SEARCH & REKRUTTERINGSTJENESTER · MØRE OG ROMSDAL

Country HR Manager

Vi tror den rette kandidaten har høyere relevant utdannelse og minimum fire års erfaring som HR Manager, gjerne fra internasjonal virksomhet

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre produkter benyttes til sikker handtering og beskyttelse av vann og avløp, gass, innendørs avløp, og elektriske kabler og installasjoner.
Pipelife har selskaper i 26 land, over 2 600 ansatte og en årsomsetning på rundt 900 millioner Euro. Pipelife inngår i Wienerberger-konsernet.

Pipelife Norge har fabrikker på Stathelle, Ringebu og ved hovedkontoret i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Trondheim og Bergen. Selskapet har ca 290 ansatte og en årsomsetning på over 1 milliard norske kroner. Pipelife Norge skal være en bærekraftig og miljøvennlig industribedrift, og vi jobber alle for å levere et så miljøvennlig totalprodukt som mulig. Dette kaller vi vår grønne verdikjede.

Pipelife er blant Norges største fagmiljø innen rørteknologi. Vi er Norges ledende produsent av plastrørsystemer for alle typer utbyggere, og bidrar til at offentlig og privat sektor utvikler og vedlikeholder kritisk infrastruktur for vann, strøm og informasjon.

Vårt fokus på å være i front av både utvikling og sikkerhet krever mye av oss, og gir mye til kundene. Derfor kan vi levere løsninger som varer og som møter fremtidens krav i forhold til klimaendringer, teknologi og informasjonssamfunnet. Framtidens Norge må bygges på en robust og bærekraftig måte – både miljømessig og økonomisk. Vi ønsker å forbli en leverandør som kan ta denne reisen sammen med våre kunder. For å nå disse målene leter vi nå etter deg som ikke bare kan fylle skoene, men også kan være med å forme dem. Vi ser etter en Country HR Manager som vil løfte oss videre.

Pipelife, både i Norge og internasjonalt, er veldrevet og leverer gode resultater. Denne rollen gir deg mulighet til å komme inn på et strategisk nivå og gjøre oss enda bedre. Vi blir beskrevet som mennesker som vil fremover, er løsningsorienterte og som spiller hverandre gode. 

Hensikten med denne rollen er å lede og drive den lokale HR-organisasjonen, samt å skape verdiøkende HR-service til alle avdelingene. Målet med rollen er å utvikle og gjennomføre lokal HR-strategi som er rettet mot å støtte de overordnede strategiske målene, samt å bidra proaktivt til det globale Wienerberger HR-veikartet.

En Country HR Manager fungerer som en rollemodell og pålitelig rådgiver for lokal ledelse, gjennomføre fullstendige prosesser, og sikrer at Wienerberger er forankret som en sterk arbeidsgivermerke i det lokale markedet. Rollen fokuserer på å støtte og legge til rette for endringer og innovasjon, samtidig som det legges sterk vekt på sikkerhetskultur og arbeidshelse for alle ansatte.

Country HR Manager fungerer som en ambassadør og omfavner aktivt Wienerbergers verdier og lederskapsprinsipper. Han/hun jobber med å forbedre ansattes samlede engasjement og erfaring samtidig som han streber etter å skape en inkluderende, trygg og mangfoldig arbeidsplass.

Ansvarsområder og oppgaver
Lederstøtte og proaktivt HR-arbeid
Organisasjonsutvikling og kulturbygging
Lederutvikling i tråd med Pipelife Norges strategi
Strategisk og operativ rekruttering
Vedlikehold av personalhåndbok og personalpolicy
Ansvarlig pensjon og personalforsikringer
Løpende kontakt, samt forhandlinger med fagforeningene

Kvalifikasjoner
Høyere relevant utdannelse
Minimum fire års erfaring fra tilsvarende stilling
God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
Erfaring fra ledelse av endringsprosesser
Gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Vi tror den rette kandidaten har god forretningsforståelse, samtidig som du klarer å balansere strategisk arbeid med støtte til ledere i det operative HR-arbeidet. Du har lett for å bygge tillit og etablere gode relasjoner. Du har høy integritet, god gjennomføringsevne, og er vant til å arbeide selvstendig innenfor eget ansvarsområde.

Vi tilbyr meget varierte arbeidsoppgaver, svært selvstendig rolle, arbeid på strategisk nivå i nært samarbeid med CEO, samt i en internasjonal sammenheng.

Synes du dette virker spennende, gleder vi oss til å høre fra deg!

Har du spørsmål om stillingen eller ønsker en uformell samtale, kan du kontakte våre rådgivere i Hudson Nordic, Senior Manager Rolv Brudal tlf 473 51 393 epost rb@hudsonnordic.com eller Managing Partner Thomas Enstad tlf 926 35 439 epost te@hudsonnordic.com

All kommunikasjon vil være konfidensiell – også for vår oppdragsgiver hvis ønskelig.

Grunnet GDPR vil vi kun behandle søknader som kommer inn gjennom vårt elektroniske søknadssystem. 

Søknadsfrist: 12.01.2023

CONTACT
Rolv Brudal
Senior Manager – Search & Rekrutteringstjenester

Country HR Manager – Pipelife Norge – Hudson Nordic