Vil du jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger i et av landets største analysemiljøer?

Stillingstittel: Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver – Forvaltningsrevisjon

Antall stillinger: 2

Arbeidssted: Hamar, Kristiansand

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Hos oss jobber ca. 450 høyt kompetente ansatte, og gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser kontrollerer vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. 

Som forvaltningsrevisor vil du gjennomføre undersøkelser der målet er å vise hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjennomfører det Stortinget har bestemt, og hvilke virkninger offentlige tiltak har hatt. Arbeidsoppgavene er organisert som prosjekter.

Vi har tilgang til store mengder data som vi bruker i vårt arbeid, til å undersøke økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. Disse bruker vi i undersøkelser av stor samfunnsmessig betydning, innen temaer som eksempelvis barnevern, integrering, skattlegging, klima og miljø. Resultatene av våre revisjoner blir behandlet i Stortinget. Vi søker nå etter en ny medarbeider til vårt regionskontor på Hamar og en ny medarbeider til vårt regionskontor i Kristiansand. Det må påregnes noe reisevirksomhet, også til vårt hovedkontor i Oslo. Basert på din erfaring og kompetanse ansettes du som enten førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver.

Vil du jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger i et av landets største analysemiljøer?

Hva vil du få jobbe med hos oss?

Sentrale oppgaver vil være:

 • delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner
 • delta i arbeidet med å identifisere og analysere risikoområder i forvaltningen som grunnlag for å velge temaer for revisjon
 • bidra til utvikling av fagmiljøet i seksjonen og avdelingen
 • deltakelse i ulike arbeidsgrupper på tvers i organisasjonen, for eksempel innen utviklingsarbeid 

Hvilken kompetanse har du?

 • du har mastergrad med gode akademiske resultater innen juridiske fag, samfunnsfag eller økonomi. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning.
 • du har god kjennskap til kvantitative og/eller kvalitative metoder
 • det er ønskelig med kjennskap til analyseverktøy, gjerne Stata, R, eller NVivo
 • du har meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert til stilling som rådgiver og seniorrådgiver kreves det relevant arbeidserfaring. Til stilling som førstekonsulent er det ikke krav om relevant arbeidserfaring.

Hvem er du?

 • du har gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team
 • du er analytisk og arbeider systematisk og effektivt
 • du bidrar til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • du har god evne til å arbeide selvstendig

Hva får du hos oss?

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi vektlegger kompetanseutvikling og har gode ordninger for dette.
Du blir ansatt som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i følgende lønnsspenn:

 • førstekonsulent, startlønn for førstekonsulenter med mastergrad er 540 000 kroner
 • rådgiver, fra årslønn 565 000 kroner til årslønn 624 000 kroner
 • seniorrådgiver, fra årslønn 635 000 til årslønn 895 000 kroner

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Høres dette interessant ut? Da håper vi å høre fra deg!

Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, må du legge ved vitnemål og eventuelle relevante attester.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, § 25.

Du må gjerne ta kontakt med avdelingsdirektør Dag Henning Larsen på mobil 997 46 975 (for Hamar) eller avdelingsdirektør Siv Dovland på mobil 913 44 636 (for Kristiansand), dersom du ønsker å få vite mer om stillingen før du søker.

Stillingstittel: Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver – Forvaltningsrevisjon

Antall stillinger: 2

Arbeidssted: Hamar, Kristiansand

Søknadsfrist: 28. januar 2024

Kontakt:

Dag Henning Larsen
Avdelingsdirektør
Telefon: 997 46 975

Siv Dovland
Avdelingsdirektør
Telefon: 913 44 636

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Forvaltningsrevisjon – Riksrevisjonen