Lerøy Norway Seafoods AS Avd. Melbu

Teknisk sjef

Har du drivkraften, innstillingen og ferdighetene som kan løfte oss til neste nivå?

NY Søknadsfrist: 18. januar 2023

Teknisk Sjef – Lerøy Norway Seafoods AS Avd. Melbu

Vil du jobbe i fremtidens næring, i et selskap med store ambisjoner og liker store muligheter?
I vår fabrikk på Melbu i Vesterålen, videreforedles flere tusen tonn hvitfisk hvert år. Vi har investert tungt de siste årene – men vi stopper ikke der. Nå trenger vi noen som sørger for at vårt Team på teknisk, og vår maskinpark både presterer på topp og utvikler seg videre til neste nivå! 

Vi søker en utviklingsorientert Teknisk Sjef, som trives med systematisk og målrettet arbeid. Du har interesse av å få mennesker og team til å prestere, inkludert arbeid med vedlikeholdssystemer, strategi og utviklingsarbeid. Teknisk Sjef er en nøkkelrolle og du får ansvaret for å lede avdelinger for vedlikehold, produksjonsteknikk og renhold, samt team bestående av dyktige medarbeidere.
Stillingen tilhører ledergruppen i LNWS Melbu og rapporterer til Fabrikkleder.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Leder for teknisk avdeling i fabrikk med personal- og HMS ansvar samt ansvar for budsjett og kontinuerlig forbedring på avdelingen
 • Det operative ansvaret for teknisk drift og vedlikehold, samt forbedring av anlegg og maskinpark.  
 • Utvikling og etablering av vedlikeholdsstrategier og system for vedlikehold (TPM – Total Productive Maintenance)
 • Leveranse og rapportering av oppetid og ytelser på utstyr i tråd med fabrikkens mål
 • Deltakelse og ledelse av prosjekter, utviklingsprosesser og nyanskaffelser, samt dialog med leverandører av teknisk utstyr / tjenester

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Du har høyere teknisk utdannelse, ingeniørfag eller tilsvarende
 • Du har god kjennskap til vedlikeholdsledelse og vedlikeholdssystemer (TPM – Total Productive Maintenance og/eller Lean Production), eller interesse for å lære dette!
 • Erfaring fra Prosjektledelse
 • Erfaring fra næringsmiddelproduksjon eller annen produksjonsindustri er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i minimum et Skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlig profil

 • Du har naturlig integritet, lederferdigheter og evne til å bygge tillit
 • Resultatorientert, selvstendig og med stor arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, nøyaktig og analytisk, og bruker disse egenskapene som støtte til prioriteringer og beslutninger.
 • Gode sosiale egenskaper og evne til å arbeide effektivt i team

Vi tilbyr

 • Trygg arbeidsplass i et ledende sjømatkonsern
 • Krevende og varierte arbeidsoppgaver i et ambisiøst og kunderettet arbeidsmiljø med herlige kollegaer med stor lidenskap for sjømat
 • Muligheten til å bidra til økt vekst og lønnsomhet i sjømatsektoren
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikringsordninger

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
Ønsket tiltredelse: Etter avtale

Kontakt
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes
Nan-Iren Erdal
Tlf: +47 416 76 445
E-post: nan-iren.erdal@leroy.no

Arbeidssted
Melbu

NY Søknadsfrist: 18. januar 2023

Lerøy Norway Seafoods AS er et selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Selskapet er ledende på kjøp og bearbeiding av villfanget hvitfisk og har 12 kjøpestasjoner og 8 fabrikker i Nord-Norge fra Stamsund til Båtsfjord. Lerøy Norway Seafoods AS sysselsetter 600 ansatte og kjøper årlig ca 50 000 tonn villfanget fisk fra over 600 fartøy. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med en omsetning på 23 milliarder kroner i 2021.

Lerøy Seafood – Teknisk sjef – Melbu