Harstad Havn KF

Prosjektleder

Vil du være med å utvikle ett av landsdelens mest spennende prosjekt?

Rødskjær havn og næringspark tilbyr attraktive næringsarealer til de sjøbaserte næringene i Hålogalandsregionen.  Nå bygges området ytterligere ut med nye næringsarealer, kai-infrastruktur og fremtidens energiløsninger.  Ferdig utviklet omfatter området 800 da næringsareal, samt topp moderne kai- og havnefasiliteter. Utbyggingen av Rødskjær pågår parallelt med byggingen av Hålogalandsvegen og Kystverkets mudring/ utdyping av Tjeldsundet.

Sammen gjør prosjektene Rødskjær til et sentralt knutepunkt for bedriftsetableringer og næringstransport sjø/vei, i landsdelen og Hålogalandsregionen. Harstad kommune og Harstad Havn KF har som mål for Rødskjær havne- og næringspark å skape aktivitet som bidrar til langsiktig, bærekraftig næringsutvikling og derigjennom styrker sysselsetting og verdiskaping. 

Nå ansetter vi prosjektleder for utbyggingsfasen i 100 % engasjement for 2 år.
Vi søker etter en ambisiøs og strukturert prosjektleder som skal sikre god fremdrift i det videre arbeidet frem til endelig organisasjonsmodell for Rødskjær havn og næringspark er besluttet og etablert. Vi ønsker en strategisk og analytisk sterk person med prosjektledererfaring, stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og gode kommunikasjonsevner. Prosjektet er i dag organisert med ei prosjektgruppe som har ulike faglige ansvar knyttet til utvikling av området, denne rapporterer til styringsgruppa. I samarbeid med styringsgruppa skal prosjektleder ha overordnet ansvar for å lede prosjektgruppen i å utvikle området og etablere organisering av Rødskjær havn- og næringspark på en hensiktsmessig måte i henhold til gjeldende masterplanProsjektleder rapporterer til styringsgruppa for prosjektet.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Sikre struktur og fremdrift i prosjektet; juridisk, forretningsmessig og økonomisk
 • Lede prosjektgruppa og sikre god samhandling i hele prosjektorganisasjonen
 • Utrede og iverksette fremtidig organisasjonsstruktur for Rødskjær havn- og næringsområde
 • Sikre oppdatering og rullering av gjeldende masterplan
 • Fremme saker til beslutning i prosjektets styringsgruppe
 • Lage saksgrunnlag til beslutnings saker i eierorganisasjonene
 • Sikre god kontakt og dialog med offentlige myndigheter 
 • Overordna ansvar for økonomistyring i prosjektet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse på bachelor/masternivå
 • Relevant dokumentert erfaring kan kompensere for krav til formalutdannelse
 • Erfaring fra å etablere, lede og drifte større utviklingsprosjekter
 • Prosjektledererfaring, gjerne i offentlig regi
 • Kjennskap til relevant regelverk, herunder offentlig saksbehandling/prosesser
 • Beherske digitale verktøy
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Kompetanse/ erfaring fra havneutvikling/havnefaglig eller tilsvarende prosjekter er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evne og interesse for å lede større prosjekter
 • Strukturert og nøyaktig
 • Dedikert og engasjert
 • Aktiv og kommuniserende
 • God lagspiller

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å være med å utvikle et av landsdelens mest spennende prosjekter
 • Ressurssterk og fremoverlent organisasjon 
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Fleksitid
 • Konkurransedyktig lønn
 • IA-bedrift og gunstig pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner:
Lennart Jensen
Ass. Havnedirektør
+47 907 73 908
lennart.jensen@harsatd.kommune.no

Bjørn Akselsen
Næringssjef Harstad Kommune
+47 911 79 960
bjorn.akselsen@harstad.kommune.no

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 
02.04.2024
Tiltredelse:
snarest etter avtale
Arbeidssted: 
Harstad kommune/Harstad Havn

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Harstad kommune og Harstad Havn KF
Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag.

Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Harstad kommune – Prosjektleder