Jurist for offentlige anskaffelser søkes for tidenes største kulturminnesatsning

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning hvor 10 milliarder kroner skal benyttes til istandsetting av kulturhistoriske verdifulle kirkebygg. Programsekretariatet for Kirkebevaringsfondet vil ledes av Riksantikvaren med en stab lokalisert i Trondheim. I tillegg vil sekretariatet suppleres med ressurser fra Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet. Nå søker KA en jurist med ekspertise innen offentlige anskaffelser som vil ha en viktig rolle i programsekretariatet i Trondheim.

Gjennom Kirkebevaringsprogrammets arbeid for å bevare kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, vil det være et økende behov for hjelp og veiledning innen offentlige anskaffelser og andre eiendomsrelaterte juridiske spørsmål. Kirkebyggene eies lokalt, og det er kirkeeier som inngår avtaler med leverandør om leveranser av forprosjekter og hovedprosjekter på byggene. Som jurist i programsekretariatet i Trondheim, vil du være vår sterkeste ressurs på dette, i samspill med en advokat som sitter på KAs hovedkontor i Oslo. 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og videreutvikle veiledningsmateriell til ulike anskaffelser vedrørende kulturhistoriske viktige kirkebygg
 • Bistå kirkeeiere og gi råd og i alle faser ved en anskaffelse av forprosjekter og hovedprosjekter
 • Bistå kirkeeiere i oppfølgingen av kontrakter og avslutning av oppdrag
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak  
 • Oppgaver innenfor andre retts- og ansvarsområder innenfor Kirkebevaringsfondets ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap 
 • Erfaring med kontraktsrett, forvaltning og offentlige anskaffelser 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kjennskap til regelverk rundt kulturminneforvaltning
 • Det er ønskelig med forståelse for kirkeeiernes ansvar, rolle og funksjon

Personlige egenskaper 

 • Motivasjon og interesse for Kirkebevaringsprogrammets mål og strategier
 • Gode analytiske evner, med løsningsorientert tilnærming
 • Gode og tilpasningsdyktige formidlingsevner både muntlig og skriftlig på norsk 
 • Resultatbevisst med høy gjennomføringsevne
 • Sterk faglig trygghet
 • Høy grad av integritet
 • Evne til å jobbe selvstendig, samtidig som du også har gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Denne stillingen er del av Kirkebevaringsprogrammet, tidenes største kulturminnesatsning, og det vil fremdeles være i oppstartsfasen når en tiltrer denne stillingen. Det betyr at en i denne stillingen vil få være med å utvikle et helt unikt felles løft der statlige og kirkelige virksomheter samarbeider om et felles løft av stor samfunnsmessig og kirkelig betydning i mange tiår fremover. 

Videre kan KA tilby følgende:

 • Muligheten til å være med på et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Et sterkt og motivert fagmiljø både i KA og i programsekretariatet
 • Arbeidsvilkår tilrettelagt for alle livets faser 
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for faglig utvikling

Juristen vil være tilsatt i Hovedorganisasjonen KA, og vil ha fysisk arbeidsplass i Trondheim med kontor i Riksantikvarens lokaler.. Det forutsettes noe tilstedeværelse på hovedkontoret til KA i Oslo i forbindelse med fellessamlinger for alle tilsatte og avdelingsmøter. Noe reisevirksomhet til kirkeeiere og andre samarbeidspartnere må påregnes. 

Les gjerne forskriften om Kirkebevaringsfondet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2827

For spørsmål angående stillingen, bare ta kontakt med rekrutteringsrådgivere i Cruit, Kjell Strøm (951 98 710) eller Sean Kennair (940 65 911).

Søknadsfrist er 25. august 2024.

KA ønsker å understreke at vi oppfordrer alle, uavhengig av bakgrunn, til å søke på stillingen. Vi tror på verdien av mangfold og inkludering i vårt arbeidsmiljø, og vi ser etter en variert gruppe mennesker med ulike erfaringer – inkludert, men ikke begrenset til, ulike etnisiteter, kjønnsidentiteter, seksuelle orienteringer, religion, alder, funksjonshemminger og sosioøkonomiske bakgrunner. Vi tror at dette vil berike vår organisasjon og bidra til innovasjon og suksess på lang sikt.

Kjell Strøm
Senior Rekrutteringsrådgiver
+47 951 98 710

Sean Kennair
Researcher
sean.kennair@cruit.no
+47 940 65 911

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hovedorganisasjonen KA

Jurist for offentlige anskaffelser – Hovedorganisasjonen KA – Cruit