Arendal kommune søker

2 Sykepleier 100 %

2 Vernepleier 100 %

Flosta avdeling C

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune feiret 300 års jubileum i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål. 

Arendal kommune ser mangfold, inkludering og ulikhet som en styrke for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi ønsker medarbeidere som har ulik kompetanse, bakgrunn, erfaring, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, religion og alder. Vi vil også strekke oss langt for å ansette og legge til rette for medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne og/eller en eller annen form for “hull i CV”. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

2 Sykepleier 100 %

Flosta bo- og omsorgssenter er den eneste langtidsavdelingen for utviklingshemmede i Arendal med 8 beboere og har ca.20 årsverk ansatte. Teamet består av dedikerte ansatte med tverrfaglig kompetanse med blant annet helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Vi har fokus på å gi utviklingshemmede personer med sammensatte utfordringer og/eller alderdomsutfordringer en god hverdag. Beboerne får bistand som er tilpasset den enkeltes behov, sett ut fra utfordring bildet. Ingen dager er like og personalet jobber for å skape trygghet og forutsigbarhet for hver enkelt. Vi samarbeider blant annet tett med lege, habiliteringstjenesten, tannlege og fotterapeut.  

Da beboerne våre blir eldre, og utfordringsbildet blir mer komplekst har vi behov for flere sykepleiere som kan bidra til å gi gode tjenester. Trygghet, kunne forebygge, engasjerte faglige for utvikling og kompetanseheving innenfor eldre med ulike utfordringer.  

Enheten har egen fagutvikler og vi har fokus på å sikre brukermedvirkning og gi individuell tilpasset tjenester som gir trygghet, verdighet og mestring. Vi tilbyr ulike aktiviteter på huset og tur ut til fots eller med vår egen bil. 

Vil du være med å forme fremtidens arbeid i miljøterapeutiske tjenester og ønsker å få brukt kompetansen din? På Flosta C kan du få muligheten til å delta i arbeid om bruk av nye behandlingsmetoder. Vi benytter velferdsteknologi som understøtter brukers ressurser og som supplement.   

Vi har ledig 2 stilling i 100%- årsturnus med dag, kveld og helg som gir deg god forutsigbarhet for et år frem. Årsturnusen legges fra mars til mars og det er mulighet for 12 timers vakter.  

Vil du være med å videreutvikle Flosta C og få en jobb med stor og god nærhet til brukerne? 

Vi har et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer søkere med minoritetsbakgrunn og menn til å søke. Har du nedsatt funksjonsevne, men kan likevel gjøre dine oppgaver som sykepleier så er du velkommen til å søke. Er du nyutdannet, eller går siste året på sykepleier-kan du gjerne søke.  

Søkere må legge ved relevante skannede attester og vitnemål. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk behandling, og oppfølging  
 • Miljøterapeutisk målrettet miljøarbeid  
 • Evaluerer og revurdere tiltak 
 • Forebygging  
 • Utarbeide vedtak, blant annet Kap 9 og Kap 4A  
 • Ta ulike prøver og news, ved behov 
 • Stell, ADL, trening, aktivitet 
 • Adm av legemiddelhåndhåndtering, 
 • Ansvar for Noklus, (apparater for CRP, HB, Blodsukker, Urin) 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier, 3-års studenter kan bli vurdert  
 • Ønskelig med erfaring med utviklingshemming eller sykehjem/institusjon  
 • Fordel med erfaring/kjennskap til kap 9. tvang og makt 
 • Fordel med kjennskap til atferd som utfordrer gjennom Verge, MAP, TMV, HUA 
 • Fordel med kunnskap om demens 
 • Relevant videreutdanning kan være en fordel 
 • Må ha gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig i tråd med arbeidsoppgavene

Personlige egenskaper

 • Engasjert i sykepleie faget 
 • Nysgjerrig på ny kunnskap og utvikling  
 • Lærevillig og omgjengelig 
 • Selvstendig og trygg 
 • Robust 
 • Tålmodighet  
 • Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. 
 • Personlige egenskaper som er beskrevet i annonsen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Konkurransedyktig vilkår 

Et dynamisk og engasjert fagmiljø. 
Gode faglige utviklingsmuligheter. 
Et flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø med gode opplæringsmuligheter. 
Arendal kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger. 
Som en del av Arendal kommune har vi fokus på heltidskultur og økt bruk av velferdsteknologi.  

Sykepleiere som går full stilling i turnus får 5 ekstra fridager til og med året barnet fyller 4 år. Eneforsørger får 10 ekstra fridager  
 Sykepleiere i full stilling i turnus vil fra fylte 62 år få 5 ekstra fridager i tillegg til generell ordning på 5 dager, altså 10 dager i året.   
 Konkurransedyktig lønn for sykepleiere i forhold til helseforetak og omkringliggende kommuner.   
 Faglig oppdatering med 2 fagdager i året.  
 Lønn tilsvarende stilling med krav om masterutdanning for sykepleiere med relevant mastergrad, selv om de blir tilsatt i stilling med krav om 3-årig utdanning.  

