Bli med og forme framtidens mattrygghet.
Vi søker

Seksjonssjef produktutvikling hos Mattilsynet!

Seksjonssjef produktutvikling

Mattilsynet, Avdeling utvikling

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. I Mattilsynet er vi 1250 dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag jobber for å trygge fremtiden for dyr, mennesker og natur. Vi har et bredt samfunnsoppdrag og har kontorer i hele landet. Blant annet jobber vi med å sikre dyrevelferd og dyrehelse hos privatpersoner og produsenter til lands og til havs, mattrygghet hos små og store produsenter, smilefjestilsyn på restauranter, import og eksport, så vel som kontroll av kosmetikk.

Avdeling utvikling har ansvaret for Mattilsynets digitale transformasjon. Vi har de siste årene lagt om leveransemodellen vår fra tradisjonelle IT-prosjekter til innføring av en ny leveransemodell for utvikling som baserer seg på smidige, målstyrte, tverrfaglige produktteam fordelt på Mattilsynets operative domener. I dag har vi 15 produktteam på tvers av Mattilsynets forvaltningsområder, med oppdrag blant annen innenfor akvakultur, eksport, mat, planter og kjøttkontroll (slakt). Mattilsynets utviklingsmuskel er under oppbygging og opptrening.

Nå ser vi etter seksjonssjef for produktutvikling!
Seksjonssjef for produktutvikling vil ha personalansvar for åtte produkteiere, i tillegg til ansvar for oppfølging og faglig utvikling for produkteiere som tilhører andre avdelinger. De ansatte er fordelt mellom kontorene våre i Brumunddal og Oslo, og selv om du må regne med en tur til Brumunddal iblant, ønsker vi at du har kontorplass hos oss i Oslo sentrum.

Som seksjonssjef får du ansvaret for utvikling av Mattilsynets digitale produkter og tjenester, herunder produktteamenes utviklingshastighet og leveranser, samt digitaliserings- og utviklingsmetodikk. Rollen har sammen med de andre seksjonslederne et ansvar for tett samarbeid på tvers av seksjonene, med særlig vekt på å få matrisen mellom produktutvikling og de øvrige seksjonene i avdelingen til å fungere mest mulig effektivt.

I denne stillingen vil du naturlig nok ha stor innvirkning på hvordan kulturen i avdelingen fungerer og oppleves. Noen nøkkelord som er viktige for oss er: smidig kultur, tillitsbasert ledelse, og ansvarliggjøring av de flinke folka våre! 

Dette blir noen av dine konkrete arbeidsoppgaver

 • Personalledelse og fagledelse av åtte flinke produktutviklere
 • Utvikling og vedlikehold av vår digitaliserings- og utviklingsmetodikk
 • Leveranseansvar for de 15 produktteamene våre – du setter deg inn i folka dine sine utfordringer, og bidrar med sparring og løsningsutvikling når det trengs
 • Samarbeid med hele avdelingen, for å sikre gode synergier
 • Rekruttering av nye produkteiere når det trengs – du får god bistand fra HR hos oss
 • Budsjettansvar for seksjonen

Dette tror vi om deg:

I denne rollen vil du ha stor innvirkning på vår arbeidsmetodikk, og derfor er det aller viktigst at du har en sterk faglig kompetanse innenfor produktutvikling og smidig utviklingsmetodikk. Vi ser også for oss at du kommer fra et teknologimiljø, og at du har erfaring med å sparre med flinke utviklere. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå – svært relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med digital produktutvikling
 • God kompetanse innenfor smidig utviklingsmetodikk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Det er en fordel om du har erfaring fra lederroller med personalansvar
 • Det er også en fordel om du har teknologisk bakgrunn, eller god kjennskap til arkitektur, informasjonssikkerhet og analytics.

Personlige egenskaper:

 • Du evner å motivere og engasjere høyt kompetente og selvstendige medarbeidere, og leder på en tillitsbasert måte
 • Du er en tydelig og handlekraftig leder, som evner å prioritere
 • Du skaper gode relasjoner og samhandler lett med andre
 • Du er utviklingsorientert og endringsvillig
 • Du har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av deg selv og organisasjonen
 • Du har god organisasjons- og rolleforståelse, og må ha god forståelse for Mattilsynets rolle som både direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

Dette får du hos oss:

 • En spennende og utfordrende rolle hvor du har stor påvirkning på viktige samfunnsoppdrag
 • En plass rundt bordet i avdelingens ferske ledergruppe
 • Fritt valg av arbeidsverktøy (Windows eller Mac)
 • Fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å jobbe hjemmefra og på kontoret – for denne lederrollen ønsker vi at du er fysisk på kontoret minst tre dager i uken
 • Gode ordninger for arbeidstid med fleksitid, vinter- og sommertid
 • Behagelige kontorer på Holbergs Plass, med god kantine med fransk kokk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med en av Norges beste pensjonsordninger
 • Fast stilling som seksjonssjef (kode 1211) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra 900 000 kr – 1 100 000 kr for tilsvarende stillinger i Mattilsynet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Dette blir kollegaene dine i ledergruppa: 

Når man vurderer et jobbskifte, er man alltid nysgjerrig på hva slags folk man egentlig får jobbe med. Derfor tenkte vi at det er like greit å fortelle deg om dem med en gang!

Avdelingens ledergruppe består av unge og uredde ledere, som alle er nylig rekruttert inn i sine roller.
Ingunn Gråbergsveen, leder for forretningsutvikling
Johan Fu, leder for analyse
Petter Hallerby, leder for plattform, infrastruktur og avtaleforvaltning
Ann Kristin Falkfjell, leder for brukersenter
Cecilie Strand, leder for utviklere
Stine Haugseth, direktør for avdeling utvikling

 – og kanskje din fremtidige leder 😊 

Noe mer du lurer på?

Vi håper vi har gitt deg nok informasjon til at du nå ønsker å gå inn i en rekrutteringsprosess med oss. Terskelen skal være lav for å søke – men om du fortsatt ønsker å vite mer, håper vi at du ikke nøler med å kontakte en av rekrutteringsrådgiverne våre i Cruit, Maria eller Arve. De når du slik:

 • Maria Molvær Nesseth, avdelingsleder og seniorrådgiver, 901 70 114, maria@cruit.no
 • Arve Nøstdahl, seniorrådgiver, 901 71 625, arve@cruit.no

Arbeidssted: Stensberggata 27, 0170 OSLO

Søknadsfrist: 7. januar 2024

Maria Molvær Nesseth
Seniorrådgiver+47 901 70 114
maria@cruit.no

Arve Nøstdahl
Seniorrådgiver
+47 901 71 625
arve@cruit.no

Mattilsynet

I Mattilsynet er målet at vi sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. Vi er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret har vi fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer på mattilsynet.no 

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.

Seksjonssjef produktutvikling – Mattilsynet – Cruit