Vil du være med på å utgjøre en forskjell i Fauske kommune?

Fagleder internkontroll og virksomhetsstøtte

Søknadsfrist: 28. Juli 2024

Fauske kommune søker en engasjert og dyktig fagleder i stab- og støttetjenester innen tjenesteområdet økonomi- og virksomhetsstyring, som i dag består av to avdelinger: henholdsvis innen fagområdene HR, lønn og dokumentsenter og fagområdene økonomi og regnskap. Overordnet virksomhetsstyring og internkontroll på vegne av kommunedirektør, er delegert til kommunalsjef for økonomi og virksomhetstyring. For å ivareta dette ansvaret er det behov for en fagleder som skal følge opp arbeidet med internkontroll, yte virksomhetsstøtte, samt gi lederstøtte.

Som fagleder vil vi at du bidrar til at virksomheten er fremtidsrettet, utviklingsorientert og at vi leverer stab- og støttetjenester av høy kvalitet. Fagleder rapporterer til kommunalsjef for økonomi- og virksomhetsstyring. Stillingen har kontorsted på Fauske. 

Er du klar for nye utfordringer i en fremtidsrettet kommune? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Arbeidsoppgaver

 • Fagledelse innen internkontroll samt utvikle, implementere og forvalte kommunens rammeverk for virksomhetsstyring og internkontroll
 • Lede arbeidet med å implementere og videreutvikle et felles internkontrollsystem
 • Bistå tjenesteområdene i hele kommunen med rådgivning knyttet opp imot arbeid med internkontroll og kvalitetssikring
 • Koordinere og fasilitere prosessene med mål, resultat og resultatsikring
 • Utvikle risikostyringen i kommunen, herunder forenkle system, overvåke, kontrollere og rapportere på etterlevelse av krav
 • Bidra til å bygge en god etterlevelseskultur
 • Yte virksomhetsstøtte i en kombinasjon av faglige oppgaver og lederoppgaver  
 • Aktiv deltakelse i kommunalsjefens ledergruppe
 • Saksbehandling, herunder bl.a. utarbeide politiske saker og ved behov presentere saker i folkevalgte organ

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes underveis. Du vil få medansvar i å utforme stillingen i ønsket retning. Du kan også eventuelt bli forespurt om utvidet ledelsesansvar ved eventuelle justeringer internt i stab- og støttetjenester. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, som f.eks. revisjon, økonomi eller organisasjon. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant erfaring innen virksomhetsstyring (økonomi eller governance), internkontroll og risikostyring
 • Relevant ledererfaring innen stillingens fagområder er ønskelig
 • Du er godt kjent med offentlig forvaltning, og erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel
 • God digital kompetanse og ferdighet
 • Du har også gode dokumentasjonsevner
 • Du behersker flytende norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Er strategisk, helthetstenkende og har god organisasjonsforståelse
 • Jobber selvstendig, setter klare mål og har fremdrifts- og gjennomføringsevne
 • Er strukturert, løsningsorientert og analytisk
 • Har faglig og personlig integritet som du viser gjennom ditt engasjement
 • Du bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

En helhetsvurdering av formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen vil være avgjørende. Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt ved tilsetningen. 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en engasjert og faglig sterk organisasjon
 • Mulighet for å sette ditt personlige preg på, og påvirke innholdet i stillingen
 • Tilhørighet i et tverrfaglig, utviklende og lærerikt miljø
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Mulighet for en fleksibel arbeidshverdag
 • Muligheten til å jobbe i en kommune med et stort samfunnsansvar 
 • Lønn fastsettes etter avtale
 • Gunstig forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP 

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju, og dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.

Arbeidsplassene i Fauske kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile Fauskes befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Fauske kommune vil som IA-virksomhet tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasserings kandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.
Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Vi gjør derfor oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Bli med å utgjør en forskjell i Fauske kommune! Velkommen som søker!

Vi ber om ikke å bli kontaktet av annonsører eller tilbydere av rekrutteringstjenester.

Kontaktinformasjon

May-Britt Delbekk
Kommunalsjef økonomi og virksomhetsstyring
 E-post:may-britt.delbekk@fauske.kommune.no
 
Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør
Arbeidssted

Fauske

Fauske er den nest største kommunen i Salten, beliggende midt i Nordland. Det er en sentral beliggenhet med gode kommunikasjonsforbindelser. Du får det rolige livet på et mindre sted, kun en kort togtur unna bylivet i Bodø.

 Fauske kommune har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Kommunen er sentral i Indre Salten med store virksomheter som NAV, SKS og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Det er også lange og sterke tradisjoner for gruvedrift og mineralutvinning. Filmen «Sulis 1907», som kom høsten 2023, var med på å belyse denne historien. I Sulitjelma er det også et gruvemusem som du kan besøke.

 Marmoren i Fauske er helt unik og heter Fauske-marmor. I sentrum er det et godt synlig marmortorg. Marmoren kan du også se i store bygg som Gardermoen flyplass og FN-bygget i New York.

 «Sammen om et fremtidsrettet Fauske – for god velferd, vekst og utvikling» er vår visjon. Vi fokuserer på fellesskapet, på god velferd og utvikling. Visjonen peker på fellesskapet mellom alle kommunens innbyggere. Den inspirerer oss til å skape et levende lokalsamfunn, sammen. Gjennom å leve, å skape og handle, og å møte framtiden i Fauske skal vi sørge for at Fauske ikke bare skal være en kommune i vekst, men vi skal vokse på en bærekraftig måte.

Fagleder internkontroll og virksomhetsstøtte – Fauske kommune