Notice: Undefined index: file in C:\inetpub\wwwroot\wordpress\wp-frantz\wp-includes\media.php on line 1675

Er du Forsvarets nye ØKONOMIDIREKTØR?

Stillingen inngår i Forsvarssjefens ledergruppe. 

Er du Forsvarets nye økonomidirektør?

Vi søker nå en direktør som etter moderne styringsprinsipper skal lede, koordinere samt være en pådriver innen styringen i Forsvaret. Stillingen vil være Forsvarets økonomidirektør og inngår i Forsvarssjefens ledergruppe. 

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for å lede og styre Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen IKT, investeringer, modernisering og effektivisering. 
FST er Forsvarssjefens strategiske stab og har ansvar for to hovedprosesser: styringsprosessen og utviklingsprosessen. I tillegg skal FST støtte Forsvarssjefen i hans utøvelse av kommando og kontroll samt krisehåndtering. Sjef FST er prosesseier og leveranseansvarlig.

Hva skal du jobbe med?

Med direktørstillingen følger disse oppgavene:

 • lede og koordinere styringen i Forsvaret og herunder være faglig ansvarlig for;
  • virksomhets-, risiko- og økonomistyring, internkontroll, compliance, trygging og anskaffelser
 • lede økonomi og styringsavdelingen, samt ha ansvar for at kompetansebehovene innenfor de ulike fagområdene er dekket
 • gi råd til Forsvarets ledelse innen fagområdet
 • lede strategisk planlegging, utvikling og operativ kontroll av regnskaps- og økonomifunksjonen

Hvilke kvalifikasjoner trenger du for stillingen?

 • utdanning på masternivå, hvor spesialisering innen økonomi, finans, økonomisk styring, regnskap eller revisjon foretrekkes. Annen relevant utdanning kombinert med lang relevant erfaring, og med god resultatoppnåelse, kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring innen strategiutvikling og strategiprosesser i større virksomheter
 • erfaring fra virksomhetsstyring, herunder mål- og resultatstyring i statlig sektor
 • god kompetanse på regelverk for økonomistyring i staten, herunder også;
  • risikostyring, porteføljestyring, programstyring og prosjekteierskap
 • minimum 5 års erfaring fra økonomidirektørstillinger/CFO i store private eller offentlige virksomheter
 • du må kunne dokumentere at du har meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • i tillegg må du kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET (H/NS) før tiltredelse

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • erfaring fra Forsvarssektoren.

Attester og vitnemål må vedlegges søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Hva slags leder ønsker vi oss?

Stillingen krever at du er fleksibel, positiv og initiativrik, samt at du har gode analytiske evner og helhetsoversikt. Du trives med å lede dine medarbeidere, og har evne å løse arbeidsoppgavene selvstendig. I tillegg er du flink til å formidle og skape gode relasjoner med interne og eksterne miljøer. Du er lydhør, presterer og har godt lag med fageksperter rundt deg slik at de trives og presterer så bra som mulig. Du har dessuten gode lederegenskaper og arbeider godt sammen med andre.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Hvorfor skal du velge oss?

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Du vil få lønn etter Statens lønnsregulativ som direktør, kode 1062, ltr 90 – 101, pt. kr 1 125 800 – 1 380 100 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen er plassert på særavtale for ledende personell i Forsvaret (kr 161 000/år). For spesielt godt kvalifisert personell kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, se kontaktinformasjon.

Glacisgata, Oslo, Norge

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Generalmajor
Trond Kotte
+47 990 96 601

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av forsvarssjefen utøvende myndighet for ledelse, styring og utvikling av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag, mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også ansvar for hele forsvarssektoren, for eksempel innen investeringer, IKT, modernisering og effektivisering. I tillegg skal FST støtte forsvarssjefen i hans utøvelse av kommando og kontroll samt krisehåndtering.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Økonomidirektør – Forsvaret – CRUIT