IMDi styrker digitaliseringsmiljøet og søker deg som ønsker å bidra i Norges integreringsarbeid

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Men for å gjøre det, er de helt avhengige av å sikre at de har riktig og oppdatert kompetanse i alle ledd. Blant annet innen teknologi.

Hvem er IMDi og hva gjør vi?

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet, og skal iverksette regjeringens integreringspolitikk, gjennom blant annet:

  • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
  • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
  • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • gi faglige innspill
  • forvalte tilskuddsordninger

Digitalisering i IMDi bidra til å realisere visjon at «Det skal være enkelt å være ny i Norge».

Avdeling Digitalisering har ansvaret for IMDis utviklingsportefølje innenfor alle våre fagområder; inkludert Livshendelsen Ny i Norge, som en av de syv livshendelsene i Regjeringens digitaliseringsstrategi.

Ved inngangen til 2022 hadde over en million mennesker i Norge innvandrerbakgrunn. Siden begynnelsen av 2022 har over 50.000 ukrainere søkt asyl i Norge og IMDi har bedt alle norske kommuner om å ta imot til sammen 35 000 flyktninger i 2023. Situasjonen internasjonalt kan endre seg gjennom året. Usikkerheten er først og fremst knyttet til fremtidige ankomster av flyktninger fra Ukraina.

Det er mange tannhjul som skal fungere sammen for at de ukrainske flyktningene skal få en god start i Norge. Her har kommunene kanskje den største jobben. Da er det viktig med trygghet og forutsigbarhet i dekning av utgiftene til bolig, helse, opplæring og sosialtjenester. Det viktigste bidraget til dette er integreringstilskuddet, som IMDi utbetaler til kommunen for hver enkelt flyktning som bosettes. 

Digitaliseringsavdeling i IMDi har gjennomført et prosjekt som gjør håndtering av tilskuddet raskere, enklere og sikrere. En manuell søknadsprosess er erstattet av en moderne modulbasert løsning. Anerkjente teknologier er kombinert slik at tilskuddet nå beregnes og utbetales automatisk. IMDi har implementert saksbehandlingsplattformen Modulus Grant, integrert med IMDis kjernesystemer og beslutningsstøtteverktøyet SMARTS i et helhetlig økosystem på Azure-plattformen. 

Digitalieringsavd. i IMDi  har også lansert nettstedet www.NyiNorge.no hvor informasjon fra offentlige myndigheter er samlet. Målet er å hjelpe innvandrere med sin nye hverdag i Norge. Nettstedet gjør det enklere for brukerne å finne det de trenger fra ulike offentlige aktører, forstå det de finner og få gjort det de skal.  Nettstedet inneholder foreløpig informasjon til voksne personer som har søkt eller skal søke beskyttelse i Norge som følge av krigen i Ukraina. Nettsiden oppdateres fortløpende og vil i løpet av 2023 og 2024 utvikles med informasjon til alle nyankomne flyktninger og innvandrere i Norge.

Vil du bli en del av vårt voksende teknologimiljø?

IMDi sitter på en omfattende portefølje av systemer, som hver dag bidrar til at arbeidet med integrering, kompetanseheving og bistand til flyktningsituasjoner kan foregå på en trygg og smidig måte i en digital verden. Vi satser nå tungt for å lykkes med neste trinn i digitaliseringsreisen, blant annet gjennom å styrke avdelingen Digitalisering med ytterligere en arkitekt, en testleder og en prosjektleder.

Avdelingen er en pådriver for innføring av en ny helhetlig digital styringsmodell på tvers av IMDi, som innebærer en sterkere satsing på smidig produkt- og tjenesteutvikling. Konseptutredninger, utviklingsprosjekter og forvaltning skal styres samlet innen hvert tjenesteområde, slik at det ikke lenger blir et skille mellom utviklingsprosjekter og etterfølgende videreutvikling og forvaltning.

Hvorfor IMDi?

Hos oss vil du til å jobbe sammen med dyktige kollegaer som er virksomhetsarkitekt, testleder, prosjektleder, funksjonell ansvarlig og agile PMO. Du vil jobbe på tvers av prosjekter/tjenester som er bemannet av IMDis interne fagressurser og ressurser fra våre leverandører, og med aktører fra andre sektorer, som for eksempel utlendingsforvaltningen og kunnskapssektoren. I IMDi er vi opptatt av innovasjon, og vi har en tillitsbasert ledelse som legger til rette for prøving og feiling. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med å styrke og videreutvikle kompetansen til våre ansatte, samt fremme kompetansedeling på tvers av roller. Hos oss er du velkommen til å delta i forskjellige kurs og sertifiseringsprogram for å opprettholde faglig dyktighet og profesjonalitet på lang sikt.

Siste stillinger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Løsningsarkitekt

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Testleder

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Prosjektleder/Scrum master

IMDi styrker digitaliseringsmiljøet – Cruit