PARTNERBEDRIFTER · OSLO · DELVIS HJEMMEKONTOR

Applikasjonsspesialist - Sparebank 1 Forsikring AS

SpareBank 1 Forsikring søker en applikasjonsspesialist for fremtidens pensjonsløsninger! Dette er en stilling hvor du får stor variasjon og som jobber tett med teknologene og brukerne på forretningssiden.

Applikasjonsspesialist

SpareBank 1 Forsikring er en raskt voksende pensjonsleverandør, og har ifølge EPSI og Aalunds bedriftsbarometer landets mest fornøyde pensjonskunder.

Vi er et selskap med flat struktur, høy tillit og stor takhøyde, med dertil raske beslutningsprosesser og lite byråkrati. Gjennom Sparebank 1-alliansen er vi del av et av Norges største in-house utviklingsmiljøer, og vi vektlegger læring og kompetanseheving, frihet og trivsel i arbeidshverdagen. Våre ansatte har stor påvirkning på valg av løsninger, teknologi og arbeidsmåte.

Vi bygger i dag vår egen løsning for saksbehandling på toppen av et eksisterende dokumentbehandlingssystem. Løsningen driftes som en SaaS-tjeneste på en moderne, skybasert plattform med integrasjoner til en rekke interne systemer. Her vil du, i samarbeid med forretningen og systemeier, være en pådriver for å kravstille og utvikle løsningen. Ambisjonen er å forenkle og automatisere våre interne arbeidsprosesser.

Vi søker deg som ønsker å forandre og utfordre, som brenner for kontinuerlig læring og som ønsker å motivere og inspirere teamet til å utvikle seg i en moderne retning. Du forstår gjerne komplekse verdikjeder, og selvstendig eller i samarbeid med kolleger, evner å finne feil og foreslå en løsning. Du har fokus på god praksis, ivrer for kunnskapsdeling og evner å jobbe tett med folk som har ulike erfaringer og interesser enn deg selv.

Arbeidsoppgavene hos oss vil i hovedsak være å utvikle ny funksjonalitet. Du vil naturligvis også forvalte eksisterende funksjonalitet og implementere endringer. Sentralt i rollen står også håndtering av henvendelser og hendelser, feil og analyse av komplekse og mindre komplekse problemstillinger. Vi ønsker at du bidrar til kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser og aktivt samarbeider med forretningssiden. Du trekker på andre der din kompetanse ikke strekker til og jobber tett med systemeier med utforming av løsninger. Å prioritere backlog vil også falle naturlig inn under denne rollen. Utover dette har du stor tillit til å ta egne initiativ og finne ut av ting på egen hånd.

Av kvalifikasjoner vi tror vil være gode å ha for å trives i denne rollen, så ser vi for oss at du har høyere utdannelse innen IT. Du har nok stor interesse for løsninger og integrasjoner, herunder er du helst en med bakgrunn som utvikler, som også kan like å ta i bruk nye prinsipper og verktøy inn mot lav-kode implementeringer. Vi tror det er hensiktsmessig at du har erfaring med Atlassian Jira og smidig metodikk og du har gjerne også evne til å koordinere og drive prosesser. Det er en forutsetning at du har god norsk- eller skandinavisk-språklig kompetanse.

Dine personlige egenskaper og verdier er det vi legger mest vekt på når vi skal ansette nye folk her hos oss. Det er viktig at du liker å lære nye ting, er løsningsorientert og strukturert og ikke er redd for å håndtere komplekse problemstillinger. At du samarbeider godt med andre er helt avgjørende og du uttrykker deg på en profesjonell og vennlig måte til alle dine kolleger, både skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby deg trivelige kolleger i et topp arbeids- og kompetansemiljø hvor vi tar vare på hverandre. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi har konkurransedyktige betingelser og naturligvis gode pensjons- og forsikringsordninger. Balanse mellom jobb og privatliv er viktig og vi er som de fleste andre en moderne, tilpasningsdyktig organisasjon. Vi har derfor familievennlig arbeidstid, med fleksibilitet i hverdagen og sommertid. Ikke minst er vi også sentralt plassert midt i Oslo sentrum i moderne lokaler. Vi har gode velferdstilbud med blant annet idrettslag, hytter og treningstilbud. Nevnte vi også at kantinen her er meget bra?!

KONTAKT
Daniel Horn
Knowit
Lead Recruiter – Business & Sales Management

KONTAKT
Tommi Venning
Knowit
Sr. Rekrutteringsrådgiver – Business Support

Om arbeidsgiveren

SpareBank 1 Forsikring er Norges raskest voksende pensjonsleverandør med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene. Kundene våre er både bedriftskunder og privatkunder, og vi tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. Vi er ca 150 ansatte og er en del av SpareBank 1-alliansen som inkluderer om lag 6.700 medarbeidere og omfatter et av Norges største in-house utviklingsmiljøer som har fordelen av å kunne levere hele spekteret av finansielle produkter og tjenester.

Applikasjonsspesialist – Sparebank 1 Forsikring AS