Økonomisjef

Du har nå mulighet til å bli en nøkkelspiller i Lurøy kommune. Vi søker en engasjert og faglig dyktig økonomisjef.  

I Lurøy er vi en ledergruppe på 6 og vi leter nå etter vår nye økonomisjef, som vil være en del av laget vårt framover. Dette er muligheten for deg som vil brette opp ermene, har pågangsmot, klokskap og bred økonomisk forståelse. 

Økonomisjefen jobber tett med kommunedirektørens ledergruppe, kollegaer i staben og øvrige nøkkelpersoner. Det forventes at du bidrar i styring, drift og utvikling i hele organisasjonen. Økonomisjefen vil være en viktig pådriver for fornyelse av organisering og oppgavefordeling. Vi trenger deg som ser muligheter og finner handlingsrom. 

Vi søker etter en entusiastisk, utviklingsorientert og faglig sterk medarbeider, gjerne med erfaring fra kommunal sektor, som har evne til å jobbe selvstendig, men også liker å bidra i team. 

Stillingen er sentral og viktig i kommunens administrative toppledelse og er en del av kommunedirektørens lederteam. Stillingen har overordnet ansvar for kommunens økonomifunksjon som budsjett, regnskap, finans, innkjøp, økonomi og handlingsplan og rapportering. Til stillinga ligger det også personalansvar for ansatte innenfor økonomi og lønn. 

Som økonomisjef i Lurøy kommune møter du en fleksibel arbeidsgiver, et trivelig arbeidsmiljø og et kompetent fagmiljø.  

Med en fin blanding av natur, kultur og offensivt næringsliv, er Lurøy en spennende kommune å bo og jobbe i for deg som ønsker deg ut av byen.    

Bli bedre kjent med Lurøy kommune: www.leviluroy.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for regnskap, økonomistyring og rapportering i kommunen 
 • Ansvarlig for budsjettarbeidet 
 • Økonomisaker til politisk behandling 
 • Følge opp politiske vedtak og prioriteringer 
 • Ansvarlig for kommunens eiendomsskatt 
 • Ansvarlig for kommunen sin finansforvaltning og eierstyring 
 • Følge opp innkjøp 
 • Følge opp kommunens forsikringsavtaler 
 • Delta aktivt i strategisk utviklingsarbeid i kommunen 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant økonomiutdanning, lang erfaring med økonomiarbeid kan til en viss grad kompensere for utdanning 
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring er en fordel 
 • God IKT-forståelse 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter 

Personlige egenskaper

 • God evne til å samarbeide og engasjere
 • Strategisk
 • Løsnings- og resultatorientert 

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i Norges best styrte kommune (Jf. Agenda Kaupang)
 • Deltakelse i kommunens utviklingsarbeid 
 • Jobb i en kommune med god økonomi og sikre rammevilkår 
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø med god fagkompetanse 
 • Lønn etter avtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Hjelp til å skaffe passende bolig 
 • Mulighet for hjemmekontorløsning etter avtale 

Kontaktinformasjon

Stian Skjærvik
kommunedirektør
 E-post:stian.skjaervik@luroy.kommune.no
 
Rigmor Nygård Hansen
HRK-leder
 E-post:rigmor.hansen@luroy.kommune.no

Søknadsfrist:
14.06.2024

Arbeidssted:
Onøyveien 14
8766 LURØY

Stillinger: 1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Lurøy kommune

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima. Les mer her

Økonomisjef – Lurøy kommune