Vil du lede og videreutvikle noen av kommunens
viktigste tjenester?

Kommunalsjef for miljø og samfunn

Sett ditt fotavtrykk i Enebakk kommune!

Når vi sier at vi er i spennende fase, så er det fordi vi nettopp er ferdig med en omstillingsprosess, og har nå forutsetningen for å gjennomgå tjenestene og sette strategiske mål for utviklingen av samfunn, miljø og tekniske tjenester. I tillegg holder vi på med en satsning på digital transformasjon som har potensiale for å gi ansatte nyttige verktøy og innbyggere bedre tjenester. Her har du mulig å sette din egen preg på stillingen, og jobber med gode kollegaer i ledergruppen for en mer helthetlig kommuneutvikling og gode tverrfaglige tjenester.

Hva kan vi tilby deg?

Ledelse av et stort spenn av faglige områder med 80 dyktige medarbeidere. Med andre ord, ingen kjedelig dag på jobb.
Arbeid innen de mest sentrale utviklingsområdene for tiden, bærekraft og teknologi. Vi har spennende prosjekter på gang, for eksempel arbeid med fremtidens energiløsninger og utvikling av boligkonsepter for alle livsfaser. Og flere skal det bli.
En jobb hvor det er plass for å vokse. Uansett hvor du befinner deg i karrieren din så finnes det gode muligheter for din faglige og personlige utvikling intern og ekstern i kommunen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Ønsker du å spille en nøkkelrolle i utviklingen av Enebakk kommune er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682 for en konfidensiell samtale!

Søknadsfrist:
19.11.2023


Arbeidssted:

1912 Enebakk

Kontaktperson:

Per Inge Hjertaker
Rådgiver i Headvisor 
Mob: 917 29 682

 

Enebakk kommune

Enebakk kommunes visjon, «Mulighetenes Enebakk», skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.300 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon i omstilling, med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.

Kommunalsjef for miljø og samfunn – Enebakk kommune