ElBits skal revolusjonere måten vi utnytter strømnettet vårt på!

Strømnettet i Norge har stort potensiale for bedre og mer effektiv utnyttelse, og enklere for brukere.  Nye grønne industrier som krever store mengder energi ønsker å etablere seg, men ny fornybar energi tar lang tid å bygge opp. For å muliggjøre det grønne skiftet i Norge er det derfor helt nødvendig at vi blir enda bedre til å utnytte det strømnettet som vi allerede har.  

ElBits er nå i en viktig skaleringsfase, og skal for første gang rekruttere dedikerte ansatte til selskapet. Naturligvis starter vi med ledelsen som skal forme selskapet og produktene fremover. Er du vår nye CEO, COO eller CTO?  

Norsk strøm – i et nøtteskall

Nettselskapene, altså de som skal koble oss til strømnettet og transportere strømmen frem til oss, opptrer i dag stort sett isolert og ulikt. Dette merkes av hver enkelt netteier, stor som liten, gjennom vanskelige, saktegående og tungvinte søknadsprosesser, et strømnett som er vanskelig å kartlegge og forstå, og utfordringer i kommunikasjon mellom aktører. Dette skaper en uoversiktlig situasjon hvor det er vanskelig å oppnå optimal utnyttelse av nettet. 

Hva skal ElBits gjøre med det?

Målsettingen til ElBits er å tilrettelegge og lage digitale løsninger for å utnytte strømnettet best mulig, og gjøre det enklere tilgjengelig for brukere. Det vil vi gjøre ved å etablere et digitalt økosystem for alle parter; nettselskaper, kommuner, bedrifter og privatpersoner. Gjennom gode digitale løsninger skal vi tilrettelegge for effektiv og forutsigbar samhandling via enkle trykk, samtidig som vi gjør det enklere å koble seg til nettet for nye bedrifter og privatpersoner. Vi skal lage kundenære løsninger – digital produktutvikling basert på gode bruker- og kundeopplevelser.  

Gründersatsning – med store krefter i ryggen

Alle som noen gang har prøvd seg som gründer, vet at det er greit å ikke starte helt på bar bakke. ElBits er startet av syv av de store norske nettselskapene, og det er også de som eier oss. Videre har alle norske nettselskaper blitt invitert til å bli med om bord som eiere. 

Per i dag er vi 37 personer som bidrar i ElBits, og vi har primært kommet fra de syv nettselskapene som eier oss. Vi har allerede stor aktivitet basert på omfattende bidrag fra ansatte i nettselskapene.  

Vi har allerede begynt – WattApp

WattApp er utviklet for å gjøre informasjon om nettkapasitet lett tilgjengelig for alle. Hensikten er å dele informasjon og forventningsstyre alle med behov for å koble seg til strømnettet, enten for å bruke eller levere energi.

Dette er din sjanse til å være med på å endre en hel bransje!

ElBits er i dag en bedrift preget av høy innovasjonstakt og store ambisjoner – både i utviklingen av våre produkter, men også i utviklingen av vår arbeidsplass. Vi har hovedkontorer på Mesh på Youngstorget, og snacks og øl på kontoret var på plass før vi hadde organisasjonsnummer. 

Er du klar for en utfordring?

Alt er ikke satt i sten enda, og vi har en lang vei foran oss. Hvordan vår løsning skal se ut, og nøyaktig hva den skal gjøre, er en del av det vi vil at du, og et team andre dyktige nyansatte skal finne ut sammen med oss. 

For oss er det viktig at du som leder ikke bare forstår våre ambisjoner – men også matcher dem. 

Nysgjerrig? Kontakt en av våre rådgivere i dag!

Siste stillinger

Elbits | Chief Technology Officer – CTO

ElBits | Chief Operating Officer – COO

ElBits – CEO CTO COO – Cruit