Ønsker du å jobbe tett på næringslivet i Vestfold? Er du glad i å ta initiativ og skape gode kunderelasjoner? Sammen med oss kan du bidra til at bedrifter lykkes – til det beste for regionens fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping!

Kundeansvarlig bedriftsmarked Vestfold

DNB Bedriftsmarked Vestfold

Kundeansvarlig

Ønsker du å jobbe tett på næringslivet i Vestfold? Er du glad i å ta initiativ og skape gode kunderelasjoner? Sammen med oss kan du bidra til at bedrifter lykkes – til det beste for regionens fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping!

DNB vokser i takt med næringslivet i Vestfold. Vi har opparbeidet oss en solid markedsandel og får stadig nye kunder i regionen vår. Bedriftsavdelingen til DNB i region Vestfold består av 23 kompetente og engasjerte medarbeidere fordelt på fire geografiske lokasjoner – Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten.

Nå har vi en ledig stilling som kundeansvarlig i avdelingen som betjener mellomstore og store bedriftskunder i Vestfold. Våre kunder stiller stadig nye krav til betjening, innovative og digitale løsninger og raskere leveranser. Du vil være med på å sette vårt kundeløfte ut i praksis ved å avdekke kundenes behov og presentere løsninger bestående av bankens produkter og tjenester – som gjør at bedriften står bedre rustet til å være i forkant av markedet, og lykkes med sine ambisjoner.

Om rollen

Som kundeansvarlig vil du få ansvar for å videreutvikle din egen kundeportefølje, i tillegg til å drive innsalg av bankens produkter og løsninger til nye kunder, med særlig fokus på markedsområdet i og rundt Larvik. Som kundens kontaktperson vil du lede bankens kundeteam og samarbeide tett med kolleger fra ulike kompetanse- og produktmiljøer for å finne gode løsninger for kundene.

Sentrale ansvarsområder:

  • Ansvar for å følge opp og utvikle egen kundeportefølje, inkludert å utarbeide og følge opp handlingsplaner for det enkelte kundeforhold
  • Vurdere og analysere finansiell og ikke-finansiell risiko for å gi gode råd og tilby riktige løsninger
  • Utarbeide og presentere kredittsaker for beslutningstakere
  • Identifisere og ta kontakt med nye kunder
  • Samarbeide tett med kollegaer og spesialister for å levere helhetlige banktjenester
  • Delta aktivt i det lokale næringslivet og bygge nettverk gjennom arrangementer og møteplasser

Om deg

Først og fremst har du en naturlig evne til å skape tillit og gode relasjoner. Du har solid regnskaps- og forretningsforståelse og har gjennom tidligere erfaring vist at du kan håndtere komplekse forretningsforhold med en analytisk og strategisk tilnærming. Du har stor interesse for næringslivet og gjerne et veletablert nettverk i markedet. Du trives godt i rollen som både engasjert lagspiller og selvdreven initiativtaker og uttrykker deg klart både muntlig og skriftlig.

Ønsket kompetanseprofil:

  • Relevant høyere utdanning på Bachelor-/Masternivå
  • Relevant erfaring fra bank, finans, revisjon, økonomi/regnskap
  • Erfaring fra og interesse for å jobbe resultatorientert med kunder og salg

Vi tilbyr:

En svært meningsfylt jobb med komplekse og varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger. Du blir en del av et kjempegodt arbeidsmiljø hvor lagånd, samspill og sosiale aktiviteter på tvers av avdelingene kjennetegner oss. Du får jobbe med dyktige kollegaer som har pågangsmot og en sterk vilje og evne til å lykkes. Divisjon vår er preget av solide økonomiske resultater, tilfredse kunder og høy kvalitet i våre leveranser. Hos oss får du spennende og givende arbeidsdager og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Søknadsfrist: 09.05.2024

Arbeidssted: Vestfold (Larvik/Tønsberg)

Kontaktperson: Banksjef Trude Aashildrød Karlsen, mob.41611626

I søknadsprosessen trenger du kun å laste opp din CV og svare kort på noen stillingsrelaterte spørsmål. Søknadsbrev er ikke et krav, men du kan selvfølgelig laste det opp som et vedlegg om du ønsker.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

DNB Bank ASA Norway

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank. Vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital.
 

Mangfoldig er noe vi er, men inkluderende er noe vi hver dag velger å være. Vi gir rom for deg og dine tanker, og vi lover å gjøre vårt aller beste for at du skal føle deg hjemme hos oss. En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Gjennom ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Mangfoldig er noe vi er, men inkluderende er noe vi hver dag velger å være. Vi gir rom for deg og dine tanker, og vi lover å gjøre vårt aller beste for at du skal føle deg hjemme hos oss. En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Gjennom ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring. 

DNB Kundeansvarlig bedriftsmarked – Vestfold