Bli med og forme framtidens mattrygghet.
Vi søker

Seksjonssjef analyse hos Mattilsynet!

Seksjonssjef analyse

Nå ser vi etter seksjonssjef analyse!

Seksjonssjef analyse vil ha personalansvar for ti flinke medarbeidere innen data science, business intelligence og analytics. Her finner du en bredde av kompetanse innenfor analysefeltet – fra folk som sitter dypt inn i kodebasen, til gode analytiske hoder. Fremover ønsker vi også å bygge opp en sterkere muskel innen data engineering, som skal hjelpe til å bygge fremtidens datavarehusløsninger for Mattilsynet. Her har vi minimalt med løsninger i dag, så seksjonssjefen vil få mulighet til å bygge arkitektur, datamodeller og løsninger fra scratch.

Seksjon analyse har ansvar for alt av visuell rapportering, samt styringsinformasjon, oppbygning av datavarehus, tilbud av ad-hoc-støtte til direktører, ledelse og andre seksjoner, samt å bygge løsninger som legger til rette for selvbetjent rapportering i vår organisasjon. Videre jobber seksjonen med å støtte kompetanseutvikling for å gjøre andre folk i Mattilsynet i stand til å bruke analyser som en del av sitt daglige arbeid. I tillegg til å ha leveranseansvar innenfor egen seksjon, låner seksjonen også ut ressurser til de ulike produktteamene. På den måten er seksjon analyse litt å anse som Mattilsynets eget konsulenthus innen fagområdet. Det handler om at vi i Mattilsynet skal utnytte dataene våre på en bedre måte: det skal være lettere for folk å ta dem i bruk når de viktige beslutningene fattes; og vi skal utnytte moderne teknologi til å bygge desentraliserte dataprodukter i produktteamene og sentraliserte dataprodukter fra seksjon analyse.

De ansatte er fordelt mellom kontorene våre i Brumunddal og Oslo, og selv om du må regne med en tur til Brumunddal iblant, ønsker vi at du har kontorplass hos oss i Oslo sentrum (men Brumunddal er også mulig). I denne stillingen vil du naturlig nok ha stor innvirkning på hvordan kulturen i avdelingen fungerer og oppleves. Noen nøkkelord som er viktige for oss er: smidig kultur, tillitsbasert ledelse, og ansvarliggjøring av de flinke folka våre!

Dette blir noen av dine konkrete arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse og fagledelse av ti flinke medarbeidere
 • Rekruttering og oppbygning av et sterkt fagmiljø innen data engineering
 • Ta konkrete skritt mot å bli mer datadrevet – du kobler deg på teamene og folka dine, du forstår hva de skal levere og sikrer en god prioritering
 • Samarbeid med resten av avdelingen, for å sikre gode synergier
 • Rekruttering av nye folk når det trengs – du får god bistand fra HR hos oss
 • Budsjettansvar for seksjonen

Dette tror vi om deg:

Rollen som seksjonssjef analyse i Mattilsynet er en viktig nøkkelspiller i vår IT- og utviklingsstrategi. Vi ser for oss at du selv har god teknisk kompetanse, fordi det gjør deg best rustet for å bygge opp det analysemiljøet vi trenger i fremtiden.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå – svært relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minst tre års erfaring fra teknologisk operative roller knyttet til data – for eksempel som data scientist, data engineer, utvikler av datavarehus, applikasjonsforvalter eller lignende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God evne til å formidle analyse- og datateknologi, også til mennesker med ikke-teknisk bakgrunn
 • Det er en fordel med noe programmeringskompetanse
 • Det er en fordel om du har erfaring fra lederroller med personalansvar

For denne rollen må du kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG/NATO SECRET.
Les mer her

Personlig egnethet:

I Mattilsynet har vi nylig besluttet felles lederprinsipper som blir viktige for fremtidig seksjonssjef analyse:

 • Jeg setter mål og oppnår resultater
 • Jeg bygger tillit og trygghet
 • Jeg tydeliggjør forventninger og gir tilbakemeldinger
 • Jeg samarbeider godt internt og eksternt
 • Jeg er nysgjerrig, bruker handlingsrommet, våger å tenke nytt
 • Jeg utvikler min egen kompetanse og organisasjonen
 • Jeg bidrar til effektive løsninger med rett kvalitet
 • Jeg forankrer beslutninger og følger spillereglene i partsamarbeidet

I denne viktige lederrollen vil personlig egnethet bli særskilt vektlagt.