For nyansatte og nyutdannede sykepleiere i full stilling i turnus gjelder i tillegg følgende: 
– Nedbetaling av studielån på 15.000 kr i inntil 5 år for nyutdannede sykepleiere i hel stilling som har bestått eksamen i løpet av de siste to år.  
– Vi tilbyr mentorordning hvor du får en mentor som har avsatt tid til å veilede deg i inntil 6 måneder.   
– Digital velkomstpakke med iPad/nettbrett til alle nyansatte sykepleiere i hel stilling. Inneholder digital velkomstpakke med nyttig informasjon om kommunen,  arbeidsplassen og praktiske forhold. 

Kontaktinformasjon

Bente Fidje
Virksomhetsleder helse

Arbeidssted:
Kilsundveien 82
4920 Staubø

Søknadsfrist:
28.07.2024

Foto: Mona Hauglid

2 Vernepleier 100 %

Flosta bo- og omsorgssenter er den eneste langtidsavdelingen for utviklingshemmede i Arendal med 8 beboere og har ca.20 årsverk ansatte. Teamet består av dedikerte ansatte med tverrfaglig kompetanse med blant annet helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Vi har fokus på å gi utviklingshemmede personer med sammensatte utfordringer og/eller alderdomsutfordringer en god hverdag. Beboerne får bistand som er tilpasset den enkeltes behov, sett ut fra utfordring bildet. Ingen dager er like og personalet jobber for å skape trygghet og forutsigbarhet for hver enkelt. Vi samarbeider blant annet tett med lege, habiliteringstjenesten, tannlege og fotterapeut.  

Da beboerne våre blir eldre, og utfordringsbildet blir mer komplekst har vi behov for flere sykepleiere som kan bidra til å gi gode tjenester. Trygghet, kunne forebygge, engasjerte faglige for utvikling og kompetanseheving innenfor eldre med ulike utfordringer.  

Enheten har egen fagutvikler og vi har fokus på å sikre brukermedvirkning og gi individuell tilpasset tjenester som gir trygghet, verdighet og mestring. Vi tilbyr ulike aktiviteter på huset og tur ut til fots eller med vår egen bil. 

Vil du være med å forme fremtidens arbeid i miljøterapeutiske tjenester og ønsker å få brukt kompetansen din? På Flosta C kan du få muligheten til å delta i arbeid om bruk av nye behandlingsmetoder. Vi benytter velferdsteknologi som understøtter brukers ressurser og som supplement.   

Vi har ledig 2 stilling i 100%- årsturnus med dag, kveld og helg som gir deg god forutsigbarhet for et år frem. Årsturnusen legges fra mars til mars og det er mulighet for 12 timers vakter.  

Vil du være med å videreutvikle Flosta C og få en jobb med stor og god nærhet til brukerne? 

Vi har et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer søkere med minoritetsbakgrunn og menn til å søke. Har du nedsatt funksjonsevne, men kan likevel gjøre dine oppgaver som sykepleier så er du velkommen til å søke. Er du nyutdannet, eller går siste året på vernepleien-kan du gjerne søke.  

Søkere må legge ved relevante skannede attester og vitnemål. 

Velkommen til Arendal kommune!

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk behandling, og oppfølging  
 • Miljøterapeutisk målrettet miljøarbeid  
 • Evaluerer og revurdere tiltak 
 • Forebygging  
 • Utarbeide vedtak, blant annet Kap 9 og Kap 4A  
 • Ta ulike prøver og news, ved behov 
 • Stell, ADL, trening, aktivitet 
 • Adm av legemiddelhåndhåndtering, 
 • Ansvar for Noklus, (apparater for CRP, HB, Blodsukker, Urin) 
 • Veiledning og opplæring 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier, 3-års studenter kan bli vurdert  
 • Ønskelig med erfaring med utviklingshemming eller sykehjem/institusjon 
 • Fordel med erfaring/kjennskap til kap 9. tvang og makt
 • Fordel med kjennskap til atferd som utfordrer gjennom Verge, MAP, TMV, HUA
 • Fordel med kunnskap om demens
 • Relevant videreutdanning kan være en fordel 

Personlige egenskaper

 • Engasjert i vernepleier faget 
 • Nysgjerrig på ny kunnskap og utvikling  
 • Lærevillig og omgjengelig 
 • Selvstendig og trygg 
 • Robust 
 • Tålmodighet  
 • Må ha gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig i tråd med arbeidsoppgavene
 • Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte. 

  Personlige egenskaper som er beskrevet i annonsen vil bli vektlagt.                                                                                                                                                                                      

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig vilkår 
 • Et dynamisk og engasjert fagmiljø. 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter. 
 • Tid til å jobbe med fag 
 • Et flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø med gode opplæringsmuligheter. 
 • Arendal kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Som en del av Arendal kommune har vi fokus på heltidskultur og økt bruk av velferdsteknologi.  

Kontaktinformasjon

Bente Fidje
Virksomhetsleder helse


Arbeidssted
Kilsundveien 82
4920 Staubø

Søknadsfrist:
28.07.2024
Foto: Mona Hauglid
2 Sykepleier 100 %, 2 Vernepleier, 100 % – Arendal kommune