Samfunn, Meløy kommune

Vi søker ny 

Kommunalsjef

for tjenesteområde Samfunn

Vår dyktige kommunalsjef skal over i pensjonistenes rekker, og Meløy kommune søker ny kommunalsjef for tjenesteområde Samfunn. Vi søker en leder som motiveres av samfunnsutvikling og vil være med å bygge Meløy for fremtiden gjennom å lede et spennende og faglig interessant tjenesteområde.

Tjenesteområdet har ansvaret for et bredt spekter av tjenester som har stor betydning for kommunens innbyggere og næringsliv. Å sikre en gjennomgående god servicekultur og utvikling av gode tjenester
innenfor tilgjengelige ressurser er en hovedoppgave.

Tjenesteområde Samfunn består av avdeling for drift, flyktningtjenesten, plan utvikling og næring, kultur og folkehelse. De fire avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder. Drift er den største avdelingen og er delt i fire områder, Bygg, Renhold, VVA og drift av Fritidsbadet. Disse områdene ledes av hver sin enhetsleder.

Kommunalsjef Samfunn inngår i kommunedirektørens ledergruppe og vil få det overordnede strategiske ansvaret for sitt område.

Oppstart i stillingen etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få overordnet ansvar for ledelse, drift og tjenesteutvikling innen eget tjenesteområde.
 • Du vil få budsjett og økonomiansvar
 • Du vil få særlig ansvar for en helhetlig oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel sammen med kommunedirektør.
 • Du vil få prosjektansvar for flere store og spennende prosjekter.
 • Du vil få ansvar for å forberede og legge frem saker til politisk behandling
 • Du vil få ansvar for god samhandling internt, med folkevalgte og med eksterne aktører.

Kvalifikasjoner

 • Vi forventer at du har relevant høyere utdannelse innenfor fagområdet.
 • Erfaring fra hele eller deler av tjenesteområdet er en fordel, og du må kunne vise til relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Du må ha god innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser.
 • Du må vise til god økonomiforståelse og kunnskap om økonomiske prosesser.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra klima, samfunns- og bygdeutvikling
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra mediehåndtering
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2
 • Du må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er trygg, tydelig, involverende og beslutningsdyktig med god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å skape tillit og etablere gode relasjoner til andre mennesker
 • Du har engasjement, evne og vilje til å bidra til utvikling innen ditt ansvarsområde

Lederforventinger i Meløy:

 • Du er synlig og tilgjengelig
 • Du er kunnskapsbasert
 • Du planlegger og gjennomfører
 • Du lærer og utvikler
 • Du skaper engasjement
 • Du har god rolleforståelse
 • Du gir ledere rom til å være ledere

Oppsummert så er vi er ute etter en samlende leder med god gjennomføringsevne, hvor dine leder- og relasjonelle egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, og bidrar til kvalitet i tjenestene, en god arbeidsplass og et engasjement for Meløysamfunnet.

Vi tilbyr

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje . Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter. Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens regulativer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Lønn etter avtale

Annet:

 • Meløy kommune står i omstilling, og endringer i ansvarsområdet vil kunne bli aktuelt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.
Søknadsfrist:
26. november 2023


Arbeidssted:
Gammelveien 5
8150 Mosvoll

Kontaktperson:
Arne Johansen
Kommunedirektør
Mob: +47 416 88 422
E-mail:
arne.johansen@meloy.kommune.no

MELØY KOMMUNE

Vil du vite mer om oss?
Meløy kommune ligger helt nord på vakre Helgelandskysten. Her bor vi, 6300 meløyfjerdinger, nært havet og landets vakreste skjærgård. Vi bor ved Norges nest største isbre, Svartisen, og har kort vei til to nasjonalparker. Meløynaturen byr nemlig på flotte turmuligheter året gjennom, og flere av fjellene våre er ideelle for toppturfolket.

Vil du se mer fra Meløy i levende bilder? Klikk her, og vi lover du blir imponert!

Kommunalsjef Samfunn – Meløy kommune