Ortoptist

Øyeavdelingen, Arendal

Ved Øyeavdelingen i Arendal har vi ledig fast 100 % stilling som ortoptist. Oppstart etter avtale.

All øyebehandling og øyekirurgi ved Sørlandet sykehus er samlet i Arendal. Avdelingen i Arendal betjener hele Agders befolkning på ca 310 000. Avdelingen har sengeavdeling, poliklinikk, netthinneklinikk og kirurgisk virksomhet.

Øyeavdelingen har 9 overleger og 5 leger i spesialisering, 4 optikere, ortoptist, øyesykepleiere og sykepleiere. I tillegg jobber en gruppe merkantilt personell i tett samarbeid med avdelingen. Vi har egne operasjonssykepleiere som går i vakt.

Øyeavdelingen har netthinneklinikk for medisinsk retinabehandling, moderne øyepoliklinikk som er godt utstyrt, 2 egne operasjonsstuer og femtosekundlaser for kataraktkirurgi. I tillegg til generell oftalmologisk poliklinikk har vi egen poliklinikk for barn og samsyn.  Vi utfører skjelekirurgi og har utstrakt virksomhet innen kataraktkirurgi, medisinsk retinabehandling, glaukomkirurgi, okuloplastikk og pediatrisk oftalmologi i tillegg til generell oftalmologisk poliklinikk.
Ortoptist arbeider i team med optiker og øyelege, lokalisert i egen nyoppusset poliklinikk for barn og samsyn.

Kun søkere som søker elektronisk vil bli vurdert.

Se vår video her.

Vi på øyeavdelingen kan være behjelpelig med å finne bosted/bolig ved oppstart.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid i team med optiker og øyelege 
 • Ortoptisk undersøkelser inkl Hess Chart og Synoptofor
 • Strabisme – pre and post operative vurderinger
 • Amblyopi – vurdering og oppfølging
 • Nevro-oftalmologiske undersøkelser
 • Synsvurderinger av pasienter med hjerneskader
 • Evt. synsfelt undersøkelser, fundusfotografering, andre oppgaver i poliklikken 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som ortoptist  
 • Norsk autorisasjon som optiker
 • For å jobbe i Norge trenger du autorisasjon for å søke, se Helsedirektoratet sin side
 • Variert yrkeserfaring innenfor strabisme
 • Kan jobbe selvstendig og er resultatorientert
 • Beherske muntlig og skriftlig norsk eller nordisk språk. Alternativt beherske engelsk muntlig og skriftlig, og ha evne og vilje til å lære norsk språk innen kort tid.
Personlige egenskaper
 • Motivert og interessert innen fagfeltet 
 • Kommuniserer tydelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra til et positivt faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode faglige vurderingsevner, arbeide målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorienter
 • Lokal tilknytning er positivt   
Vi tilbyr
 • Å være en del av behandlerteamet ved øyeavdelingen og en viktig medspiller i vårt pediatriske oftalmologiske team (øyelege, optiker og ortoptist)
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Å være del av en avdeling i utvikling
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø der engasjement og konstruktive innspill verdsettes
 • Arbeidstid for tiden mandag-fredag kl 0800-1530 
 • Gode lønnsbetingelser og fleksibilitet ved uttak av ferie
 • Vi er behjelpelig med norsk-kurs hvis det er behov
 • Mulighet til å bo på Sørlandet i flotte omgivelser: klikk her og for Arendal her.
 • Se vår video om tilrettelegging for barn ved øyeavdelingen her
 • Vi på øyeavdelingen kan være behjelpelig med å finne bosted/bolig ved oppstart

Kontakt:
Espen Ringvold, Avdelingssjef, 37 01 49 09

Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere

Søknadsfrist: 20. august 2023

Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

 
Sørlandet sykehus – Ortoptist – Norsk – 2023