Vi søker

Barnevernkonsulent

Barneverntjenesten i Meløy kommune har ledig to faste stillinger som barnevernkonsulent.

Barneverntjenesten i Meløy kommune er organisert under Kommunalområdet Oppvekst, og har som oppgave å sikre trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. Tjenesten er inndelt i to team, melding/undersøkelse og tiltak/omsorg. Barneverntjenesten bruker fagprogrammet Visma Flyt Barnevern.

Barneverntjenesten er pr tiden lokalisert på Ørnes, i Meløy rådhus, og har 7 ansatte, inkludert sekretær og leder.  
Stillingen inngår i kommunens akutte barnevernvakt.

Har du lyst til å jobbe med barn, unge og deres familier? Motiveres du av å jobbe strukturert og målrettet og vil bidra til å gjøre en forskjell for barn, unge og familier som strever? Dersom du er en person som brenner for å jobbe med barn, unge og deres familier , ser muligheter, er positiv og god på relasjoner, så er kanskje dette stillingen for akkurat deg. 

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og faglig oppfølging av barnevernssaker etter barnevernsloven
 • Samtaler med barn
 • Samarbeid og kontakt med barna sine foreldre, fosterforeldre og andre viktige samarbeidspartnere
 • Forvaltningsoppgaver og skriftlig dokumentasjon i henhold til barnevernsloven og forvaltningsloven.
 • Representere kommunen i saker for Barneverns- og Helsenemnda eller andre rettsinstanser
 • Delta i barnevernstjenesten sitt utviklingsarbeid
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Aktivt bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Du må regne med noe reisevirksomhet
 • Du må delta i barnevernet sin akuttvakt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha universitet/høgskoleutdanning som barnevernspedagog/sosionom. Annen 3-årig sosialfaglig utdanning kan vurderes da gjerne sammen med erfaring fra kommunalt barnevern
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med barn og unge.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra nemndsaker
 • Det er ønskelig at du har relevant videreutdanning eller relevant master
 • Det er ønskelig at du har veiledningskompetanse og erfaring for eksempel, COSP, PMNTO, familieterapi eller andre modeller/metoder
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må ha gode datakunnskaper
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2

Personlige egenskaper

 • Du må kunne etablere god kontakt med barn og familier i en vanskelig situasjon
 • Du er ydmyk, tydelig og verdsetter samarbeid
 • Du kan jobbe selvstendig og i team
 • Du jobber målrettet og systematisk
 • Du har evne til å skape god fremdrift
 • Du har evne til faglig og etisk refleksjon
 • Du er fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du er lærevillig, takler en variert og tidvis uforutsigbar hverdag og høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale/kvalifikasjon.
 • Vi gir et rekrutteringstillegg på 30 000,- i året
 • En arbeidsplass med interessante arbeidsoppgaver
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø med spennende utfordringer.
 • Fokus på kvalitet og faglig utvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle framtidens barnevern
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved tilgjengelighet/ ledighet. 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.
 • Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter. 
 • Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.

Annet:

 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. 
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.
Søknadsfrist: 28. april 2024
 
Stillinger: 2


Arbeidssted: Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Kontaktperson:
Bente Sundsfjord
Leder Barnevern
Telefon:95871844
E-post:bente.sundsfjord@meloy.kommune.no

MELØY KOMMUNE

Vi er ca. 6 200 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø.  Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer. Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser.  Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon.  Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole.  Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt. Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. 

Har du en samboer, ektefelle eller venn som også ønsker seg jobb i Meløy? Nettsiden meloy.no gir deg en oversikt over ledige stillinger i Meløy kommune innen både kommunal sektor, industri og annen næring. Kanskje finner dere stillinger der som vil være interessant for dere begge?

Barnevernkonsulent – Meløy kommune