Er du opptatt av revisjon, utvikling og en jobb med mening?

I Riksrevisjonen får du en unik mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet.

Vi har nå flere ledige stillinger som finansielle revisororer, både for deg som er nyutdannet og for deg med mer erfaring.

Vi søker nå:

Arbeidssted: Oslo, Kristiansand, Bodø, Bergen, Tromsø, Trondheim eller Hamar.

Er du opptatt av revisjon, utvikling og en jobb med mening? Da er DU vår nye revisor!

I Riksrevisjonen får du en unik mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet. Vi har nå fem ledige stillinger som finansiell revisor, både for deg som er nyutdannet og for deg med mer erfaring. Vi er stolte av vår rolle i samfunnet og at vårt arbeid bidrar til åpenhet om statens pengebruk. Gjennom den finansielle revisjonen gir vi trygghet for at de statlige regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, og at regnskapene er utarbeidet i samsvar med det relevante rammeverket for finansiell rapportering. Vi gir også veiledning til forvaltningen.

Hos oss får du ta del i et stort faglig miljø som er kontinuerlig opptatt av å videreutvikle revisjon. Vi er over 200 engasjerte medarbeidere som jobber med finansiell revisjon. Du vil få en hverdag som vektlegger en god balanse mellom jobb og fritid. Vi er delt inn i ulike avdelinger og seksjoner, og vi søker nå nye medarbeidere som vil bidra med å revidere virksomheter under flere departementer som blant annet arbeids- og inkluderingsdepartementet og kommunal- og distriktsdepartementet.

Vi ser etter nye kollegaer til våre kontorer i Oslo, Kristiansand, Bodø, Bergen, Tromsø, Trondheim eller Hamar.

Dine arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og rapportere revisjon av statlige virksomheter og fond i henhold til Riksrevisjonens samfunnsoppdrag, vår revisjonsmetodikk og internasjonale revisjonsstandarder (ISA)
 • Etablere god dialog med og veilede reviderte virksomheter
 • Lede og følge opp revisjonen av revisjonsoppdrag og fagprosjekter, med fordeling av ansvarsområder og oppfølging av status på arbeidsprosesser
 • Styre og delta i utviklingen av revisjon av statlige virksomheter
 • Bidra til å påvirke utviklingen av det finansielle rammeverket for i statlige virksomheter

Hvilken kompetanse har du?

 • Du har bachelorgrad eller mastergrad i regnskap og revisjon. Annen utdanning kan også være aktuelt hvis du har erfaring med finansiell revisjon. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning. 
 • For stilling som rådgiver/seniorrådgiver stilles det krav til at du har erfaring med finansiell revisjon. For stilling som førstekonsulent (nyutdannet) er ikke dette et krav.
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

 • Operativ erfaring som finansiell revisor og/eller erfaring fra fagavdeling for finansiell revisjon
 • Erfaring med dataanalyser i finansiell revisjon
 • Erfaring fra team-/prosjektarbeid

Hvem er du?

 • du er selvgående og initiativrik
 • du arbeider strukturert, er nøyaktig og grundig
 • du er løsningsorientert og formidlingsdyktig
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap om metodikk og relevante teknologier
 • du trives med å samarbeide med andre og komme frem til gode løsninger sammen med andre fagmiljøer

Hva får du hos oss?

Du vil få muligheten til å jobbe med arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet og demokratiet. Du kommer også inn i organisasjonen på et spennende tidspunkt med mye utvikling og endring. Vi er inne i en ny strategiperiode og vi skal implementere et nytt revisjonsstøtteverktøy.

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Som medarbeider i Riksrevisjonen får du 40 timer årlig til kompetanseutvikling. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Du blir ansatt som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i følgende lønnsspenn:

 • førstekonsulent, fra årslønn 509.000 kroner til årslønn 557.000 kroner. For kandidater med mastergrad er minstelønnen 540.000 kroner.
 • rådgiver, fra årslønn 565.000 kroner til årslønn 624.000 kroner.
 • seniorrådgiver, fra årslønn 635.000 til årslønn 895.000 kroner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Høres dette interessant ut?
Da håper vi å høre fra deg! Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon. Du må gjerne ta kontakt med ekspedisjonssjef Sverre Lunde på telefon 401 40 808 eller avdelingsdirektør Elisabeth Slaatbråten Farr på telefon 990 86 05 dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker. Du kan også kontakte vår eksterne rekrutteringsrådgiver Cruit, ved seniorrådgiver Beate Eiksæth på telefon: 913 95 985.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktinfo:
Beate Eikesæth
Rekrutteringsrådgiver Cruit
Telefon:913 95 985

Elisabeth Slaatbråten Farr
Avdelingsdirektør
Telefon:990 86 058

Sverre Lunde
Ekspedisjonssjef
Telefon:401 40 808

Stillingstittel: Førstekonsulent/Rådgiver/Seniorrådgiver – Finansiell revisjon

Søknadsfrist: 15. november 2023

Kontakt:

Seniorrådgiver Beate Eiksæth
Vår eksterne rekrutteringsrådgiver Cruit
Telefon: 913 95 985
E-post: beate@cruit.no

Elisabeth Slaatbråten Farr
Avdelingsdirektør
Telefon: 990 86 058

Ekspedisjonssjef Sverre Lunde
Telefon: 401 40 808

Vil du være med å revidere Forsvaret?

