Svært viktig lederstilling i Sápmi

Kommunedirektør

Kárášjoga gielda - Karasjok kommune

Karasjok er knutepunktet mellom øst og vest Finnmark. Her lever vi i et flerkulturelt mangfold med både finsk og norsk bosetting, i tillegg til det samiske som utgjør mer enn 80 % av befolkningen.

Karasjok er samenes hovedstad. Her finner du mange viktige samiske institusjoner, bl.a. Sametinget. Institusjonen representerer samlet et bredt akademisk miljø som gjør Karasjok til et spennende sted å bo og arbeide i. 

Reindrift og jordbruk er viktige næringer i vår kommune, sammen med utmarksnæringer som jakt og fiske. Reindriftsnæringen har stått sentralt som en videreutvikling fra oldtidens jakt- og fangs samfunn.

Folket i Karasjok har til alle tider drevet næringsvirksomhet på tvers av riksgrensen. I dag gir reiseliv og kultur viktige arbeidsplasser ved siden av våre tradisjonelle næringer. Som Norges nest største kommune kan vi by på fantastiske naturopplevelser og fritidsaktiviteter for de fleste. 

Vi har et aktivt kulturliv med tilbud innen idrett, friluftsliv, kultur, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst og musikk. Det er mange aktive idrettslag i kommunen som tilbyr aktiviteter som fotball, handball, innebandy, ski, svømming, sykkel, friidrett, golf og skyting m.m. 

Karasjok kan tilby en av verdens beste lakseelver, mulighet for rype- og elgjakt og mange fiskevann som kan fiske i både vinter og sommer. 

Kommunedirektør i Karasjok.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har i tett samarbeid med politikere og ansatte ansvaret for å levere og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Vår kommunedirkektør går nå av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.   

Gjennom prosjektet Fremtidens Karasjok har kommunen siden 2019 jobbe med å styrke kommuneøkonomien, de grunnleggende funksjonene i kommunen, samt sørge for god økonomistyring. Prosjektet avsluttes i 1 januar 2023, og skal da ha bidratt til en trygg og god saksbehandling og tjenestekvalitet som samstemmer med gjeldende lovkrav. Som kommunedirektør vil en av dine viktigste oppgaver være å videreføre det arbeidet som er gjort i Fremtidens Karasjok med å skape effektiv og god kvalitet i tjenesteproduksjon for innbyggerne.

Karasjok er en av to helspråklige samiske kommuner i Norge, og det er viktig for oss at ny kommunedirektør behersker språket muntlig og skriftlig. Samtidig vil ikke-samiskspråklige søkere, med kunnskap og innsikt i samisk samfunn og kultur også bli nøye vurdert.  

Kommunen står foran flere tunge investeringer innenfor skole, helse og VA. Dette må du kunne være med å lede på en god og trygg måte.     

Du skal bidra til at de folkevalgte kan fylle sin rolle gjennom klare prioriteringer og politiske valg. Dette krever gode samarbeidsevner og godt vett. Du skal være en trygg og inspirerende leder for kommunens ansatte med gode evner til å se og videreutvikle dine medarbeidere.   

Vi ser etter deg som har

 • Høyere relevant utdanning
 • God kulturforståelse og evne til å tilegne seg kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Karasjok
 • Beherskelse av samisk språk vil bli vektlagt
 • Gode lederegenskaper og erfaring fra ledelse
 • God rolleforståelse mellom politikk og administrasjon
 • Kompetanse om offentlig/ kommunal forvaltning
 • Helhetlig økonomiforståelse 
 • God skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • Involverende, omgjengelig og samlende lederstil
 • God rolleforståelse, og oppnår resultater gjennom dine medarbeidere
 • Åpen og god kommunikasjon mot ansatte, og politisk nivå
 • Evne til å starte opp, gjennomføre og sluttføre prosesser
 • Trygg både i vertskapsrollen og i vanskelige saker

Vi tilbyr

En meget viktig lederstilling i Sápmi, der du sammen med våre politikere, de ansatte og ditt lederteam får en sentral rolle i kommunens videre utvikling.

 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Store muligheter til å påvirke viktige samfunnsområder i nært samarbeid med politisk nivå

Generell informasjon:

Det gjøres oppmerksom på at kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. 

Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 28. april 2023
Arbeidsted: Karasjok.  

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Svein Atle Somby 922 01 666, ordfører i Karasjok
 • Leif Magne Hjelseng /NNL, 971 93 409, lmh@nnl.no
Kommunedirektør – Karasjok kommune