Sortland kommune

Vi søker leder/miljøterapeut - Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Søknadsfrist: 20. mars 2024

Leder/miljøterapeut 100 % fast stilling

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som leder/miljøterapeut for Dagaktivitetstilbud for personer med demens. Stillingen er en kombinasjonsstilling med ledelse – og direkte brukerrettet arbeid.

Dagtilbudet er for hjemmeboende personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase. Dagtilbudet holder for tiden til i lokaler ved Lamarktunet sykehjem. Fra høsten 2025 vil Dagtilbudet flytte i nytt Sykehjem med lyse og trivelige lokaler. Det er for tiden 8 ansatte, men behovet for dagtilbud er økende. Antall ansatte og åpningstider vil derfor være i stadig endring.

 Dagtilbudet tilbyr:

 • Avlasting for pårørende som står i en krevende omsorgsituasjon
 • Gode opplevelser og måltider i fellesskap med andre
 • Ulike aktiviteter etter behov og interesser
 • Gode og meningsfulle aktiviteter for personer med demens

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle fremtidens dagtilbud
 • Lede og koordinere daglig drift
 • Økonomi, budsjett og personalansvar
 • Ansvar for HMS-arbeidet
 • Videreutvikle fag i henhold til lovverk, forskrifter og faglige retningslinjer
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter om ulike arrangementer
 • Kunne bruke trivselsskapende aktiviteter innen kunst og kultur
 • Må kunne ivareta publikum og arrangør på en god måte og prate i store forsamlinger

Kvalifikasjoner:

 • Helse og sosialfaglig utdanning på bachelor nivå
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Ledererfaring
 • Relevant erfaring og kunnskap om demens er ønskelig
 • Gode digitale kunnskaper
 • Førerkort klasse B

  Personlig egnethet vektlegges

Vi søker etter deg som:

 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er systematisk og kan arbeide selvstendig
 • Er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Har engasjement og godt humør
 • Er fag- og utviklingsorientert
 • Har evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Krav til språkkunnskaper:
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og fokus på rehabilitering
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Kontaktperson:
Siv Pareli
402 39 215

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Sortland kommune Dagaktivitetstilbudet

Hva kan vi tilby?
Gode opplevelser i fellesskap med andre
Ulike aktiviteter etter behov og interesser
Henting til og fra eget hjem
Frokost og middag i et trivelig miljø
Avlasting for pårørende som står i en krevende omsorgsituasjon
Glede og humor i fokus

Sortland kommune – Leder – miljøterapeut