Revisjon av forsvarssektoren er i en rivende utvikling, og vi håper du har lyst til å være med oss på reisen!

I Riksrevisjonen jobber vi kontinuerlig med å profesjonalisere og effektivisere revisjonen, og nå trenger vi flere engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi ønsker oss både nyutdannede og deg med mer erfaring.

Du vil bli en del av et team på 13 engasjerte medarbeidere som jobber med revisjon av forsvarssektoren. Vi trives godt i grenseflaten mellom revisjon og teknologi, og håper at du gjør det samme. Samtidig som vi reviderer, videreutvikler vi stadig nye løsninger som gir kundene våre bedre innsikt. Dette gjør vi ofte i samarbeid med Riksrevisjonens egen innovasjonslab. Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel og motiverte medarbeidere som lærer av hverandre.

Arbeidssituasjonen er tilpasset at vi jobber med sikkerhetsgradert informasjon, og en forutsetning for tiltredelse er at du kan sikkerhetsklareres. Dette begrenser også muligheten for hjemmekontor. Til gjengjeld er vi en gjeng som trives i hverandres selskap og har flotte nyoppussede lokaler i Oslo sentrum. Du må regne med noe reisevirksomhet i forbindelse med revisjonsbesøk. Når det er sagt er det viktig for oss at vi legger opp til, og praktiserer en arbeidshverdag der du har en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. Arbeidet med gradert informasjon kompenseres per i dag med inntil 40.000,- per år.

Dine arbeidsoppgaver:

 • planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene (ISA/ISSAI)
 • veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring
 • kartlegge og teste internkontroller, herunder relevante IT-kontroller
 • etablere god kommunikasjon med reviderte virksomheter og deres internrevisjon
 • delta aktivt i revisjonsteam

For erfarne kandidater vil det i tillegg være aktuelt å:

 • kvalitetssikre revisjonsarbeid
 • lede revisjonsteam (ikke personalansvar)

Hvilken kompetanse har du? 

 • Du har bachelor eller master i regnskap og revisjon. Annen utdanning kan også være aktuelt, hvis du har relevant erfaring innen finansiell revisjon
 • For erfarne kandidater kreves det relevant erfaring med finansiell revisjon. For nyutdannede (førstekonsulent) er det ingen krav til erfaring
 • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert til nivå hemmelig, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass.

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

 • erfaring fra dataanalyse eller prosesskartlegging
 • erfaring fra eller interesse for IT-revisjon og revisjon av automatiserte prosesser
 • kjennskap til SAP
 • kunnskap om statsforvaltningen, statlig budsjettarbeid og regelverk for statlig økonomistyring

Hvem er du?

 • du er selvgående og initiativrik
 • du arbeider strukturert, er nøyaktig og grundig
 • du er løsningsorientert og formidlingsdyktig
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap om metodikk og relevante teknologier
 • du trives med å samarbeide med andre og komme frem til gode løsninger sammen med andre fagmiljøer

Hva får du hos oss?

Du vil få muligheten til å jobbe med arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet og demokratiet. Du kommer også inn i organisasjonen på et spennende tidspunkt med mye utvikling og endring. Vi er inne i en ny strategiperiode og vi skal implementere et nytt revisjonsstøtteverktøy.

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Som medarbeider i Riksrevisjonen får du 40 timer årlig til kompetanseutvikling. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Du blir ansatt som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i følgende lønnsspenn:

 • førstekonsulent, fra årslønn 509.000 kroner til årslønn 557.000 kroner. For kandidater med mastergrad er minstelønnen 540.000 kroner.
 • rådgiver, fra årslønn 565.000 kroner til årslønn 624.000 kroner.
 • seniorrådgiver, fra årslønn 635.000 til årslønn 895.000 kroner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Høres dette interessant ut?
Da håper vi å høre fra deg! Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon. Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Avdelingsdirektør Line Andreassen (tlf. 980 45 848). Du kan også kontakte vår eksterne rekrutteringsrådgiver Cruit, ved seniorrådgiver Beate Eiksæth på telefon: 913 95 985.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktinfo:
Beate Eikesæth
Rekrutteringsrådgiver Cruit
Telefon:913 95 985

Line Andreassen
Avdelingsdirektør

Stillingstittel: Førstekonsulent/Rådgiver/Seniorrådgiver – Finansiell revisjon

Søknadsfrist: 15. november 2023

Kontakt:

Seniorrådgiver Beate Eiksæth
Vår eksterne rekrutteringsrådgiver Cruit
Telefon: 913 95 985
E-post: beate@cruit.no

Line Andreassen
Avdelingsdirektør
Telefon: 980 45 848

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Finansielle revisorer – Riksrevisjonen