Indre Salten Energi AS

Daglig leder ISE AS

Vil du være med og styrke ISEs markedsposisjon
og være en essensiell drivkraft for videre utvikling av selskapet?

Indre Salten Energi AS er et konsern som består av morselskap Indre Salten Energi AS og 2 datter-selskaper; iSalten Nett og ISE AS. Totalt har konsernet ca. 70 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Fauske kommune.

ISE AS er entreprenør med virksomhet innenfor installasjon (privat og bedrift), bredbånd og andre oppdrag innenfor industri- og energiforsyning, handel og oppdrettsnæring. ISE AS leverer og tjenester knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av distribusjons- og regionalnett. 

ISE AS utfører både elektrisk montasje av høy- og lavspent, samt mekanisk montasje ved bygging og vedlikehold av kraftverk

ISE AS er i tillegg eier av Kvarv kraftverk, samt deleier i Røyrvatn kraftverk (ISE Produksjon Røyrvatn AS eies av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi AS med 1/3 hver.) Drift og vedlikehold av kraftverkene utføres av ISE AS.

 

Hovedoppgaver

Du vil få ansvar for den overordnede ledelsen av entreprenørselskapet, herunder daglig drift, utvikling, personal, økonomi og marked.

Du får en sentral rolle i den strategiske utviklingen til både selskap og konsern. Du blir en sentral aktør i markedsarbeidet, deltar i anbud og tilbudsarbeid og rapporterer til konsernledelse og styret.

Du blir en driver for vår videre utvikling og representerer selskapet overfor kunder, samarbeidspartnere, allmennheten og media.

Du får være en sentral premissgiver for et mestringsfokusert læringsmiljø, må følge opp prosjektledere og sikre god styring, høy kvalitet og lønnsomhet.

Den riktige kandidaten har

  • Høyere utdanning, gjerne innen tekniske og/eller økonomiske fag
  • Kommersiell erfaring og god driftsforståelse
  • Ledererfaring med personal- og resultatansvar, eventuelt som prosjektleder
  • Inngående kjennskap til prosjekt- og kontraktarbeid
  • Gjerne bransjeerfaring fra energi/elektro, bygg/anlegg, produksjon el.

Daglig leder må ha gjennomføringsevne og trives i både en operativ og strategisk rolle. Som leder tilfører du energi og er en pådriver som gir mål og retning til dine medarbeidere. Dialog og samarbeid er naturlig for deg og du er trygg i både intern og ekstern kommunikasjon. Du har en god arbeidsstruktur, er modig og tar grep der det trengs.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør Indre Salten Energi AS

Kontakt
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes
Cecilie Risvoll Amundsen, Konsernrådgiver
Tlf: +47 45 40 47 99
E-post: cecilie.amundsen(at)isenergi.no

Øystein Andreas Skaland, Administrerende direktør
Tlf: +47 90 23 53 77
E-post: oystein.andreas.skaland(at)isenergi.no

Arbeidssted
Indre Salten Energi AS
Follaveien 73
Postboks 4
8201 Fauske

Søk innen 15. november 2022

Indre Salten Energi AS

Hovedoppgaven til Indre Salten Energi er å sørge for sikker leveranse av strøm og tjenester til våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser konsernet også stadig etter nye forretningsområder. Vi gjør dette i hovedsak for å være en lønnsom bedrift for våre aksjonærer, men også for å skape flere arbeidsplasser, bidra til utvikling og skape arbeidsglede.

Vi som jobber i Indre Salten Energi er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting – vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid!

ISE – Daglig leder