Vi investerer betydelig i en ny dataplattform og skyteknologi, og søker nå etter en dyktig skyarkitekt og en infrastrukturrådgiver som ønsker å være med på denne utviklingen.

Vil du være med å innføre ny dataplattform og skyteknologi i Riksrevisjonen? Vi søker infrastrukturrådgiver!

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen utfører sitt arbeid. Vi har lang erfaring med å hente inn og gjøre data tilgjengelig for analyse – og revisjonsformål.

Med vår lange erfaring innen innsamling og tilgjengeliggjøring av data for analyse- og revisjonsformål, bidrar vi til å forbedre offentlige sektor. I årene som kommer planlegger vi å satse på teknologibruk for å styrke revisjonsprosessen, og dermed forbedre forvaltningen. Vi skal investere betydelig i ny dataplattform og skyteknologi og søker nå deg som ønsker å delta aktivt i denne utviklingen.

Vi er på jakt etter deg som kan påta deg ansvaret for en stilling med fokus på infrastruktur og graderte løsninger. Stillingen er plassert i vår IT-seksjon, som for øyeblikket består av 22 ansatte.

Hva vil du jobbe med hos oss?

Sentrale oppgaver vil være:

 • utvikling og forvaltning av graderte løsninger
 • bidra i utvikling av fremtidig skyplattform og arbeid i ugraderte løsninger
 • overvåking og hendelsesbasert respons
 • sikre stabil IT-drift ved å bidra med rutiner, beredskap, dokumentasjon og kompetanse
 • oppfølging av leverandører, anskaffelser, prosjektdeltakelse samt installasjon, konfigurasjon og administrasjon av operativsystemer kan bli aktuelt som sekundæroppgaver

Hvilken kompetanse har du?

Du er/har:

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.
 • Erfaring med flere av arbeids- og ansvarsområdene knyttet til stillingen er nødvendig, spesielt VMware, brannmur og nettverk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse innen VMware, brannmur og nettverk
 • Stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert til nivå strengt hemmelig, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass

Det er en fordel om du har kjennskap til:

 • Sikkerhetsloven og graderte løsninger, samt erfaring med NSMs grunnprinsipper for sikkerhet
 • Overvåkingssystemer (SIEM) som f.eks Splunk
 • Analysesystemer/skanner systemer som f. eks Nessus
 • Skyteknologi på en eller flere plattformer
 • Sertifisering innen IT-sikkerhet vil bli positivt vurdert

Hvem er du?

Du er/har

 • God teknisk forståelse og er nysgjerrig på ny teknologi
 • Initiativrik og kreativ
 • Stor arbeidskapasitet med god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og er en dyktig relasjonsbygger
 • God formidlingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hva får du hos oss?

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig, og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning.

Stillingen lyses ut i stillingskategorien seniorrådgiver. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan stillingskategorien spesialrådgiver vurderes. Lønnsspenn for seniorrådgiver er fra årslønn 635.000 til årslønn 895.000 kroner. Startlønn for spesialrådgiver er 915.000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Annen informasjon før du søker
Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, ønsker vi at du legger ved vitnemål og eventuelle relevante attester.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Du må gjerne ta kontakt med avdelingsdirektør Ine Hansen på telefon 951 35 291 dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.

Søknadsfrist: 21. januar 2024

Kontakt:

Ine-Merete Hansen
Avdelingsdirektør
Telefon: 22 24 10 82

Henning Orre
Rekrutteringspartner Cruit
Telefon: 92 26 76 78

Vi søker skyarkitekt! Er det deg?

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen utfører sitt arbeid. Vi har lang erfaring med å hente inn og gjøre data tilgjengelig for analyse – og revisjonsformål.

Gjennom vårt samfunnsoppdrag bidrar vi til å forbedre offentlig sektor. I de kommende årene retter vi fokus mot å utnytte teknologi for å forbedre revisjonen, som igjen styrker forvaltningen. Vi investerer betydelig i en ny dataplattform og skyteknologi, og søker nå etter en dyktig skyarkitekt som ønsker å være med på denne utviklingen.

Stillingen er plassert i vår IT-seksjon, som for øyeblikket består av 22 ansatte.

Hva vil du jobbe med hos oss?

Sentrale oppgaver vil være:

 • utvikle og vedlikeholde Riksrevisjonens skyplattform for å sikre en skalerbar og sikker løsning som legger til rette for utvikling av applikasjoner og innføring av tjenester
 • infrastruktur som kode og automatisering av infrastrukturoppgaver
 • bidra med å bygge pipelines
 • bidra med å utvikle og vedlikeholde rammeverk for IT-arkitektur og -utvikling basert på beste praksis
 • bidra med å utarbeide sikkerhetsarkitektur på tvers av skyplattformer og on-prem løsninger
 • overvåking og kostnadsoversikt på foreslåtte og implementerte løsninger
 • sikre stabil IT-drift ved å bidra med rutiner, beredskap, dokumentasjon og kompetanse
 • oppfølging av leverandør, anskaffelser og prosjektdeltakelse kan bli aktuelt som sekundæroppgaver

Hvilken kompetanse har du?

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.
 • erfaring med- og sertifisering på en eller flere skyplattformer som Azure, AWS eller Google
 • kjennskap til rammeverk for innføring og bruk av skyløsninger for eksempel AWS Well Architected Framework eller Microsoft Cloud Adoption Framework/Enterprise Scale
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert til nivå Strengt hemmelig, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass

Det er en fordel om du har:

 • kompetanse og erfaring med kostnadskontroll på skytjenester
 • erfaring med Terraform eller lignende
 • erfaring med språk som Python, Powershell eller JavaScript
 • erfaring med NSMs grunnprinsipper for sikkerhet

Hvem er du?

Du er/har:

 • God teknisk forståelse og er nysgjerrig på ny teknologi
 • Initiativrik og kreativ
 • Stor arbeidskapasitet med god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og er en dyktig relasjonsbygger
 • God formidlingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hva får du hos oss?

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig, og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning.

Stillingen lyses ut i stillingskategorien seniorrådgiver. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan stillingskategorien spesialrådgiver vurderes. Lønnsspenn for seniorrådgiver er fra årslønn 635.000 til årslønn 895.000 kroner. Startlønn for spesialrådgiver er fra 915.000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Annen informasjon før du søker
Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, ønsker vi at du legger ved vitnemål og eventuelle relevante attester.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Du må gjerne ta kontakt med avdelingsdirektør Ine Hansen på telefon 951 35 291 dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.Du kan også ta kontakt med vår rekrutteringspartner Cruit, ved Henning Orre på telefon 922 67678, for en uforpliktende samtale.

Søknadsfrist: 21. januar 2024

Kontakt:

Ine-Merete Hansen
Avdelingsdirektør
Telefon: 22 24 10 82

Henning Orre
Rekrutteringspartner Cruit
Telefon: 92 26 76 78

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Infrastrukturrådgiver graderte løsninger – Skyarkitekt – Riksrevisjonen – [#]