Glomstua omsorgsdistrikt

Det er ledig flere stillinger i Glomstua omsorgsdistrikt

Sykepleier / vernepleier

Det er ledig flere stillinger som sykepleier/vernepleier i 100 % ved sykehjemmet og bofellesskapene. 

Beskrivelse av arbeidssted
Glomstua omsorgsdistrikt innehar mange tjenesteområder. Vi har sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, dagsenter og kjøkken. Vi har et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere.

Hovedoppgaver

 • Sykepleier/vernepleier er direkte underlagt avdelingsleder.
 • De skal rapportere om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • Sykepleier/vernepleier er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • De skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

Les mer om hvordan det er å jobbe som sykepleier i Molde kommune: Jobb som sykepleier og vernepleier i Molde kommune.

Kvalifikasjoner
Vi søker medarbeidere som har følgende kvalifikasjoner:

 • autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • kunne jobbe selvstendig og være faglig bevisst
 • relevant erfaring
 • kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • være god på kommunikasjon og sammarbeid
 • være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig

  Personlilig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Politiattest
Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
18. april 2024

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Molde kommune

Adresse:
Glomstuvegen 48A 6412 Molde

Kontaktpersoner:
Corinna Stene
mob: 480 06 353

Marie Grannes
mob: 958 76 914

Lurer du på hvordan det er å jobbe som sykepleier hos oss?

Helsefagarbeidere

Det er ledig stillinger som helsefagarbeider opp til 100  %.  Stillingene innebærer pr. tiden arbeid i turnus dag/kveld og helg. Nobel bofellesskap arbeider med ny turnus så her kan det bli 4. hver helg.
Beskrivelse av arbeidssted
Glomstua omsorgsdistrikt innehar mange tjenesteområder. De ledige stillingene er ved bofellesskap, hjemmetjeneste og sykehjem.
Hovedoppgaver
 • Helsefagarbeider er direkte underlagt avdelingsleder.
 • De skal rapportere om faglig oppfølging, oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • Helsefagarbeider er ansvarlig for den faglige gjennomføringen av stell og pleie overfor pasientene og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • De skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter samt de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 Les mer om hvordan det er å jobbe som helsefagarbeider i Molde kommune: Jobb som helsefagarbeider i Molde kommune.

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Relevant utdanning og erfaring
 • Interesse for å arbeide med mennesker med ulike hjelpebehov
 • Være kreativ og evne til nytenkning
 • Kunne arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Ha evne til omstilling og kunne trives i en variert arbeidsdag
 • Vi trenger medarbeidere som er opptatt av å holde seg i form for å kunne arbeide i et fysisk krevende yrke

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
18. april 2024

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Molde kommune

Adresse: 
Glomstuvegen 48A 6412 Molde

Kontaktpersoner:

Corinna Stene
mob: 480 06 353

Marie Grannes
mob: 958 76 914

Lurer du på hvordan det er å jobbe som helsefagarbeider hos oss?

Molde kommune

Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.
Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.

Molde kommune – Sykepleier – vernepleier og Helsefagarbeidere