Kulturtjenesten

Kultursjef

Er du Molde kommune sin nye kultursjef?

Ønsker du å bidra med å tilrettelegge for kommunens pulserende kulturliv?
Er du opptatt av samhandling og samarbeid?
Er du en god leder?
Da kan du være den vi er på jakt etter.

Stillingstype
Det er ledig 100 % stilling som kultursjef i kulturtjenesten i Molde kommune

Beskrivelse av arbeidssted
Molde kommune er blant landets ti beste kulturkommuner. Bli bedre kjent med byen her: Molde.no

Kulturtjenesten har 37 ansatte og ansvar for blant annet Moldebiblioteket, ungdomsfritidstilbud, idrett og friluftsliv, frivilligsentraler, utstyrssentraler og Nobel seniorsenter. 
Kulturtjenesten skal bidra til å tilrettelegge for kommunens pulserende kulturliv med plass for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelser for alle. Kulturtjenestens oppgaver omfatter informasjon, sørvis, rådgivning og samhandling med lokalt kulturliv, frivillig sektor og profesjonelle kulturinstitusjoner.

Hovedoppgaver
Kultursjefen er leder for Kulturtjenesten med personal- og økonomiansvar for enheten. Kultursjefen har overordnet ansvar for å ivareta kommunes oppgaver innen kulturområdet og skal bidra til å utvikle Molde som kulturkommune i samarbeid med frivilligheten og den profesjonelle kulturen. Oppfølgingsansvaret for at tiltakene i kommunens planer for området blir gjennomført er tillagt kultursjefen.

Viktige områder er:

 • Kultur for alle 
 • Frivillighet
 • Idrett og friluftsliv
 • Mangfold og inkludering
 • Kunst, litteratur og kulturhistorie
 • Arenaer for kultur og kulturformidling
 • Samhandling på tvers internt i kulturtjenesten og tjenesteområder i kommunen
 • Regionalt og interkommunalt nettverksamarbeid på kulturområdet
 • Samhandling på tvers både internt i kulturtjenesten og tjenesteområder i kommunen

Kvalifikasjoner
Vi søker en leder som 

 • har relevant høyskoleutdanning.
 • er en tydelig og engasjert leder med ledererfaring
 • kan lede, motivere, styre og støtte medarbeidere
 • brenner for mangfold, ulike kulturuttrykk og frivillighet, og som er bevisst kulturens verdi for enkeltmennesket og samfunnet.
 • har stor arbeidsevne, faglig fleksibel og kan håndtere ulike og skiftende typer oppgaver. 

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende miljø og kvalitetsmessig gode tilbud.
 • Avlønning etter avtale.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved ev. intervju.

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
26.10.2023

Tiltredelse:
01.01.2024
Arbeidssted:
Molde kommune

Molde kommune

Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.
Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.

Kultursjef – Molde kommune