PARTNERBEDRIFTER · OSLO · DELVIS HJEMMEKONTOR

Sikkerhetsrådgiver - Sparebank 1 Forsikring AS

SpareBank 1 Forsikring søker sikkerhetsrådgiver for fremtidens pensjonsløsninger! Dette er en stilling hvor du får stor variasjon og jobber tett med CISO i selskapet.

Sikkerhetsrådgiver

SpareBank 1 Forsikring er en raskt voksende pensjonsleverandør, og har ifølge EPSI og Aalunds bedriftsbarometer landets mest fornøyde pensjonskunder.

Vi er et selskap med flat struktur, høy tillit og stor takhøyde, med dertil raske beslutningsprosesser og lite byråkrati. Gjennom Sparebank 1-alliansen er vi del av et av Norges største in-house utviklingsmiljøer, og vi vektlegger læring og kompetanseheving, frihet og trivsel i arbeidshverdagen. Våre ansatte har stor påvirkning på valg av løsninger, teknologi og arbeidsmåte.

Det har gjennom regulatoriske endringer blitt behov for endring av ansvar, arbeidsprosesser og løsninger i virksomheten. I SpareBank 1 Forsikring skal vi nå samle alt som har med sikkerhet og beredskap å gjøre. Hele feltet for GRC (Governance, Risk og Compliance) innenfor områdene skal styrkes og tunes til å kunne håndtere de sikkerhetsutfordringene vi og våre kunder vil møte i morgen.

Vi søker derfor etter en sikkerhetsrådgiver som vil få en sentral rolle i dette teamet.

Du vil få ansvaret for å ivareta GRC området. Sentralt her er sikkerhetsstyring og etterlevelse fra virksomheten og de ansatte innen relevante lover, IKT-forskrift og Cybersikkerhet.

Du vil også i tett samarbeid med CISO bidra til å håndtere risikostyring på IKT og cybersikkerhet med tilhørende myndighetsrapportering. I dette ligger et helhetlig arbeid innen informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet, personell sikkerhet og beredskap. De nye direktivene berører alt dette og føyer områdene sammen. For virksomheten er det viktig at du bidrar sterkt til å skape en positiv sikkerhetskultur. For å bygge en god sikkerhetskultur vil du jobbe en del med forebyggende sikkerhet innen informasjon, personell, og fysisk sikkerhet.

Det vil også ligge til ditt ansvarsområde å jobbe med incident management (hendelseshåndtering, sikkerhetsutfordringer) samt sikkerhetstesting som del av testing av løsninger, prosesser/rutiner.

Du vil sammen med CISO sørge for IKT-risikostyring gjennom blant annet beredskapsøvelser. For selskapets operative sikkerhet og applikasjonssikkerhet vil det også forekomme hendelseshåndtering innen sikkerhetsdomenet som du ofte kan bli ansvarlig for å holde i sammen med andre ansvarlige i virksomheten og tilhørende team.

Øvrig rådgivning innen sikkerhetsdomenet internt overfor leverandører/konsulenter vil også være en del av hverdagen og du vil være sentral i å sørge for at de riktige vurderingene blir gjort fortløpende.

KONTAKT
Daniel Horn
Knowit
Lead Recruiter – Business & Sales Management

KONTAKT
Tommi Venning
Knowit
Sr. Rekrutteringsrådgiver – Business Support

Om arbeidsgiveren

SpareBank 1 Forsikring er Norges raskest voksende pensjonsleverandør med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene. Kundene våre er både bedriftskunder og privatkunder, og vi tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. Vi er ca 150 ansatte og er en del av SpareBank 1-alliansen som inkluderer om lag 6.700 medarbeidere og omfatter et av Norges største in-house utviklingsmiljøer som har fordelen av å kunne levere hele spekteret av finansielle produkter og tjenester.

Sikkerhetsrådgiver – Sparebank 1 Forsikring AS