LEDERSTILLINGER · OSLO

Utstillingsdirektør Nobels Fredssenter

Vil du lede arbeidet med å lage innovative utstillinger om viktige og samfunnsaktuelle temaer?

Nobels Fredssenter er Nobels fredspris ansikt utad.  Alfred Nobel, grunnleggeren av Nobelprisene, ønsket at prisene skulle virke for menneskehetens største nytte. På Nobels Fredssenter tror vi at Nobels fredspris og fredsprisvinnernes ideer har kraft til å endre folks og nasjoners tanker og handlinger.  Ved hjelp av utstillinger, formidling og arrangementer skal vi inspirere og engasjere til små og store handlinger som gjør verden til et fredeligere og bedre sted for alle. Fredsprisen som deles ut hvert år 10. desember er et stort høydepunkt for oss.

Nobels Fredssenter har normalt over 200 000 besøkende årlig. Vi er i rundt 50 ansatte fordelt på rundt 30 årsverk. Virksomheten er finansiert av billett- og butikkinntekter, støtte fra Kulturdepartementet, samt sponsor- og prosjektinntekter.

Utstillingsdirektøren har ansvar for å utarbeide vårt langsiktige utstillingsprogram og lede arbeidet med våre faste og midlertidige utstillinger. Rollen vil også samarbeide med Nobelsystemet i Stockholm om felles prosjekter.

Vi ønsker oss en faglig dyktig, konseptuelt sterk og kreativ leder. En av de store oppgavene for utstillingsdirektøren, blir å lede arbeidet med å erstatte vår hovedutstilling ”Nobels Hage” som var ikonisk da Nobels Fredssenter åpnet i 2005, men som er i ferd med å ”gå ut på dato”. Det er besluttet at den skal erstattes av en ny, ikonisk opplevelse av fredsprisvinnerne.

Det produseres for tiden to skiftende utstillinger i året relatert til fredsprisvinnerne og deres saker – alltid med det mål å berøre og inspirere Fredssenterets publikum. Årets fredspris som deles ut 10. desember, er vårt flaggskipsprosjekt med utstilling som åpnes av fredsprisvinnerne selv 11. desember. Årets fredspris formidles og undersøkes tverrfaglig gjennom mange ulike virkemidler gjennom hele året. Stillingen innebærer også å lede utstillingsavdelingen, bestående av fire personer, og ha personalansvar for disse. Stillingen inngår i Nobels Fredssenters ledergruppe og rapporterer til direktør.

Som direktør for utstillinger på Nobels Fredssenter vil du:

 • Ha ansvar for senterets utstillinger både fysisk og digitalt. Det omfatter produksjon av nye utstillinger, samt modifikasjon og vedlikehold av eksisterende utstillinger, i tillegg til utstillinger utenfor huset i samarbeid med eksterne.
 • Lede utstillingsavdelingen på en måte som gir arbeidsglede og fremmer våre strategiske mål.
 • Påse at arbeidet med alle våre utstillingstilbud er strategisk forankret, med nytenkende arbeidsmetoder, og sørge for at tilbudet oppleves relevant og viktig for eksisterende og nye besøksgrupper.
 • Bidra til å øke interessen for Nobels Fredssenter hos et lokalt publikum i samarbeid med resten av huset
 • Sammen med kommunikasjons- og formidlingsavdelingene fortsette Fredssenterets arbeid med publikumsinnsikt som grunnlag for å skape treffsikre og store opplevelser for publikum.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med utstillinger og/eller kulturformidling
 • Er en erfaren, tydelig, åpen og ansvarlig leder.
 • Teft for hva som skal til for å nå ut til publikum i form av fysiske og digitale utstillinger.
 • Evner å tenke helhetlig om visuell formidling, har klare visjoner, basert på god oversikt over utviklingen i utstillingsverdenen.
 • Har erfaring fra arbeid med, og bruk av, metoder for publikumsinnsikt
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, et relevant nettverk og bygger sterke relasjoner internt og eksternt.
 • Har evne og mot til å ta avgjørelser og tenke strategisk.
 • Har stor interesse for samfunnsaktuelle spørsmål.
 • Er kreativ og utviklingsorientert.

Om stillingen:

 • Stillingen rapporterer til direktør og er medlem av Nobels Fredssenters ledergruppe
 • 100% fast stilling
 • Arbeidssted: Vestbanen – Brynjulf Bulls plass 1
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 15. november 2023

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt gjerne vår samarbeidspartner for rekruttering, Skogstad&Co.

Foto: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

CONTACT
Filip Skogstad
Executive Search & Consulting

Colleagues

Heidi Holm
Executive Search & Consulting

About Skogstad & Co

Founded in 2014
Utstillingsdirektør – Nobels Fredssenter – Skogstad&CO