Vi søker
HMS-partnere på Vestlandet og på Østlandet

Franzefoss-konsernet utvinner og gjenvinner viktige ressurser som Norge trenger. Våre bergverk er grunnlag for bygging av veier, hus og annen infrastruktur. Våre gjenvinningsanlegg bidrar til mindre forsøpling og mer gjenbruk. Vi har vært en viktig partner for våre kunder gjennom 100 år.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. For å lykkes er det avgjørende å ha en sterk organisasjonskultur som er bygget på våre verdier. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som er Hel ved, praktiserer Tøff kjærlighet og som vil bli Stadig bedre. Les mer om oss på www.franzefoss.no

HMS-partnere på Vestlandet og på Østlandet

Franzefoss har som mål å bli bransjens beste arbeidsplass, med et trygt og lærende arbeidsmiljø for alle ansatte. HMS-teamet jobber tett sammen med ledere og verneombud og etablerer system og kultur for å nå våre HMS-mål. Sikkerhet, arbeidsmiljø og opplæring samt etterlevelse av HMS krav er i fokus kombinert med smart og smidig handling. Teamet er godt sammensveiset, sparrer og deler erfaringer i sitt daglige, selvstendige HMS-arbeid.

Vi søker nå en HMS-partner til Vestlandet og en til Østlandet, med relevant erfaring innen HMS-rådgivning, gjerne fra produksjonsmiljø eller gjenvinningsbransjen. Som HMS-partner hos Franzefoss får du et bredt ansvar og arbeidsoppgaver innen forbedringsarbeid, beredskap, risikovurdering og -styring, ulykkesgranskning, arbeidsmiljøkartlegging, internrevisjoner, samt opplæring og veiledning. Du vil trene ledere og ansatte i riktig adferd og sikre tiltak som bidrar til vårt ambisiøse mål om null skader.

En god HMS-partner hos oss er faglig sterk, arbeider strukturert og systematisk, selvstendig, trives med å hjelpe og lære opp andre, samarbeider godt og tar initiativ til kontinuerlig forbedring med en ydmyk og tillitsvekkende tilnærming. Høyere teknisk utdanning er relevant, og ekspertise innen noen av de nevnte områdene vil bli verdsatt. Du vil bli en del av HR- og HMS-avdelingen som jobber for et kulturløft i hele konsernet. Arbeidssted er hhv på Knarrevik, Sotra og ved vårt hovedkontor på Rud, samt tilstedeværelse ved anleggene i eget geografisk område.

Hvorfor velge Franzefoss? Vi er en solid, familieeid selskap og en arbeidsgiver som verdsetter kloke, engasjerte medarbeidere, og tilbyr muligheter for utvikling og faglig vekst. Hos oss kan du påvirke din egen hverdag i et selskap som jobber kontiuerlig med forbedring hvor HMS-teamet er helt sentrale støttespillere. Bli med oss på denne spennende reisen!

Arbeidsgiver:
FRANZEFOSS AS
Olav Ingstadsvei 5
1309 RUD

Arbeidsplass:
 Oslo eller Bergen

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Kontakt:
Monica Strysse
Partner
monica@bonesvirik.no
+47 971 00 769

Søknadsfrist: 14. august

Franzefoss-konsernet utvinner og gjenvinner viktige ressurser som Norge trenger. Våre bergverk er grunnlag for bygging av veier, hus og annen infrastruktur. Våre gjenvinningsanlegg bidrar til mindre forsøpling og mer gjenbruk. Vi har vært en viktig partner for våre kunder gjennom 100 år.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for våre kunder, medarbeidere og samfunnet. For å lykkes er det avgjørende å ha en sterk organisasjonskultur som er bygget på våre verdier. Vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere som er Hel ved, praktiserer Tøff kjærlighet og som vil bli Stadig bedre. Les mer om oss på www.franzefoss.no

Franzefoss – HMS-partnere – Whydentify