Sortland kommune har flere ledige lærerstillingerstillinger

Sortland ungdomsskole

Sortland ungdomsskole har flere ledige stillinger fra 01.08.2024, både faste stillinger og vikariater.

Sortland ungdomsskole har ca. 450 elever og 70 ansatte. Skolen er sentralt plassert på Sortland. Deler av skoleområde under utvikling, der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolebygningen er fra 2011 og er relativt moderne med velutstyrte spesialrom som lab, teknologirom, skolekjøkken og musikkrom. Vi har eget amfi med scene utgjør en sentral del av skole, og bemannet kantine sentralt i bygget. 

Sortland barneskole

Sortland barneskole har ledig inntil 5 faste lærerstillinger, for skoleåret 2024/25. 

Sortland barneskole er en 1-7 skole med 311 elever og 62 ansatte. Skolen ligger sentrumsnært, men likevel med kort vei til skog, mark og fjæra. Nærmiljøet brukes mye, og uteskole benyttes aktivt i elevenes læringsprosesser. Vi er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet.

Strand skole

Strand skole har ledig inntil 2 ledige stillinger som allmennlærer fra 01.08.2024.

Strand skole er en 1.-7.-skole som ligger vakkert til på Hinnøya, ti minutter unna Sortland sentrum. Ved skolen har vi omlag 100 elever, fra området Ånes i sør til Kringelen i nord. Skolen ligger fint til mellom fjære og fjell, og har et uteområde som gir oss mange muligheter.

Strand skole er en barneskole som ligger vakkert til på Norges største øy, Hinnøya. 

Holmstad skole

Holmstad skole har ledig inntil 50% fast stilling og 100% midlertidig stilling som lærer fra 01.08.2024.

Holmstad skole ligger innerst i Eidsfjorden ca. 20 minutters kjøretur fra Sortland sentrum. Kretsen dekker et stort geografisk område med elever fra Kavåsen, Romset, Brenna, Frøskeland, Holmstad, Sildpollen, Valfjord, Kjerringvik og Holmstaddalen. Vi har et flott uteområde med nær tilgang til mange forskjellige biotoper. Vi er innen gangavstand til både sjø, elv og fjell. Dette gir oss muligheter for varierte læringsarenaer.

Skolen har et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og engasjement står i fokus. Holmstad skole har et positivt, engasjert og fleksibelt kollegium som er opptatt av at elevene skal rustes godt for å mestre hverdagen og framtida.

Sigerfjord skole

Sigerfjord skole har ledig inntil 4 ledige stillinger som lærer fra 01.08.2024.

Sigerfjord skole er en 1-7- skole, med ca. 100 elever og 22 ansatte. Skolen ligger idyllisk plassert ca. 15 minutter med bil fra Sortland sentrum. Tettstedet Sigerfjord har omlag 800 innbyggere og ligger på Norges største øy, Hinnøya. Naturen rundt skolen gir oss et mangfold av muligheter. Fjellet, skogen og fjæra er bare et steinkast unna og brukes aktivt av skolen. 

Ved Sigerfjord skole har vi et arbeidsmiljø med god blanding av kvinner og menn i ulike aldre, som har omsorg for hverandre og utfyller hverandre godt. Vi er rause, deler god humor og er faglig orienterte i utviklingsmøtene. Som ny ansatt vil du kunne bidra til videreutvikling av skolen.

Lamarka skole

Lamarka skole har ledig inntil 2 faste stillinger som lærer fra 01.08.2024.

Lamarka skole ligger i Rogneveien, like sør for Sortland sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 1997 og er en 1 – 7 skole. Skolen ligger fint til i et nybyggerområde. Den har status som grendeskole, og er derfor et naturlig samlingssted for befolkningen i nærområdet. Skolen ligger fritt og godt med et uteområde som innbyr til mange aktiviteter. Vi har en fin nærhet til skog og mark, turområde, lysløype, skileikanlegg og sjø og fjære.

På Lamarka skole møter du raushet og gleding, i et fellesskap med ulikheter og deling. I et utvidet læringsrom med fokus på mestring og inkludering, bygger vi relasjoner i både lek og i læring. Med nærhet til aktiviteter i skog og mark, når vi mange kunnskapsmål med både kropp og ark.

Kulturskolelærer 

Vi søker kulturskolelærer i 50 % fast stilling. Ved ønske om en høyere stillingsprosent vil det kunne være aktuelt å kombinere med grunnskole i Sortland kommune.

Sortland har en aktiv kulturskole med et variert tilbud. Kulturskolen har undervisning i musikk, kunst, dans og teater. Mye av kulturskolens aktivitet skjer i samarbeid med andre aktører; grunnskolene, de andre kulturskolene i Vesterålen, MDD-linja ved Sortland videregående skole og fritidskulturlivet. Kulturskolen har sin hovedvirksomhet lokalisert i Kulturfabrikken, byens kulturhus.

Sortland kommune – Hovedutlysning – Lærerstillinger