Sjefsarkitekt IKT

Sikkerhetssjef IKT (CISO)

Sjef Data og KI

Har du lyst til å være med og forme en periode med et historisk løft og satsing på teknologi og IKT i Forsvaret og forsvarssektoren?

Full stillingsbeskrivelse kommer i august.

I en periode med rivende teknologisk utvikling og økt anvendelse av disruptive teknologier som blant annet kunstig intelligens, har Stortinget vedtatt et historisk forsvarsløft inkludert satsing på teknologi og IKT.

Forsvaret har en IKT-portefølje som skal tilpasse seg og virke selv når alt annet ikke virker. Det er Norges mest omfattende, komplekse, høyteknologiske og samfunnskritiske teknologi og IKT-portefølje.

Porteføljen stiller de aller høyeste krav til balansering av interoperabilitet, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, for kunne å levere på et krevende samfunnsoppdrag i samvirke med NATO, allierte og totalforsvaret.

For å strategisk styre og utvikle Forsvarets og sektorens teknologi- og IKT-område er det etablert en enhet i Forsvarssjefens stab (Forsvarsstaben, FST) som nå skal styrkes med tre fagdirektører innenfor IKT-feltet.

Har du kompetanse og erfaring på strategisk nivå innen ett eller flere av områdene arkitektur, sikkerhet, data og kunstig intelligens? Da bør du se om en av disse tre stillingene kan være noe for deg:

Er du Forsvarets nye fagdirektør og sjefarkitekt IKT?

Som Sjefarkitekt IKT vil du blant annet ha ansvar for at det utvikles og vedlikeholdes en
helhetlig IKT-arkitektur som dokumenteres og omsettes til konkrete rammer for videre
utvikling av IKT. Du vil også være rådgiver til CTO.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i Forsvarssjefens stab (Forsvarsstaben) under
teknologi- og IKT-avdelingen, men ha hele forsvarssektoren som virkeområde.

Full stillingsbeskrivelse kommer i august.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher i Cruit
+47 940 65 911

Bjørn-Tore Markussen
Direktør Teknologi og IKT i Forsvarsstaben CTO
+47 909 15 668

For å strategisk styre og utvikle Forsvarets og sektorens teknologi- og IKT-område er det etablert en enhet i Forsvarssjefens stab (Forsvarsstaben, FST) som nå skal styrkes med en fagdirektører innenfor IKT-arkitektur. Sjefsarkitekt IKT vil være organisatorisk opphengt i FSTs teknologi og IKT-avdeling (FST/T&IKT), men ha hele forsvarssektoren som virkeområde.

Utover å være Sj T&IKT (CTO) sin rådgiver innenfor ansvarsområdet vil sjefsarkitekten blant annet ha ansvar for at det utvikles og vedlikeholdes en helhetlig IKT-arkitektur, ansvar for at arkitekturen dokumenteres, og ansvar for at arkitekturen omsettes til konkrete rammer for videre utvikling av IKT.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher i Cruit
+47 940 65 911

Bjørn-Tore Markussen
Direktør Teknologi og IKT i Forsvarsstaben (CTO)
+47 909 15 668

Er du Forsvarets nye fagdirektør og sikkerhetssjef IKT / CISO?

Som Sikkerhetssjef IKT / CISO vil du blant annet ha ansvar for det helhetlige
sikkerhetsarbeidet knyttet til IKT-porteføljen, og for oppfølging av IKT-sikkerhet i hele
verdikjeden som støtter de digitale løsningene. Du vil også være rådgiver til CTO.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i Forsvarssjefens stab (Forsvarsstaben) under
teknologi- og IKT-avdelingen, men ha hele forsvarssektoren som virkeområde.

Full stillingsbeskrivelse kommer i august.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher i Cruit
+47 940 65 911

Bjørn-Tore Markussen
Direktør Teknologi og IKT i Forsvarsstaben CTO
+47 909 15 668

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher i Cruit
+47 940 65 911

Bjørn-Tore Markussen
Direktør Teknologi og IKT i Forsvarsstaben (CTO)
+47 909 15 668

Er du Forsvarets nye fagdirektør og sjef for data og KI?

Som Sjef Data og KI vil du blant annet ha ansvar for å operasjonalisere nasjonale strategier
for bruk av kunstig intelligens, og for at utvikling mot datadrevet og kunstig intellingensstøttet
virksomhet foregår i tråd med nasjonale ambisjoner og føringer. Du vil også være rådgiver
for CTO.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i Forsvarssjefens stab (Forsvarsstaben) under
teknologi- og IKT-avdelingen, men ha hele forsvarssektoren som virkeområde.

Full stillingsbeskrivelse kommer i august.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher i Cruit
+47 940 65 911

Bjørn Tore Markussen
Direktør Teknologi og IKT i Forsvarsstaben
+47 909 15 668

For å strategisk styre og utvikle Forsvarets og sektorens teknologi- og IKT-område er det etablert en enhet i Forsvarssjefens stab (Forsvarsstaben, FST) som nå skal styrkes med en fagdirektører innenfor IKT-arkitektur. Sjefsarkitekt IKT vil være organisatorisk opphengt i FSTs teknologi og IKT-avdeling (FST/T&IKT), men ha hele forsvarssektoren som virkeområde.

Utover å være Sj T&IKT (CTO) sin rådgiver innenfor ansvarsområdet vil sjefsarkitekten blant annet ha ansvar for at det utvikles og vedlikeholdes en helhetlig IKT-arkitektur, ansvar for at arkitekturen dokumenteres, og ansvar for at arkitekturen omsettes til konkrete rammer for videre utvikling av IKT.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher i Cruit
+47 940 65 911

Bjørn-Tore Markussen
Direktør Teknologi og IKT i Forsvarsstaben (CTO)
+47 909 15 668

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen investeringer, IKT, modernisering og effektivisering.

FST er FSJs strategiske stab og etatsjefens stab, og har ansvar for to hovedprosesser: styringsprosessen og utviklingsprosessen. I tillegg skal FST støtte FSJ i hans utøvelse av kommando og kontroll samt krisehåndtering. Sjef FST er prosesseier og leveranseansvarlig.

3 nøkkelposisjoner innen IKT – Forsvaret