BUSINESS GROWTH & SUPPORT · BODØ – TORVGATA 2

HR-rådgiver

Har du et brennende engasjement for strategisk HR-rådgivning og organisasjonsutvikling?

Som HR-rådgiver i PowerOffice får du et faglig ansvar innen HR og personaladministrasjon i selskapet. Dette omfatter både oppfølging av systemer og rutiner, samt stimulere til videreutvikling av arbeidsmiljø, bygge kultur og bidra til organisasjonsutvikling. Du blir en viktig ressurs for både ledere og medarbeidere hos oss og vil rapportere til administrerende direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a.:

 • Bistå i rekruttering og videreutvikle vår metodikk og verktøy på området, samt planlegge langsiktige rekrutteringsstrategier.
 • Ta initiativ til satsinger for å videreutvikle arbeidsmiljøet og bidra til aktiviteter og
  arrangement for å stimulere det interne sosiale miljøet i selskapet.
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av kompetanse- og opplæringstiltak, samt analysere og følge opp medarbeiderundersøkelser.
 • Faglig rådgiving til ledere og medarbeidere i personalspørsmål og samarbeide med tillitsvalgt, verneombud og AMU i HR-relaterte saker.
 • Videreutvikle og følge opp våre systemer og rutiner knyttet til arbeidsforhold, for eksempel personalhåndbok, HRM-system, sykefravær, ferie og permisjoner. Ansvarlig for å oppdatere informasjon i personalarkiv og aktuelle offentlige registre.
 • Delta i utvikling av selskapet for øvrig og bidra til at organisasjonen anskaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en best mulig måte for å nå våre mål.

Vi søker deg som har:

 • Erfaring og er faglig sterk innen personaladministrasjon og HR-utvikling og har kjennskap til lovverk og spilleregler i arbeidslivet. Bakgrunn fra privat sektor kan være en fordel.
 • Høyere utdanning, gjerne innen HR, personaladministrasjon eller organisasjonsutvikling. Relevant erfaring kan kompensere for ev. manglende utdanning.
 • Gjennomføringsevne og tar initiativ, og trives både i en operativ og strategisk rolle. Dialog og samarbeid er naturlig for deg, og du er trygg, åpen og tydelig i kommunikasjonen både muntlig og skriftlig (i norsk og engelsk).
 • Evner å se både mennesker og mål, er løsningsorientert og bidrar med positiv energi. 

PowerOffice tilbyr en solid og spennende arbeidsplass i et nytenkende og utviklingsorientert selskap. Du vil få en sentral og viktig stilling i vår videre satsing på vekst og styrking av vår organisasjon. PowerOffice har høy medarbeidertilfredshet og du vil få gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, felles bonusordning og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Arbeidsted er sentralt i Bodø.

Søknadsfrist: 8. januar 2023

Mer informasjon om stillingen får du hos HR-sjef/påtroppende adm.dir.
Lise Mentzoni (922 56 009) eller vår rekrutteringspartner Essensi AS ved Berit A. Laastad (971 60 626).

PowerOffice AS utvikler og selger økonomissystemer i verdensklasse. Vi har over 50.000 fornøyde kunder og mer enn 140.000 daglige brukere av våre skybaserte programmer. PowerOffice er utviklet for og i samarbeid med våre kunder siden etablering i 1998 og vi har vunnet mange priser for brukervennlighet og markedsføring.
I 2019 ble vi en del av Visma-konsernet. Dette styrker vår mulighet for vekst
nasjonalt og våre ambisjoner internasjonalt.
Vi har ca. 70 faglig dyktige medarbeidere som bidrar til en fremoverlent og innovativ kultur og vi er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Bodø.
Vårt oppdrag er å skape den beste kundeopplevelsen, med en visjon om å gjøre livet bedre for folk i små og mellomstore bedrifter. 
Les gjerne mer om oss på poweroffice.no

PowerOffice – HR-rådgiver