NES KOMMUNE

Barnevernleder

Vi søker en tillitsbasert og faglig sterk leder

BARNEVERNLEDER

Vi er en fin gjeng med ansvarsbevisste, selvstendige, engasjerte, initiativrike, glade og løsningsorienterte medarbeidere i barneverntjenesten.

Vi trenger DEG som vår nye leder fordi du er positiv, tydelig, støttende, engasjert og utviklingsrettet. Du legger vekt på å bygge en organisasjonskultur som ivaretar og bygger opp under de arbeidsoppgaver som barneverntjenesten skal levere.

Virksomheten Familiens Hus tilbyr tjenester innen tjenesteområdene svangerskap og barsel, helsestasjonstjenesten, åpen barnehage, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom (HFU), barneverntjenesten, psykiske helse og familietjenesten, homestart familiekontakten og andre forebyggende aktiviteter.

Nes kommune er opptatt av å være i front av utviklingen av et helhetlig og kvalitativt godt tjenestetilbud for familier. Barnevernet skal arbeide i tråd med helhetlig oppvekststrategi 2017 -2027 og utvikle en faglig barneverntjeneste i tråd med den nasjonale barnevern-/oppvekstreformen.

Arbeidsoppgaver

 • Være administrativ barnevernleder- jmf Barnevernlova
 • Bygge en organisasjonskultur som ivaretar de arbeidsoppgavene som skal løses
 • Utvikle et samlende lederteam der roller, ansvar og oppgaver er hensiktsmessig fordelt
 • God økonomistyring som gir forutsigbarhet i driften
 • Følge opp internkontroll i tjenesten
 • Bidra til en god samhandlingskultur som sikrer helhetlige tjenester for barn og unge i kommunen
 • Videreutvikle en åpen og tilgjengelig barneverntjeneste
 • Delta i lederteamet i virksomheten

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du må ha barnevernfaglig utdanning i henhold til kompetansekrav til ledere i barnevernloven §
  15-6.
 • Ønskelig med lederutdanning og erfaring fra ledelse
 • Ønskelig med erfaring fra 1.linje tjenesten i barnevernet og veilednings-kompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Evne til å bygge en hensiktsmessig organisasjonskultur og få med seg ansatte i prosesser og
  beslutninger
 • Være en motiverende og tydelig leder med en ivaretagende måte å lede ansatte på
 • Være en trygg og raus leder som evner å ta beslutninger

Personlig egnethet vektlegges høyt i vurderingen av kandidater.
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Søknadsfrist er 7. november 2023

Søknad leveres elektronisk via linken «Send søknad». Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling kan bli
offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom
dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

For nærmere informasjon kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, CRUIT as, tel 402 82150, eller Virksomhetsleder Familiens Hus, Anne Lise Bruteig, tel 99579363
Henvendelser til rådgiver vil behandles konfidensielt.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

ANNE LISE BRUTEIG,
Virksomhetsleder, Familiens Hus
mob. +47 995 79 363 

Om Nes kommune

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement. Kommunen har i overkant av  23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen.

Nes kommune – Cruit – Barnevernleder