Vi søker
Ytre miljø partner

Franzefoss-konsernet driver virksomhet innen pukk og grus, eiendomsutvikling og løsninger for avfall og gjenvinning. Konsernet har 550 ansatte og omsetter for NOK 1,5 milliarder. Franzefoss-konsernet utvinner og gjenvinner viktige ressurser som Norge trenger. Våre gjenvinningsanlegg bidrar til mindre forsøpling og mer gjenbruk. Våre bergverk er grunnlag for bygging av veier, hus og annen infrastruktur. Vi har vært en viktig partner for våre kunder gjennom 100 år.
Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. For å lykkes er det avgjørende å ha en sterk organisasjonskultur som er bygget på våre verdier. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som er Hel ved, praktiserer Tøff kjærlighet og som vil bli Stadig bedre. Les mer om oss på www.franzefoss.no og følg oss på Instagram og Facebook.

I Franzefoss jobber vi aktivt med å redusere miljøpåvirkningen fra våre aktiviteter. Til dette arbeidet søker vi nå en ny ytre miljø-partner til vårt team.

Som ytre miljø-partner vil du jobbe i team med tre andre partnere og ytre miljø-sjef. Du vil bidra til å etablere systemer og kultur for å nå våre miljømål, sikre god ivaretagelse av ytre miljø på våre anlegg og støtte lederne i de operative enhetene. I tillegg vil du bygge kompetanse på ytre miljø hos lederteamene. Arbeidet innebærer tett samarbeid med HMS, kvalitet, FDV og bærekraftsteamet. Du får ansvar for ytre miljø på dine anlegg og sammen med anleggsledelsen skal du sørge for at vi drifter på en god måte samtidig som vi har et så lavt fotavtrykk som mulig.

Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning i naturvitenskapelig retning. Kompetanse innen kjemi, gjerne miljøkjemi, renseteknologi (vann, luft), geologi, biologi, og økologi er fagområder vi ser som relevante. Du må ha kompetanse innen ytre miljø og bør ha erfaring med et eller flere av følgende fagområder: Miljøovervåkning, prøvetaking, beredskap, rapportering, miljøledelse og kvalitetsledelse (ISO 14001 og 9001), forbedringsarbeid, internrevisjoner, risikovurderinger, ESG/bærekraft, biomangfold, HMS, LEAN, opplæring og veiledning. Erfaring fra våre bransjer er en fordel.

Du kjenner deg igjen i våre verdier: HEL VED, TØFF KJÆRLIGHET og STADIG BEDRE, og jobber strukturert og planmessig. Du ser etter forbedringer og drives av samarbeid. Hos Franzefoss får du muligheten til å ta et miljøansvar og påvirke utviklingen av våre anlegg. Stillingen kan være plasser enten ved vårt hovedkontor på Rud utenfor Sandvika eller i Trondheim. Ta kontakt for mer informasjon!

028 BØVI – Franzefoss – ytre miljø partner