Vil du være med på å videreutvikle de tekniske sikkerhetssystemene i Riksrevisjonen?

Vil du være med på å videreutvikle de tekniske sikkerhetssystemene i Riksrevisjonen?

Er du motivert for å være en operativ pådriver og sentral rådgiver i tekniske sikkerhetsspørsmål? Da kan det være det er deg vi ser etter som vår nye sikkerhetsrådgiver!

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Hos oss jobber ca. 450 høyt kompetente ansatte, og gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Riksrevisjonen forvalter store mengder informasjon, og sikkerhet er helt avgjørende for oss.

Vi ser etter en senior sikkerhetsrådgiver som skal jobbe i ett teknisk hybrid IT-miljø, hvor du vil jobbe med sikkerhetsspørsmål knyttet til våre OnPremises-løsninger og tjenester for overgang til skyplattform. Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å holde oversikt over risikobildet, videreutvikle de tekniske IT-systemene, rutiner, prosesser og arkitektur for IT-sikkerhet i Riksrevisjonen.

Du vil arbeide med å sikre etterlevelse av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet og gjennomføre kontroller av sikkerhetsnivået for Riksrevisjonen. Din arbeidshverdag vil være preget av et utstrakt samarbeid med IT, sikkerhetsorganisasjonen og øvrige deler av virksomheten. IT-miljøene består i dag av en seksjon for data science, en IT-revisjonsseksjon, en IT-seksjon og en sikkerhetsstab. 

Det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i stillingen. Du vil inngå i Administrasjonsavdelingens sikkerhetsstab på tre personer og rapportere til sikkerhetsleder/avdelingsleder, men i det daglige være samlokalisert med IT-seksjonen.

Hva vil du jobbe med hos oss?

Sentrale oppgaver vil være:

 • utvikle og vedlikeholde sikkerhetsarkitekturen i tekniske plattformer; både OnPremises og i fremtidig skyplattform
 • utvikle og vedlikeholde rammeverk og prosesser relatert til sikkerhet i sky basert på beste praksis
 • sikre sikker og stabil IT-drift ved å bidra med rutiner, beredskap, dokumentasjon og kompetanse
 • ta initiativ til, og følge opp det tekniske sikkerhetsarbeidet
 • avdekke tekniske svakheter i eksisterende systemer
 • følge opp og koordinere IT-sikkerhetshendelser
 • bidra inn i risikovurderinger
 • bidra inn i arbeidet med informasjonsforvaltning
 • bidra til å bygge teknisk kompetanse i organisasjonen i forbindelse med innføring av skyplattform

Hvilke kompetanser har du?

Du er/har:

 • høyere relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor IT, informasjonsteknologi og sikkerhet. Omfattende og relevant erfaring innenfor aktuelt fagområde kan kompensere for manglende formell utdanningskravet. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.
 • erfaring med sikkerhet i sky-, OnPremises- og hybrid-løsninger
 • erfaring med overvåkings- og loggsystemer
 • erfaring med systemer for hemmelighetshåndtering
 • erfaring med systemer for sårbarhetsscanning som f.eks. Nessus eller Qualys
 • erfaring med kodesikkerhet og systemer for scanning av dette
 • kompetanse på sikkerhetsarkitektur relatert til identitets- tilgangsstyring, kryptografi og nettverk
 • gode norsk- og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig

Stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert på nivå STRENGT HEMMELIG, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass.

Hvem er du?

Du er/har

 • god teknisk forståelse, er fremoverlent og nysgjerrig på ny teknologi
 • initiativrik
 • stor arbeidskapasitet med god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • selvstendig, selvgående og strukturert
 • fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner og er en dyktig relasjonsbygger
 • god formidlingsevne til både teknisk og ikke-teknisk personell

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hva får du hos oss?

Hva får du hos oss?
Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig, og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning.

Stillingen lyses ut i stillingskategorien seniorrådgiver. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan stillingskategorien spesialrådgiver vurderes. Lønnsspenn for seniorrådgiver er fra årslønn 635.000 til årslønn 895.000 kroner. Startlønnen for spesialrådgiver er fra årslønn 915.000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Synes du dette hørtes interessant ut? Da håper vi å høre fra deg.

Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, ønsker vi at du legger ved vitnemål og eventuelle relevante attester.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Du må gjerne ta kontakt med Ekspedisjonssjef Stig Folkvord på telefon 464 27 385 dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker. Du kan også ta kontakt med vår rekrutteringspartner Cruit, ved Henning Orre på telefon 922 67 678, for en uforpliktende samtale.

Stillingstittel: Seniorrådgiver/spesialrådgiver

Søknadsfrist: 28. januar 2024

Kontakt:

Stig Folkvord
Ekspedisjonssjef
Telefon: 22 24 14 50

Henning Orre
Rekrutteringspartner Cruit
Telefon: 922 67 678

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Sikkerhetsrådgiver – Riksrevisjonen – [#]