Dette får du hos oss:

 • En spennende og utfordrende rolle hvor du har stor påvirkning på viktige samfunnsoppdrag
 • En plass rundt bordet i avdelingens ferske ledergruppe
 • Fritt valg av arbeidsverktøy (Windows eller Mac)
 • Fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å jobbe hjemmefra og på kontoret – for denne lederrollen ønsker vi at du er fysisk på kontoret i Oslo minst tre dager i uken
 • Gode ordninger for arbeidstid med fleksitid, vinter- og sommertid
 • Behagelige kontorer i Holbergs Terrasse, med god kantine med fransk kokk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med en av Norges beste pensjonsordninger
 • Fast stilling som seksjonssjef (kode 1211) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra 900 000 kr – 1 100 000 kr for tilsvarende stillinger i Mattilsynet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Dette blir kollegaene dine i ledergruppa:

Når man vurderer et jobbskifte, er man alltid nysgjerrig på hva slags folk man egentlig får jobbe med. Derfor tenkte vi at det er like greit å fortelle deg om dem med en gang! Avdelingens ledergruppe består av unge og uredde ledere, som alle er nylig rekruttert inn i sine roller:

I tillegg er vi i prosessen med å ansette en ny seksjonssjef for Produktutvikling. Altså enda en flink kollega for deg å samarbeide med!

Mattilsynet, Avdeling utvikling

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. I Mattilsynet er vi 1250 dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag jobber for å trygge fremtiden for dyr, mennesker og natur. Vi har et bredt samfunnsoppdrag og har kontorer i hele landet. Blant annet jobber vi med å sikre dyrevelferd og dyrehelse hos privatpersoner og produsenter til lands og til havs, mattrygghet hos små og store produsenter, smilefjestilsyn på restauranter, import og eksport, så vel som kontroll av kosmetikk.

Avdeling utvikling har ansvaret for Mattilsynets digitale transformasjon. Vi har de siste årene lagt om leveransemodellen vår fra tradisjonelle IT-prosjekter til innføring av en ny leveransemodell for utvikling som baserer seg på smidige, målstyrte, tverrfaglige produktteam fordelt på Mattilsynets operative domener. I dag har vi 15 produktteam på tvers av Mattilsynets forvaltningsområder, med oppdrag blant annen innenfor akvakultur, eksport, mat, planter og kjøttkontroll. Mattilsynets utviklingsmuskel er under oppbygging og opptrening. I tiden fremover skal vi bli enda mer produkt- og brukerorientert enn vi er i dag, og et viktig element for å komme dit, er nettopp å bli mer datadrevet.

Noe mer du lurer på?

Vi håper vi har gitt deg nok informasjon til at du nå ønsker å gå inn i en rekrutteringsprosess med oss. Terskelen skal være lav for å søke – men om du fortsatt ønsker å vite mer, håper vi at du ikke nøler med å kontakte en av rekrutteringsrådgiverne våre i Cruit, Maria eller Arve. De når du slik:

 • Maria Molvær Nesseth, avdelingsleder og seniorrådgiver, 901 70 114, maria@cruit.no
 • Arve Nøstdahl, seniorrådgiver, 901 71 625, arve@cruit.no

Vi håper å høre fra deg!

Arbeidssted: Stensberggata 27, 0170 OSLO

Søknadsfrist: 14. april 2024

Maria Molvær Nesseth
Seniorrådgiver
+47 901 70 114
maria@cruit.no

Arve Nøstdahl
Seniorrådgiver
+47 901 71 625
arve@cruit.no

Mattilsynet

I Mattilsynet er målet at vi sammen skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur. Vi er 1.250 fagfolk med tverrfaglig kompetanse på tvers av mange fag, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Foruten hovedkontoret har vi fem regioner, og en tilstedeværelse i hele landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer på mattilsynet.no 

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.

Seksjonssjef analyse – Mattilsynet – Cruit