B, tlf. 740 98 055
 • Lise Elden Hustad, Seksjonsleder, operasjon, tlf. 740 98 036
 • Kåre Trælnes, Seksjonsleder, eiendomsavdelingen, tlf. 489 94 888
 • Anne-Britt Kvale, Seksjonsleder, renhold, tlf. 740 98 009
 • Merethe A. Veie, Seksjonsleder, kjøkken, tlf. 920 98 907
Søknadsfrist: 26.02.2023

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

 

Helse Nord-Trøndelag HF – Medisinsk personell – Annet personell