Vi søker
Prosessleder vannrens

Franzefoss Gjenvinning AS er en av de ledende aktørene i den norske gjenvinningsbransjen. Gjennom innsamling, sortering, bearbeiding og gjenvinning bidrar vi til bedre ressursutnyttelse og et bedre miljøregnskap. Vi har 20 anlegg og 350 medarbeidere, og omsetter årlig for 1,2 milliarder kroner.

Franzefoss offshore anlegg på Eide mottar og behandler mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i tillegg til annet forurenset vann. Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess. Restolje selges, tørrstoff legges i deponiet. Anlegget behandler også forurenset vann som etter behandling går tilbake i sjøen.
Franzefoss Gjenvinning er en del av Franzefoss-konsernet som utvinner og gjenvinner viktige ressurser som Norge trenger. Vi har vært en viktig partner for våre kunder gjennom 100 år.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. For å lykkes er det avgjørende å ha en sterk organisasjonskultur som er bygget på våre verdier. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som er Hel ved, praktiserer Tøff kjærlighet og som vil bli Stadig bedre. Les mer www.franzefoss.no

Franzefoss Gjenvinning søker prosessleder vannrens

Franzefoss utvikler sitt vannrenseanlegg og søker en fagsterk prosessleder. Du vil spille en avgjørende rolle i optimalisering av drift og utvikling, inkludert ny teknologi og kapasitetsutvidelse. Betydelige ressurser investeres i oppgradering og kompetanseheving, med vannrens som et satsningsområde. Som prosessleder vil du strukturere og forbedre prosessflyten, samarbeide tett med laboratoriet og operatørene, og sikre miljøansvar sammen med vår miljøingeniør.

Vi ser etter deg med relevant utdanning innen kjemi, biologi el, med erfaring fra industrielle prosessanlegg, produksjon eller vannrensning, og med forståelse for kjemiske/biologiske prosesser, HMS, og gjerne LEAN. Du er analytisk, initiativrik og ansvarsfull, med evnen til å skape og opprettholde struktur i komplekse systemer. I Franzefoss får du muligheten til å ta ett stort miljøansvar og påvirke utviklingen av en sentral aktør innen gjenvinning, for miljøet og næringslivet i ditt område. Grip muligheten til å forme dagens og fremtidens vannrensing sammen med oss i Franzefoss.

Arbeidsgiver:
Franzefoss Gjenvinning AS
Knutadalen 159, 5363 Ågotnes

Arbeidsplass:
Eide, Ågotnes

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Kontakt:
Monica Strysse
Partner
monica@bonesvirik.no
+47 971 00 769

Søknadsfrist: 7. august

Franzefoss Gjenvinning AS er en av de ledende aktørene i den norske gjenvinningsbransjen. Gjennom innsamling, sortering, bearbeiding og gjenvinning bidrar vi til bedre ressursutnyttelse og et bedre miljøregnskap. Vi har 20 anlegg og 350 medarbeidere, og omsetter årlig for 1,2 milliarder kroner.
Franzefoss offshore anlegg på Eide mottar og behandler mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i tillegg til annet forurenset vann. Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess. Restolje selges, tørrstoff legges i deponiet. Anlegget behandler også forurenset vann som etter behandling går tilbake i sjøen.
Franzefoss Gjenvinning er en del av Franzefoss-konsernet som utvinner og gjenvinner viktige ressurser som Norge trenger. Vi har vært en viktig partner for våre kunder gjennom 100 år.
Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. For å lykkes er det avgjørende å ha en sterk organisasjonskultur som er bygget på våre verdier. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som er Hel ved, praktiserer Tøff kjærlighet og som vil bli Stadig bedre. Les mer www.franzefoss.no

027 BØVI Franzefoss – Prosessleder vannrens – Whydentify